Gelukkig, ik leef en ik besta.
Want ik voelde dat de gemeente Coevorden en het OM Assen
op woensdag 12 mei 2010 voor de 13de keer op rij
met een valse beschuldiging bezig waren mij te grazen te willen nemen.
In het bestand Blunders heb ik deze actie reeds voorspeld.
Echter, gefrustreerde marionetten vanuit hogere hand gewetenloos
opdrachten uitvoerend blunderden in deze wederom.

ĎIn een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid
een revolutionaire daadí
(George Orwell)

 

De naar mijn mening criminele organisatie van het OM Assen is op 12 mei 2010 fanatiek bezig om mij, dr G.J.J. Beukeveld, via de Duitse politie wegens fraude veroordeeld te krijgen.

Het demoniseren van dr G.J.J. Beukeveld door het OM Assen, de gemeente Coevorden in opdracht vanuit hogere hand gaat dus door en door.

Gezien hun domheid in de voorgaande 12 valse aangiften op rij jegens de familie Beukeveld lukt ook de 13de valse aangifte van fraude niet, leest u maar verder.

 

Alvorens op de 13de valse aangifte op rij van het niet adequaat functionerend OM Assen in te gaan, wordt eerst de simpele vraag gesteld, waarom deze gefrustreerde overheidsfunctionarissen zo fanatiek bezig zijn om een onschuldige burger in diskrediet te brengen?

U als medeburger zal het daarna duidelijk zijn, dat het OM Assen betere dingen te doen heeft, dan valse uitgiften jegens onschuldige burgers in te dienen. Gezien het feit, dat ik niet de enige ben, die vanuit hogere hand door het OM Assen te grazen moet worden genomen, begrijpt een ieder, dat zij geen tijd over hebben om zich met de echte misdaad bezig te houden. Zou het OM Assen dit wel doen, dan zou het OM Assen als eerste een paar van hun eigen officieren van justitie in het gevang moeten laten zetten. Daar het OM Assen enige zelfreflectie en zelfreinigendvermogen ontbreekt, gebeurt dit nooit. Vanuit hogere hand en vanuit aanpalende organisaties opgedragen gaat het OM Assen het bedriegen en bedreigen van onschuldige burgers beter af. De reden dat zij hier in uitblinken.

 

Zelf kom ik op een vijftal mogelijkheden uit waarom het OM Assen mij te grazen wil nemen. Vanzelfsprekend zijn er meerdere mogelijkheden, die ik over het hoofd zie. Elke lezer die een essentiŽle bijdrage aan de zesde c.q. zevende mogelijkheid kan leveren waarom het OM Assen met de 13de valse aangifte op rij jegens mij komt, wordt van harte uitgenodigd deze (eventueel anoniem) kenbaar te maken. De website waar deze waarheid wordt gepubliceerd is www.eurostaete.eu

 

WaarheidsfobieŽn

De eerste reden is, dat het OM Assen niet tegen de waarheid kan en deze met alle middelen probeert te verdoezelen. Ik zelf noem dit pathologische waarheidfrustraties ter bescherming van andere frauderende overheidsfunctionarissen leidend tot absurde wantoestanden in de maatschappij. Hierbij schuwt het OM Assen niet zijn burgers verder te bedriegen, te bedreigen en voor te liegen leidend tot rechtelijke uitspraken vol met andere leugens. Zie in deze de zaken Lord Nelson en de casus Blauwgeers te Coevorden. Dhr Blauwgeers werd met behulp van valse milieurapporten over asbest door dezelfde burgemeester als in onze zaak Lord Nelson van zijn bezittingen ontdaan, zodat deze burgemeester te Coevorden hier een flink financieel gewin aan over hield. De politie te Coevorden wist hierbij een drietal onafhankelijke processen verbaal over het in de brand steken van een caravan waarin zich een mevrouw bevond zo te manipuleren, dat te Coevorden van de verhoren van drie verschillende verdachten van deze aanslag op het leven van een vrouw door drie verschillende politieambtenaren exact ťťn en hetzelfde verhaal werd gemaakt, die zo op elkaar leken, dat onomstotelijk gesteld kon worden, dat hier sprake was van meineed door drie politieagenten te Coevorden begaan en het uit de wind houden van een familielid van een van de politiebeambten, die mede deze brandstichting en doodsbedreiging had gepleegd. Het OM Assen en de rechtbank Assen geloofden deze fraude als vanzelfsprekend. Het gevolg was dat uiteindelijk Blauwgeers zijn huis moest verlaten, dat plots met vervalste milieurapporten moest worden gesaneerd. Nadat hij zijn huis had verlaten en deze verplicht werd verkocht, bleek daarna het saneren niet meer nodig te zijn.

 

In de zaak Lord Nelson is de fraude van een brigadier van politie in twee verschillende processen verbaal van bevindingen over hetzelfde feitencomplex zo doorzichtig, dat een normale bestuursrechter zich zou schamen hiermee een oordeel te willen vellen. Niet adequaat functionerende bestuursrechters liegen mee en dekken hiermee het liegen van deze brigadier af. Als daarna de burgemeester van Coevorden met een hielenlikker de kans schoon zien om de discotheek Lord Nelson te ruimen, zodat op die plek een ontsluitingsweg kan worden aangelegd, dan worden nieuwe leugens gecreŽerd en schuwen zij daarna niet het succesvol omkopen van een bestuursrechter te Assen. Deze hielenlikker van de gemeente Coevorden, die vanuit zijn functie onrechtmatig en onbeperkt toegang heeft tot elk politiedossier en gefrustreerd is geraakt, dat zijn fraude en leugens jegens de familie Beukeveld niet lukte, komt door hoge hand ingegeven en ondersteund vervolgens met een scala aan valse aangiften, die gemakkelijk kunnen worden gepareerd. Voor een overzicht van de eerste twaalf valse aangiften op rij alwaar deze hielenlikker uiterst dubieuze rollen in speelt, wordt u verwezen naar deze link. Deze link komt uit bij de tiende valse aangifte van het OM Assen jegens dr G.J.J. Beukeveld door een onbekende officier van justitie opgesteld zonder een geldige datum, naam en een handtekening op een vodje. Via een politieverhoor te Hoorn blijkt deze hielenlikker ook wel Raspoethin en Smeekel te worden genoemd.

 

De tweede reden is EuroStaete

EuroStaete is een soevereine staat die voor het welzijn van zijn uitwoners opkomt. Dat houdt in dat elke uitwoner onbeperkt gratis vrije energie krijgt naast renteloze leningen, een basisinkomen, permanente educatie en vanzelfsprekend leugenvrij rechtelijke uitspraken. Het zouden deze leugenvrije rechtelijke uitspraken van EuroStaete kunnen zijn die naar mijn mening schril af kunnen steken tegen die in het Koninkrijk der Nederlanden waardoor men jaloers gaat worden en vervolgens kost wat kost probeert deze leugenvrije rechtelijke uitspaken te frustreren. In Nederland lukt hen dat aardig, want daar geldt dat de leugen regeert en daarmee rechtelijke uitspraken doet. Zie als voorbeeld de vele klokkenluiderzaken op de Sociale Databank Nederland. De website van klokkenluideronline, de zaken van Karel de Werd, Ad van Rooij, Ad van Velzen, Robert HŲrcher en vele, vele anderen.

In EuroStaete gaat deze fraude van permanent liegen niet op. Een Nederlandse burger zou tot inzicht kunnen komen, dat de rechtspleging in EuroStaete veel beter is en in ieder geval aanmerkelijk rechtvaardiger, sneller en goedkoper is en daardoor in opstand kunnen komen. Zou men EuroStaete om reden van deze leugenvrije rechtelijke uitspraken de nek om draaien, dan is voor de Nederlandse burger geen vergelijk met een eerlijk en behoorlijk recht meer mogelijk. De Nederlandse burger kan dan niet meer aanschouwen hoe het recht wel humaner, goedkoper en zonder bij wet verplichte en geld verslindende advocaten kan. Zo zou deze burger op de oude voet, zoals hij al eeuwen is belazerd en onderdrukt, voor altijd een economische slaaf van het oude wereldorder systeem blijven.

EuroStaete met zijn ruim 6 miljard uitwoners kan zich met deze fraude niet inlaten en gaat voor leugenvrij rechtelijke uitspaken waarbij iedereen voor de wet gelijkwaardig is en blijft.

 

Zoals gemeld is een verplichte advocaat in EuroStaete niet nodig en worden de zittingen daardoor niet onnodig gerekt, gestrekt en gefrustreerd. Bij de Nederlandse aanpak komt de advocaat alleen voor zijn eigen portemonnee op, die flink gevuld moet blijven. De reden dat alle rechtelijke procedures zo lang duren en zo schrikbarend duur zijn.

Het Nederlands justitie apparaat moet zich uiteindelijk toch aan de regelgeving van EuroStaete aanpassen, daar op een gegeven moment hun fraude niet meer te handhaven is. Hierbij wordt eenvoudig verwezen naar de artikelen 1 en 121 van de Nederlandse Grondwet, die in Nederland o.a. moeten worden nageleefd. De praktijk in Nederland is dat dit niet gebeurt.

 

Voor artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is iedereen gelijkwaardig en volgens artikel 121 Nederlandse Grondwet mogen de rechtelijke uitspraken geen leugens bevatten. Alle rechtelijke uitspraken in Nederland, die wel leugens bevatten en de familie Beukeveld heeft hiervan ruim 20 in het bezit, zijn volgens de Nederlandse Grondwet nietig. Hierbij geldt geen fatale tijdslimiet. Dat wil zeggen, dat elke rechtelijke uitspraak met een of meerdere leugen(s) volgens Nederlands recht uitgesproken nietig is of zijn. Zo heeft de familie Beukeveld volgens de Nederlandse Grondwet ruim 20 nietige uitspraken. De Nederlandse staat is en blijft voor deze fraude verantwoordelijk. Het ruimhartig betalen van deze immateriŽle en materiŽle schades levert uiteindelijk de Nederlandse staat duizenden malen meer op dan thans via het systematisch vertragen en frustreren van uitbetalingen van deze schades.
Eerdaags begint EuroStaete met een Tribunaal om foute rechtspraken recht te draaien om deze recht aan te doen.

 

De NAM neemt zonder te betalen

De derde reden waarom de gemeente Coevorden via het OM Assen en de politie van Almelo vanuit hoger hand opgelegd bij de Duitse politie terecht komt om mij wegens het zetten van een ďvalseĒ handtekening veroordeeld te krijgen, zou gelegen kunnen zijn aan het feit dat de NAM BV, die zonder toestemming van EuroStaete een waterleiding door EuroStaete heeft aangelegd. Van de Nederlandse overheid heeft de NAM BV het recht gekregen om de olievelden in Schoonebeek opnieuw te mogen exploiteren. Hiervoor wordt warm water de grond in gepompt en wordt verdunde olie met water weer naar boven gehaald. Daarna wordt de olie van het water gescheiden en wordt het vervuilde oliewater in een leeg gasveld te Tubbergen de grond in gepompt. Hiervoor moet langs Coevorden een waterleiding worden aangelegd. In de oorspronkelijke tekening stond dat deze waterleiding vlak onder Coevorden zou komen te lopen. De praktijk is nu dat deze waterleiding tweemaal door EuroStaete komt te liggen. In een brief zijn de NAM BV en minister president mr dr J.P. Balkenende gemeld, dat deze waterleiding niet zonder toestemming door EuroStaete mag worden aangelegd. Deze berichtgeving is in een tweede en in een derde brief herhaald. In een persoonlijk gesprek zijn de gemeente Coevorden en het Europark Coevorden Emlichheim GmbH duidelijk gemaakt, dat deze waterleiding zonder toestemming van EuroStaete niet in EuroStaete mag worden aangelegd. Vervolgens is een film gemaakt, waarmee is te zien dat de NAM BV en de Nederlandse overheid zich niets van andermans eigendommen in het buitenland gelegen aantrekken en gewoon met de aanleg van de waterleiding in EuroStaete doorgaan. Hetzelfde is eerder ook met een ontsluitingsweg door EuroStaete gebeurd.

In een gesprek met een functionaris van de NAM en Shell is hem duidelijk gemaakt dat EuroStaete passende middelen hanteert om de soevereiniteit te waarborgen. Zie de vierde brief op rij waarmee de NAM BV te kennen is gegeven, dat zonder toestemming geen waterleiding door EuroStaete mag worden aangelegd. Ook is deze vertegenwoordiger van de NAM en Shell medegedeeld dat EuroStaete eerdaags gaat starten met het boren naar aardgas.

 

Bekend is dat de NAM in 1948 het eerste aardgas in Nederland bij Coevorden vond. Thans onttrekt Duitsland in een put 500 meter vanaf EuroStaete en Coevorden al jarenlang aardgas. De kans dat ook in EuroStaete aardgas aanwezig is, is dus groot. Gezien de zeer hoge prijs die de burgers voor dit goedkope product moeten betalen, zou enige concurrentie met het doel de locale gasprijs te drukken de uitwoners goed uit kunnen komen. EuroStaete heeft daarvoor per 1 mei 2010 alle mijnrechten aan dhr W. Muller te Salzbergen verkocht, die op zijn beurt deze rechten aan een Duitser heeft doorgeschoven. De doelstelling is midden augustus 2010 met behulp van een Poolse maatschappij boorwerkzaamheden naar aardgas in EuroStaete te gaan verrichten. EuroStaete heeft hier verder geen bemoeinissen mee daar dhr Muller alle bevoegdheden heeft die door EuroStaete aan het boren naar aardgas stelt. Hetzelfde geldt voor de Duitser en de Polen.

De aanpalende Nederlandse en Duitse gemeenten zullen door EuroStaete per brief van deze werkzaamheden op de hoogte worden gesteld.

 

Renteloze leningen

De vierde reden waarom EuroStaete de mond moet worden gesnoerd is waarschijnlijke de volledige inzage die EuroStaete in de geldsystemen geeft die grootaandeelhouders van banken miljarden en bankdirecteuren vele miljoenen euroís geld opleveren, miljoenen mensen uit hun huizen gooit en miljoenen bedrijven failliet maakt.

Door het afschaffen van rente en belastingvrij geld tussen bedrijven te laten rouleren kan alles minimaal voor de helft goedkoper worden geproduceerd. Bij dit systeem hoeft per dag geen honderden miljarden euroís en dollars te worden vernietigd om het geld op de markt schaars te houden en stijgen de staatschulden niet tot exorbitante hoogtes.

Bij elke kredietverstrekking mag een bank bij wet geregeld nieuw geld verstrekken. Zou men dit onbeperkt doen, dan komt teveel geld op de markt. Per dag moet dus zeer veel geld uit de markt worden gehaald. Hiervoor hanteert de bank een tweetal systemen. De een gaat via het aflossen van hypotheken en de ander via het uitbetalen van exorbitante winsten aan de grootaandeelhouders.

 

Via het aflossen van hypotheken wordt geld vernietigd, waarbij voor elke euro aan aflossing geldt dat uiteindelijk twee tot drie euro extra aan rente is betaald. De bank schrijft deze aflossingen af en verder wordt niets meer met deze aflossing en de teveel betaalde rentes gedaan. Geld waar het hele leven voor krom is gelegen, wordt achter de schermen op deze wijze vernietigd, zodat de krapte op de markt blijft. Door deze schaarste wordt en blijft het geld peperduur. Via een nieuwe hypotheek komt men weer aan nieuw geld en blijft men eeuwig in de schulden.

De grootste winst met geld via de rente in de vorm van honderden miljarden euroís gaat naar een paar grootaandeelhouders, die ook in het bezit van de nationale banken zijn. Daarna krijgen de directeuren nog een fooi in de vorm van miljoenen aan salaris en bonussen en de rest moet economische slaaf van het geldsysteem blijven.

 

Via EuroStaete World Trade Centre kunnen ondernemers belastingvrij en renteloos onder elkaar met geld handel drijven. Deze aanpak is een bedreiging voor het huidig geldsysteem de reden dat EuroStaete moet worden tegengewerkt.

Machtsmisbruik en hun blunders

Het maskeren van gemeentelijke blunders voornamelijk die van de gemeente Coevorden zou een vijfde mogelijkheid kunnen zijn om de beheerder van EuroStaete monddood te willen maken door hem wederom met valse beschuldigingen in het diskrediet te brengen.

De gemeente Coevorden beweert namelijk dat zij de eigenaar is van de betwiste strook grond in het Europark. Alleen heeft de gemeente Coevorden een groot probleem dat zij met behulp van machtsmisbruik tracht op te lossen. Dit lukt hen nooit.

Jarenlang heeft de gemeente Coevorden op papier en mondeling aangegeven dat de Duitse kavel in het Europark 1.80.00 ha groot is. Zie als voorbeeld deze brief.

Nadat de gemeente Coevorden ons via de ABN-AMRO en Rabo banken onder financiŽle druk zette moesten wij, wilden wij niet geheel failliet gaan, deze Duitse kavel verkopen. Dit werd door de gemeente Coevorden op en slinkse wijze via een derde persoon gedaan, zodat zij geen blaam voor de financiŽle onderdrukking zou treffen. Een derde persoon kocht voor de gemeente Coevorden de gehele Duitse kavel, die toen nog 1.80.00 ha groot was. Zie de tweede bladzijde van het voorlopig koopcontract. Bij de Duitse notaris te Emlichheim aangekomen maakten deze notaris en de gemeente Coevorden hier 1.52.02 ha van. Hierbij verdonkermaanden zij de sloot om de Duitse kavel, die plots niet meer bestond. Na veel heen en weer gepraat werd deze sloot niet aan de gemeente Coevorden verkocht, omdat deze sloot voor hen niet meer bestond. Na het tekenen van de notarisakte trachten de gemeente Coevorden en de ABN-AMRO bank de familie Beukeveld nog zoín vier maanden onder financiŽle druk te zetten om ook een andere kavel van hen te goedkoop in handen te krijgen. Dit mislukte en de gemeente Coevorden betaalde vier maanden te laat uit. Een dag later werd de soevereine staat Beukeveld opgericht met thans de naam EuroStaete.

Deze soevereine staat bestaat uit de voormalige sloot die de gemeente Coevorden niet heeft willen kopen en samen met de Duitse notaris op slinkse wijze heeft geprobeerd achterover te drukken.

 

Deze blunder en fraude geven zij niet toe en nu blijven zij valselijk beweren dat zij de gehele kavel hebben gekocht. Alleen als je 1.5202 ha van 1.80.00 ha aftrekt houd je een strook grond over waarvan de gemeente Coevorden niet aan kan geven waar die ligt. Hoe is het mogelijk. Om deze reden durft de gemeente Coevorden ook niet met de familie Beukeveld over deze strook grond te gaan praten, daar zij nat gaan als en gieter. Wij hebben voldoende bewijzen dat die strook grond er wel ligt en dat die van ons is. Het eerder genoemde hielenlikkertje en de huidige burgemeester van Coevorden zullen zich vanwege deze blunder en fraude blijvend achter de oren krabben van hadden wij het frauderen met deze sloot maar niet gedaan. Hoe konden wij zo stom en inhalig zijn.

 

Dan de poging tot de dertiende valse aangifte op rij van het OM Assen richting dr G.J.J. Beukeveld om hem te demoniseren

Rond eind oktober 2009 kreeg dr G.J.J. Beukeveld van het OM Assen een vodje zonder datum, naam en een handtekening van een officier van justitie erop met de mededeling dat hij werd beschuldigd van het sturen van een brief naar de gemeente Coevorden waarmee hij smaad en laster zou hebben gepleegd. Deze brief bleek een jaar!! eerder naar de gemeente Coevorden te zijn gestuurd. Het stukje gewraakte tekst op het vodje bekijkend kon van laster geen sprake zijn, daar de feiten die werden aangehaald op waarheid berusten. Alleen de domme pech voor het OM Assen en de gemeente Coevorden was, is en blijft het feit, dat dr G.J.J. Beukeveld in die tijd geen brief naar de gemeente Coevorden heeft gestuurd of heeft laten sturen. Dit vodje werd de tiende valse aangifte van het OM Assen op rij. Het OM Assen werd toen duidelijk gemaakt dat dr G.J.J. Beukeveld in die periode geen brief naar de gemeente Coevorden heeft gestuurd. Kort daarna kwam van het OM Assen de 11de bedreiging en van de rechtbank Assen de 12de. Op de brief van het OM Assen is als volgt gereageerd.

Uiteindelijk durfde het OM Assen dr G.J.J. Beukeveld wegens smaad niet voor de rechtbank Assen te laten komen daar de periode waarin aangifte van smaad en/of laster moest worden gedaan reeds met vele maanden was verlopen. In de brief van het OM Assen stond vermeld dat zij door zouden gaan met het strafrechtelijk onderzoek.

Nu kon dr G.J.J. Beukeveld de rechtbank Assen per brief wel verzoeken om het onderzoek van het frauderend OM Assen te laten beŽindigen, doch waarom zou hij. Hij had namelijk in die periode geen brief naar de gemeente Coevorden gestuurd of laten sturen.

 

Groot is de verbazing als op 12 mei 2010 blijkt dat het OM Assen nu via het OM Almelo bezig is dr G.J.J. Beukeveld vervolgd te krijgen vanwege het feit nu een valse handtekening op de betreffende brief naar de gemeente Coevorden te hebben gezet. Hij zou daarvoor de handtekening van zijn zus hebben misbruikt. Wederom enorme pech voor deze frauderende overheidsfunctionarissen werkzaam bij diverse OMís te Nederland en de gemeente Coevorden. Dr G.J.J. Beukeveld heeft geen handtekening van zijn zus vervalst, daar zij zelf haar handtekening op haar eigen brief heeft gezet en naar verluid deze zelf per aangetekende post vanuit Duitsland naar Nederland heeft gestuurd.

Wat er in deze brief staat is mij niet bekend, daar ik als verdachte van een strafbaar feit (smaad en/of laster) van een agente van de politie Hoorn geen inzage in mijn dossier kreeg en ik van de griffier van het OM Assen als verdachte van een strafbaar feit geen kopie van mijn dossier kreeg toegestuurd.

Wat er in deze brief zou staan, zou mij ook een zorg zijn, daar het niet mijn brief is en ook niet wordt.

Naar verluid van de onbekende officier van justitie van het OM Assen zou deze brief de volgende zinnen bevatten.

Het zij zo.

 

In ieder geval moet het OM Assen en de betreffende ambtenaar te Coevorden behoorlijk gefrustreerd zijn wil men anderhalf jaar na publicatie en eerste kennismaking nog met smaad en nu met een valse handtekening aan komen dragen.

 

U als burger moet zich daarbij beseffen wat voor een frauderende route deze brief daarbij heeft afgelegd en wat deze brief de maatschap aan tijd heeft gekost.

Bijna drie maanden na ontvangst bij de gemeente Coevorden en kennisneming meldt mr J. Buurman voor het eerst dat er jegens hem sprake is van smaad en laster. Laster kon worden gepareerd daar onomstotelijk kon worden aangetoond, dat hij in onze rechtszaken heeft gelogen en de boel flink heeft bedrogen.

Voor het instellen van vervolging wordt deze valse aangifte via de politie van Coevorden naar de politie van Hoorn gestuurd. De politie van Hoorn accepteert deze wetsovertreding van de politie Coevorden zonder enige terughoudendheid en doet daarna volop aan deze fraude mee door de vermeende verdachte inzage in zijn dossier te weigeren.

Via diverse klachten komt deze aangifte bij de korpsbeheerder van Alkmaar terecht. Uiteindelijk worden deze klachten via de politie Hoorn en dr G.J.J. Beukeveld in den minne geschikt, althans dat was de bedoeling.

Een paar maanden later komt plotsklaps het OM Assen met dezelfde valse aangifte van smaad en laster als in eerste instantie de politie van Coevorden en Hoorn.

Zoals hierboven gemeld werd deze 10de valse aangifte van het OM Assen met twee brieven (brief 1 en brief 2 ) gepareerd. Hierop kwam het OM Assen met een uitbreiding van de klacht en breidde ook de rechtbank Assen als onafhankelijk instantie de strafmaat verder uit. Ook hier werd met een brief op gereageerd.

Uiteindelijk zag het OM Assen en later ook de rechtbank Assen van de zitting af.

De helden!

Gefrustreerd doordat de NAM BV door hun frauderend handelen geen waterleiding door EuroStaete mag aanleggen, gefrustreerd omdat de demissionaire minister-president mr dr J.P. Balkenende nog steeds verantwoordelijk wordt gehouden voor het illegaal aanleggen van de weg door EuroStaete, dat hem per brief van o.a. 25 september 2005 werd verboden en gefrustreerd dat dr J.J. Beukeveld niet voor fraude en intimidaties buigt gaan zij dus verder en verder. Dr G.J.J. Beukeveld werd als voorbeeld op 27 september 2006 door deze ambtenaar van de gemeente Coevorden in opdracht van zijn burgemeester en wethouders en het OM Assen op valse grond in de politiecel opgesloten met hun leugen minister president mr dr J.P. Balkenende te hebben bedreigd.

 

Tot op heden heeft deze demissionaire minister-president nog niet op deze valse aangifte gereageerd en ook niet op de brieven van dr G.J.J. Beukeveld en dat is een heel goed teken daar de demissionaire minister-president mr dr J.P Balkenende drommels goed weet, dat hij met zijn illegale weg en EuroStaete flink fout zit.

 

Achter de schermen wordt nu geprobeerd dr G.J.J. Beukeveld wederom in diskrediet te brengen en dat is ook een goed teken. Het getuigt namelijk van het feit dat de Nederlandse overheid en nu ook de NAM BV in de maag met EuroStaete zitten.

Dr G.J.J. Beukeveld draait nu de feiten om door te stellen dat deze Nederlandse overheidsfunctionarissen en de NAM BV de uitwoners geen gratis vrij energie, renteloze leningen, een basisinkomen, permanente educatie en leugenvrij rechtelijke uitspraken gunnen.

Dat is vreselijk en dat is hen behoorlijk kwalijk te nemen.

 

Dr. G.J.J. Beukeveld is daarnaast bijzonder blij dat het OM Assen geen andere feiten kan vinden dan het bedenken van een valse handtekening om hiermee een veroordeling van smaad rond te krijgen.

 

Dr G.J.J. Beukeveld heeft van de valse aangiften van het OM Assen en van mr J. Buurman echte aangiften gedaan en u raad het al. Van deze echte aangiften hoort hij niets en dan ook helemaal niets. Allen valse aangiften blijken in Nederland te worden gehonoreerd.

 

Dr G.J.J. Beukeveld heeft bij het gerechtshof Leeuwarden en verzoek voor een artikel 12 Wetboek van strafvordering procedure ingediend om de rechtszitting bij de rechtbank Assen alsnog uitgevoerd te krijgen. U raadt het eveneens, daar hoort hij niet meer van.

Kunnen zij eindelijk dr G.J.J. Beukeveld voor het gerecht krijgen en dan frustreert men deze aanpak te Leeuwarden. Al met al zit deze procedure het Om Assen flink tegen.

 

Als de burger nu bovenstaande feiten met elkaar vergelijkt dan rekent het OM Assen het niet versturen van een brief veel zwaarder aan dan hun recidiverend doen van valse aangiften, leugens en fraude.

 

Het is duidelijk dat het OM Assen geen zelfreinigend vermogen bezit en als narcist probeert kost wat kost onschuldige burger in diskrediet te brengen.

Lukt het OM Assen niet om een onschuldige voor de tweede maal te grazen te nemen hij is nu gewaarschuwd en telt nu voor twee.

OM Assen hou daar rekening mee.

 

MvG.

 

Dr G.J.J. Beukeveld

EuroStaete