EuroStaete brengt het persoonlijk welzijn terug
bij al zijn uitwoners!

Hoe kan het kleinst soevereine land ter wereld, dit nu beweren en met zo'n grote daad komen?
Wel gewoon, omdat voor het verbeteren van deze persoonlijke welzijn slechts een paar eenvoudige stappen nodig zijn.

Deze stappen zijn:

 1. vrije energie voor iedereen
 2. renteloze leningen voor iedereen
 3. basisinkomen voor iedereen
 4. maximaal een 20-urige werkweek, meer dan genoeg om onze economie draaiende te houden
 5. leugenvrije rechtelijke uitspraken en geschriften voor iedereen, gebaseerd op onze Grondwet, Europees Handvest en de Rechten van de Mens.

Het is juist, dit zijn geen grote stappen, die dus gemakkelijk te realiseren zijn. Ten minste, dat denkt men, want wat is het geval?

Met bovenstaande stappen worden de rijken namelijk niet rijker en de armen niet armer en daar zit het probleem.
Met bovenstaande aanpassingen blijven de rijken weliswaar rijk, doch worden de armen rijker en dat mag niet!

Ondanks het feit, dat het aantal superrijken zeer, zeer klein is (zo'n 12 families en het Vaticaans c.q de AntiChrist), bepalen zij al eeuwen het lot van miljarden uitwoners, met als enig doel hen (financieel) nog afhankelijker te maken, dan ooit te voren.

Dit kan eenvoudig anders door als uitwoner zelf met bovenstaande stappen te beginnen.

EuroStaete geeft hiertoe de aanzet.

Elke te bewandelen stap om deze doelen te realiseren, wordt nader uitgewerkt en in aparte sectoren worden alle onderwerpen door specialisten op dit gebied diepgaand besproken.
Hier worden de stappen vanuit het perspectief van de economische slaaf bekeken.

Vrije energie voor iedereen.

Ruim 100 jaar geleden ontdekte Tesla, dat overal ter wereld onbeperkt gratis energie aanwezig is, die met simpele methoden is af te tappen. Deze onbeperkte energie is daarnaast geheel vrij van vervuilingen en draagt niet bij aan het opwarmen van de aarde. Idealer zouden wij het als uitwoners niet kunnen krijgen. Alleen, hoe wordt deze goedkope energie door u nuttig aangewend of hoe komt u aan deze vrije gratis energie?

Voor het verkrijgen van deze enorme hoeveelheid gratis vrije energie is thans een aantal technieken voorhanden, die werkzame apparaten hebben opgeleverd. Echter, algemeen bekend is, dat zodra een van deze machines in productie wordt genomen, de uitvinder wordt vermoord, wordt bedreigd, in een psychiatrische instelling wordt opgesloten of failliet wordt gemaakt. Voorbeelden van voortijdige eliminaties van de uitvinders en zijn apparatuur zijn uitgebreid op Internet aanwezig. Een beperkt overzicht wordt gegeven door Gary Vesperman. Op deze wijze komen deze vrije energiewinningen nooit van de grond en moeten wij het dus anders aanpakken.

Welke methoden om deze vrije energie op te wekken zijn er voor handen?

1) Allereerst de meest goedkope is de radiant energie van Tesla, Moray, Gray en Baumann. Deze energie kan direct uit de omgeving worden afgetapt en verricht dezelfde wonderen, als onze huidige elektriciteit, alleen tegen 1% van de kosten, 0% van de vervuilingen en de afwezigheid van enige opwarming van de aarde.

Het enige nadeel van deze techniek is, dat de overheid, patentbureaus, banken, zeer rijken, auto-industrie en oliemaatschappijen deze kennis van ons hebben afgepakt en continue blijven afpakken, zodat niemand exact weet, hoe deze apparaten precies hebben gewerkt.
Dat deze apparaten goed hebben gefunctioneerd is duidelijk. Daarom zit al deze informatie veilig achter slot en grendel, zodat niemand behalve de rijken hier voordeel uit kunnen halen. Zij verkopen liever de vervuilende olie, gas, steenkool, auto's en afval tegen steeds hogere kosten, verwarming van de aarde en CO2 uitstoten.

Een versnelling om aan deze energie van Tesla te komen is de kluizen te openen, alwaar onze kennis ligt opgeslagen. Lukt dit niet, dan vinden wij deze apparaten opnieuw uit, of komen wij met andere soortgelijke apparaten.

Steven Mark heeft als voorbeeld een variatie op de uitvinding van Tesla. Met zijn coils kan hij onbeperkte hoeveelheden elektronen vrij maken. De lampen met deze elektronen worden daarbij warm net als nu ook het geval is. De lampen van Tesla en Moray berusten op harmonische trillingen en deze lampen worden tijdens het branden niet warm, om aan te geven dat Tesla en Moray andere apparaten hadden. In ieder geval kan Steven Mark met een simpel apparaat zonder bewegende onderdelen onbeperkte hoeveelheden energie vrijmaken.

2) Adams, Bearden, Naudin, Berdinin, Reed, Perendev en vele anderen hebben machines gebouwd, die op het principe van permanente magneten berusten. Wereldwijd zijn deze apparaten nu in productie, te koop en te huur. Verderop wordt hier nader op ingegaan.

3) Frenette, Perkins, Muller en weer Adams en Reed hebben mechanische verwarmers gemaakt, die de omgevingsenergie mechanisch omzetten in warmte. Dit kan met behulp van roterende cilinders en/of met magneten. Reed zat vanwege zijn uitvinding een tijdje in de gevangenis.

4) Met behulp van super efficiŽnte elektrolyse kan water op een aanmerkelijk eenvoudige manier tot waterstof en zuurstof worden gehydrolyseerd en kan (zout) water, aldus een zeer interessante en goedkope energiebron worden. Het GEET proces van Panthoon is een variatie hierop. Hij is in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen om hiermee zijn uitvinding te frustreren.

5) De Joe Cel is een efficiŽnte manier om water om te zetten in reactieve producten, die arbeid kunnen leveren. U leest het weer goed, gewoon (zout) water levert een onbeperkte hoeveelheid arbeid op. Als wij om ons heen kijken, dan weten wij allen hoeveel water op deze aarde aanwezig is. Dit water levert u alles wat u nodig heeft.

6) Als wij overschakelen van de explosie- naar de implosiemotor, dan vallen ook veel energie en vervuilingen te besparen. Alleen mag ook deze motor, evenals de Stirlingmotor en vele ander motoren niet op de markt komen. De persluchtauto van Negre heeft ook veel weerstand ondervonden en is nu aan TATA verkocht. De persluchtmotor van Beukeveld heeft een minstens 20 keer grotere actieradius dan de auto van Negre en met 2 euro aan vloeibare stikstof zou hiermee heen en weer van Amsterdam en de PyreneeŽn kunnen worden gereden, zonder enige CO2 uitstoot.

7) Zonnenergie in combinatie met warmtepompen levert al gauw 17 keer meer energie op dan er in hoeft te worden gestopt. Thans kunnen deze zonnecellen met behulp van printers worden gemaakt, waardoor deze zonnecellen steeds goedkoper worden.
Met behulp van "zwarte silica" kan nu aanmerkelijk meer energie worden ingevangen dan met de conventionele zonnecellen. Wanneer zonnecellen met deze silica op de markt komen, ontstaat wederom een revolutie in het rendement.

8) Windenergie. Vijfhonderd grote Stormvogels als windvangers van Gunther Niessen in hogere atmosfer"http://www.eurostaete.eu/pic/stormvogel.jpg"en leveren voldoende goedkope en schone energie op voor alle huishoudens in geheel Nederland, BelgiŽ en Luxemburg (50 GWatt). Alleen mogen deze vliegers niet worden gebouwd. Voor 3 miljard euro zouden deze drie landen met deze 500 grote Stormvogels volledig onafhankelijk van de olie, gas en steenkool zijn. Doch hier zijn, zoals gezegd, de rijken niet van gediend, de reden dat deze techniek niet in Europa of elders in de wereld mag worden toegepast.
EuroStaete begint eerdaags met onderzoek naar zoín vlieger van 100 MWatt en biedt dan gedurende 20 jaar alle elektriciteit gratis aan alle inwoners van de gemeente Coevorden aan. Deze Coevordenaren kunnen deze elektriciteit onbeperkt toepassen voor verwarming, vervoer, licht en welke andere toepassing dan ook. Hoe EuroStaete dit op een eenvoudige wijze voor de Coevordenaren wil realiseren, wordt uit de doeken gedaan.

De vraag, die als eerste wordt gesteld, is waarom alleen de inwoners van de gemeente Coevorden 20 jaar lang gratis van energie te willen voorzien en niet alle uitwoners. Dat laatst is het streven (zie de Grondwet waarin staat dat iedereen gelijkwaardig is en blijft), doch begonnen wordt met de Coevordenaren, omdat algemeen bekend is, dat deze uitwoners de laatste jaren slechte burgemeesters, wethouders, ambtenaren en domme gemeenteraadsleden hebben gehad. Het is nu tijd voor deze Coevordenaren in het zonnetje te worden gezet. Zij staan namelijk dagelijks bloot aan lawaai en de uitstoot van kankerverwekkende stoffen uit de vuilverbranders, asfaltcentrale en andere energiecentrales op het Europark en dat is geen sinecure.
EuroStaete als goede buur wil deze uitwoners, daarvoor gedurende 20 jaar ten dienste staan, door hen vrije energie gratis te leveren, die zij voor al hun doen en laten nodig hebben. Coevorden wordt hiermee het Walhalla van het Noorden, de Energiestad van Nederland, het Energiecentrum van Europea en de gratis Vrije-energie-haven van de wereld. Voor diegene die dan nog niet weet waar Coevorden ligt. Wel, Coevorden ligt naast EuroStaete.

Hoe wil EuroStaete dit financieren en eenvoudig verwezenlijken?

Bekend is dat de gemeente Coevorden vanwege de bezetting van en de"http://www.eurostaete.eu/pdf/2006-08-28-Sommatie-grond-Coevorden.pdf" vernielingen in EuroStaete vanaf 31 augustus 2006 tot aan heden per dag 50.000 euro boete aan de familie Beukeveld moet betalen. Zonder rente-op-rente door te berekenen, hetgeen wel moet, is dat bedrag tot medio september 2008 opgelopen tot 37 miljoen euro.

Deze 37 miljoen euro wil de familie Beukeveld geheel besteden aan de aanschaf van apparatuur, die vrije energie op kan wekken. Deze vrije energie wordt dan allereerst vanaf EuroStaete gratis aan de inwoners van de gemeente Coevorden aangeboden. De rest van de energie is eveneens geheel gratis, doch voor alle andere uitwoners waar ook ter wereld. De familie Beukeveld hoeft niets en dan ook niets van deze 37 miljoen euro over te houden en wil zelfs de aangeschafte apparatuur niet in bezit hebben. Deze apparaten mogen geheel in het bezit blijven van de gemeente Coevorden, als zij maar met EuroStaete in zee gaat om allereerst de vervelende boete vanwege de illegale bezetting af te lossen en vervolgens probeert deze in zijn geheel in het voordeel te willen wenden aan hun bloedeigen inwoners.
Voor het eerst kan dan gesteld worden, dat alle Coevordenaren van de fraude van hun bestuurders profiteren, hetzij indirect via het buitenland, namens EuroStaete. Deze bestuurders van de gemeente Coevorden kunnen dan met "trots" melden, dat zij voor het eerst iets goeds voor alle inwoners hebben gedaan. Voor het eerst iets ten dienste van, in plaats van andersom, ten koste van. Voor het allereerst, het is de Coevordenaren dit gegund.

Bekend van de website van de The Netherlands Justice Ombudsman is dat in 2006 alle gemeenten tesamen voor meer dan 2,1 miljard euro fraude jegens hun burgers pleegden. Och zouden enkelen zeggen, dat is maar 125 euro per inwoner. Dat klopt, maar wel een ruim 4 miljoen euro per burgemeester. Volgens deze website worden wij hierbij door nazi's geregeerd en via twee andere websites door pedofielen. Combineert men deze gegevens dan zijn het pedofiele nazi's, die deze fraude doelbewust en met voorbedachte rade in stand houden.

De kunst is nu hoe op een efficiŽnte wijze zoveel mogelijk vrije energie met deze 37 miljoen euro kan worden opgewekt.

Dit kan zoals gezegd het aller goedkoopst met de techniek van Tesla. Alleen moeten deze apparaten nog uit de kluizen worden gehaald en worden ontwikkeld. Hier kan niet op worden gewacht, daar de boete die de gemeente Coevorden aan de familie Beukeveld moet betalen alleen al zonder de rente-op-rente per dag met 50.000 euro toeneemt. Wordt de rente op rente doorberekend, dan is de familie Beukeveld binnen 100 jaar een van de rijkste families op aarde. Dat wil toch niemand.

De Hongaarse firma Energy By Motion heeft enkele grote permanente magneetmotoren, die per uur 5 tot 500 MWatt kunnen leveren. Een type van 5 MWatt kost 5 miljoen euro en 7 van deze apparaten leveren genoeg energie voor alle Coevordenaren. Iedereen heeft dan 40 jaar lang (want zolang gaan deze apparaten mee) onbeperkt de beschikking over elektriciteit voor vervoer, verwarming, koeling en ander vermaak. EuroStaete bespaart u daarmee duizenden euroís per jaar. Met het renteloos leensysteem erbij, door bijvoorbeeld de locale munt de GuldenMark in roulatie te brengen, wordt de winst voor deze Coevordenaren nog veel groter. Doe daarbij een gegarandeerd basisinkomen en voldoende vrije tijd om kennis op te doen en iedereen is tevreden en kan onbezorgd leven. Vooral als de banken deze uitwoners en hun bedrijven niet meer failliet kunnen maken, zoals nu nog het geval is, om aan hun enorme winsten te komen.

Eerdaags komt een nieuw bedrijf op de markt, dat per huishouden gratis kleinere supermagneten levert, als de bewoners beloven het surplus aan energie aan het bedrijf over te dragen. Met zoín financiering houdt EuroStaete 37 miljoen euro over, die het aan onderzoek aan de hydrolyse van water, Joe Cellen, persluchtautoís en anorexia nervosa wil spenderen.

Hydrino-energie in combinatie met de koelkast van Einstein moet volgens EuroStaete ook enorme hoeveelheiden niet vervuilende energie opleveren. Hierbij geeft dr G.J.J. Beukeveld dit idee over de koelkast van Einstein in combinatie met de hydrino energie gratis weg aan alle uitwoners met als doel hiermee welzijn en gratis vrije energie voor iedereen te genereren. Dit weggegeven kan hij doen daar hij nog een paar andere grote ideŽen achter de hand heeft.

Een grote Stormvogel (100 MWatt) in EuroStaete gebouwd kost zoín 15 miljoen euro en levert genoeg gratis energie voor alle huishoudens in Coevorden. Drie grote Stormvogels op het Europark (in elk land een) voor de reductieprijs van 37 miljoen levert zoveel gratis energie op, dat alle windmolens in Drenthe, Groningen en Friesland overbodig zijn. Dit geeft een enorme vermindering in horizonvervuiling, geluidsoverlast en subsidies.

Miljarden euroís aan subsidies geven alle overheden uit om de huidige inefficiŽnte energiebronnen in stand te houden, terwijl met een paar miljoen euroís iedereen gratis onbeperkt energie kan krijgen is de hedendaagse werkelijkheid. Hoe heeft deze destructie van onze wereld en de enorme uitbuiting van de uitwoners plaats kunnen vinden? Lees meer hierover via de volgend links en onderstaande tekst.

Via het ombuigen van subsidies voor verbrandingsenergie naar vrije energievormen wil EuroStaete ook wezenlijk bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van de gemeente Coevorden door te garanderen dat hen 20 jaar lang onbeperkt energie ter beschikking staat. Levenslang zorgenloos en renteloos leven over de gehele wereld moet daarna mogelijk zijn, als een ander zeer groot en goed idee van Tesla tot uitvoer wordt gebracht. Tesla wilde met behulp van een drietal energiezenders de gehele wereld gratis van energie voorzien. De kwaadwillige bankdirecteur J.P. Morgan stak hier een stokje voor, omdat hij niets aan dit project kon verdienen. Tesla's elektriciteitszender Wardenclyffe op Long Island werd daarna in opdracht van J.P. Morgan afgebroken. De Morgan familie is een van de twaalf, die de mensheid tot op heden zeer veel leed heeft berokkend.

Naast het leveren van vrije energie wil EuroStaete ook werken aan andere soorten autoís, dan de huidige vervuilende explosiemonsters. Een groot aantal personen is nu naarstig op zoek naar de werkwijzen van bijvoorbeeld de autoís van Tesla en Greichen, die rond 1931 resp. 1933 ruim een week zonder benzine op de vrije energie hebben rondgereden. Na een demonstratie rit naar Berlijn zijn op de terugweg de auto en de uitvinder Greichen volledig gedemonteerd en beiden vernietigd. De autoís van Tesla en Greichen reden op omgevingstrillingen. Daarna zijn diverse autoís beschreven, die op water en andere vloeistoffen reden. Het goedkope waterstof komt er ook aan. De persluchtautoís zijn andere goedkope alternatieven. Lees ook de ongelijke strijd over implosiemotoren. Daarnaast heeft iedereen van de Stirlingmotoren gehoord maar nog nooit een auto hiermee zien rijden. Ook de brandstofloze auto van de Nederlander Johannes Wardenier is na een onrechtmatige opname in een psychiatrische instelling in 1934 vernield en nooit meer terug gevonden. Het werkingsmechanisme van deze auto moet te vinden zijn. Kijk hiervoor in de archieven van Philips, die als multinational een groot aantal octrooien heeft gestolen en een nog groter aantal heeft gefrustreerd.
Tientallen uitvinders met zeer efficiŽnte carburateurs, die enorme brandstofbesparingen opleverden, hebben alleen maar nadeel van hun uitvinding gehad, daar zij monddood, vermoord of failliet zijn gemaakt. Door deze carburateurs in uw auto toe te passen bent u snel, eenvoudig en aanmerkelijk goedkoper met uw auto uit, dan thans. Puur water aan de brandstof toevoegen levert eveneens een enorme besparing op, doch ook een onrechtmatige opname in een psychiatrische inrichting.

Concluderend
De gratis vrije energielevering aan alle inwoners van de gemeente Coevorden om daar mee te beginnen moet lukken, vooral nu in deze gemeente ambtenaren in dienst van hun eigen burgers willen staan en als zorgdragers het nu goed met hun eigen burgers voor hebben. Een boete door hen zelf veroorzaakt kan dan in plaats van in hun eigen broekzak nu ten algemene nutte worden aangewend, mits de gemeente Coevorden bereid is de boete, die aan de familie Beukeveld moet worden betaald, hier voor aan te wenden. De familie Beukeveld stelt dan deze gehele boete van meer dan 37 miljoen euro (peildatum september 2008) ter beschikking aan het opwekken van gratis vrije energie voor iedereen en met name aan alle inwoners van de gemeente Coevorden. De vele miljarden euro's aan subsidies, die de windenergiewinningen thans kosten, en de miljarden euro's fraude kunnen dan als voorbeeld aan de gezondheid van de uitwoners worden gewend, zodat wederom het mes aan twee kanten snijdt. Coevorden krijgt hiermee het predicaat de gratis vrije energiestad van de wereld te zijn. Geven de bestuurders van de gemeente Coevorden wederom geen gehoor, zoals altijd, omdat hen dat geld kost, tenzij zij je met hun valse aangiften en leugens te grazen kunnen nemen, en blijven zij zoals gebruikelijk oostindisch doof, of stoppen zij de eigenaar van EuroStaete wederom met valse beschuldigingen in de politiecel, dan zijn er 40.000 handtekeningen nodig om hen tot een antwoord te dwingen. Naast de 35.000 inwoners van de gemeente Coevorden moeten dan nog slechts 5000 uitwoners reageren. Dat is een kleinigheid, gezien het feit dat hiermee tientallen jaren gratis vrij energie kan worden verkregen. Let wel dat het deze bestuurders dan ruim 2 miljard euro's aan onrechtmatige neveninkomsten kost en dat laten zo niet zomaar schieten. Liever schieten zij hiervoor met scherp terug. Pim Fortuyn is hier een voorbeeld van.

Bij het met valse beschuldigingen te grazen willen nemen van eigen burgers moet vermeld worden, dat de ex- en huidige burgemeesters van de gemeente Coevorden, te weten mr. ing. B.P. Jansema en B.J. Bouwmeester er niet voor schroomden daarnaast meineed, leugens, fraude, corruptie, collusie en zelfverrijkingen toe te passen om allerlei projecten op het Europark, die hen niet zounden te torpederen. Daarnaast verdienden zij aldaar buiten deze 2,1 miljard euro per jaar traceerbare "onkosten" nog fors aan andere projecten, die het daglicht niet konden en kunnen velen. De enorme uitstoot van zware metalen in de lucht en beton met andere miljarden euro's aan winsten is hier slechts ťťn voorbeeld van.
Vanuit EuroStaete weten wij hier alles van, omdat wij valse onteigeningen en doelbewuste aangestuurde faillissementen aan den lijve hebben ondervonden. Hun handelen in strijd met de wet, Grondwet, Handvesten, internationale verdragen, waarden en normen schrikt niet af.

Integendeel, het stimuleert ons om goed te doen, vandaar de gratis vrije energie aan alle inwoners van de gemeente Coevorden gedurende 20 jaar met uitloop tot 40 jaar, als hun bestuurders mee willen werken. Thans is een andere veehouder aan de Duitse grens het nieuwe doelwit van de duistere praktijken van de gemeente Coevorden om hiermee eveneens gronden te goedkoop in handen te krijgen. Deze gemene praktijken worden nu via stankoverlast gevoerd, waarna achter de schermen de banken de stekker voor de gemeente Coevorden uit de bio-energiecentrale trekken. Waar hebben wij dit aan de grens met Coevorden nog meer gezien? Juist, in Heege West 3.

Renteloze leningen en een werkweek van hooguit 20 uur zijn andere opties, die tot persoonlijk welzijn leiden en nader worden uitgewerkt.

Thans beheersen superbedrijven, zoals banken, olie-, auto-, witgoed- en de voedselindustrie onze overheden - en daardoor ons -, met als doelen nog meer winst te maken en u langer en vooral harder door te laten werken tot minimaal uw zeventigste jaar. Daarna moet u overlijden, daar u dan meer geld kost dan u oplevert. Deze bedrijven en banken zijn bijna volledig in het bezit van een paar superrijke families, die hun ultieme einddoel hebben de gehele wereld te overheersen. Om dit einddoel te bereiken creŽren zij oorlogen, voedselschaarsten, ziekten, energieschaarsten, opstanden, onderdrukkingen en vooral economische afhankelijkheid van geld, voedsel en olie.

Het zijn deze superrijken, die via hun eigen banken nieuw geld uit het niets uitgeven. U leest het goed, deze banken en niet de overheden geven nieuw geld uit. Onze overheid leent zelfs geld van deze banken en bouwt hiermee een staatsschuld op, waarvoor wij miljarden euro's per jaar aan belasting en rente moeten betalen. Dit alles om ons nog meer voor de gek te houden. Onze overheid werkt hier volop aan mee. Zie de website van The Netherlands Justice Ombudsman.

Bezef hierbij dat de dagelijkse rentestroom naar die families zo enorm groot is, dat zij dit geld alleen maar kunnen vernietigen en niet terug in de markt kunnen brengen. Per dagdeel wordt meer geld door hen vernietigd, dan de gehele schuld van alle arme derde wereldlanden bij elkaar. Met andere woorden ťťn dag deze rente en aflossingen niet naar deze families sturen, doch naar de armen op de wereld, zou miljarden mensen enorm rijk maken. Slechts ťťn dag meer wordt niet gevraagd. De andere 364 dagen kan het surplus aan rente en aflossingen zo als gewoonlijk weer "normaal" worden vernietigd en de armoede in de derde wereld is voorgoed voorbij. Het feit dat dit niet gebeurt, betekent, dat deze families en het Vaticaan geen enkele medemenselijkheid bezitten.

Elke uitwoner is daarbij een economische slaaf van deze superrijken, die alsmaar rijker worden. Zij worden rijker doordat alle grote winsten en zoals gemeld alle-en-dan-ook-alle rente continue naar hen toestroomt.
Wij laten deze superrijken rijk blijven, doch eisen ons persoonlijk welzijn op, door toegang te krijgen tot renteloze leningen, locale munten, een nieuw sociaal banksysteem, de alom aanwezige gratis vrije energie en een basisinkomen.
Het met terugwerkende kracht leugenvrij maken van rechtelijke uitspraken en geschriften is daarna een volgende grote stap om te nemen, dat moeilijker te realiseren is, dan die voor gratis vrije energie, renteloos geld en minder werk.
Het leugenvrij maken van rechtelijke uitspraken kan gelukkig met onbeperkte terugwerkende kracht daar de Nederlandse Grondwet in de vorm van artikel 121 eist, dat rechtelijke uitspraken de gronden moeten bevatten waarop zij berusten. Dit Grondwetartikel bevat geen tijdslimiet. Gelukkig helpt de Europese Unie via de The Netherlands Justice Ombudsman ons hierbij. Hij kent namelijk ook geen fatale limieten.

De helft van onze werktijd besteden wij aan het moeten betalen van onze rente. In de andere helft zit nog een grote hoeveelheid belasting, die aan de overheid moet worden betaald. Op deze wijze zijn wij zoals gemeld economische slaven, die met handen en voeten gebonden zijn aan de banken en overheid.

Zouden wij met een renteloze maatschappij geen rente meer hoeven te betalen, dan komen wij gemakkelijk rond met een salaris voor een 20-urige werkweek. Te meer als men ook de beschikking heeft over een onbeperkte hoeveelheid gratis vrije energie volgens bijvoorbeeld het basisprincipe van Tesla met zijn energiezenders, waarmee onbeperkte hoeveelheden energie over de gehele wereld kan worden verzonden.

Hoe komt het dat wij zoveel rente aan een paar superrijken op deze aarde moeten betalen?

Het totale rentepercentage van elk product varieert van 25 tot 50%. Voor de hypotheken geldt een rentepercentage van ruim 50%. Met andere woorden je betaalt de hypotheek door de rente-op-rente ruim dubbel veelal drie tot viervoudig terug. Voor persoonlijke leningen is het rentepercentage aanmerkelijk hoger dan deze 50%. In elke keten tot een eindproduct zitten namelijk meerdere leningen verwerkt. Het effect van al deze leningen bij elkaar opgeteld bepaalt mede de eindprijs. Worden al deze tussenrentes bij elkaar opgeteld, dan zit je met een product, dat in vier stappen wordt gemaakt, al snel op 30% rente als aandeel in de eindprijs.

Als voorbeeld uw brood. In uw brood heeft de akkerbouwer via het graan zijn rente voor zijn gehele boerderij verwerkt, dat doen ook de molenaar met zijn molen bij het meel, de bakker met zijn oven en huis bij het bakken van het brood, de vervoerders van het graan, meel en brood voor hun auto's, bedrijven en huizen en als laatste uw winkelier met zijn winkel en huis, die u het brood verkoopt. Ieder van deze personen heeft een of meerdere hypotheken en zij moeten om winst te maken deze rentes en verplichte winstpercentages doorberekenen in het graan, meel, vervoer en brood. Uw brood krijgt al deze rentes-plus-rentes doorberekend op het bordje. Reken maar uit dat uw brood uit ongeveer 50% of meer rente bestaat. Dit principe geldt voor elk product dat u koopt. Deze rentes-plus-rentes-plus-rentes is een ander begrip dan de eerder genoemde rente-op-rente, die eveneens door iedereen in uw eindproduct wordt doorberekend.
Elk systeem dat gebaseerd is op rente-op-rente loopt door het exponentieel karakter volledig uit de hand en kan alleen met behulp van crisissen een beetje in toom worden gehouden. De reden dat de laatste tijd zoveel crisissen rondom dit geldsysteem gaande zijn. Dit moet dus anders want rente-op-rente systemen lopen altijd uit de hand.

Met de rentes zijn wij er nog niet, want hiermee komt nog meer ellende.

Elk jaar wordt een product door de rente-op-rente berekening duurder. Dit is een doelbewust fictief ingesteld verschijnsel om ons meer en meer afhankelijk van het geldsysteem te maken. Als afleidingsmanoeuvre van deze rente-op-rente doorberekening wordt dit doelbewust verschijnsel foutief de inflatiecorrectie genoemd. De tussen- en eindfabrikanten houden hier behoorlijk rekening mee en berekenen alvast een hoger rentepercentage, dan de werkelijke inflatierente. Vier keer een inflatiecorrectie doorberekend tikt behoorlijk aan. Wordt deze jaarlijkse groei niet gehaald, dan breekt er paniek uit en spreekt men van een recessie, crisis, achteruitgang of nog erger, terwijl slechts een fictief ingesteld verschijnsel door de superrijken doelbewust ingestelde inflatiecorrectie niet wordt gehaald. Doelbewust wordt over dit onderwerp chaos gecreŽerd om iedereen deze fictieve inflatie te laten accepteren alsof het een normale gang van zaken is. Wel dat is het niet. Deze inflatiecorrectie is in leven geroepen om onze geldschaarste extra te vergroten.

Door de geÔnduceerde inflatie en de verplichte winstmarge van meer dan 8% per jaar op vreemd geld (via de aandeelhouders binnen gekregen) wordt de rente op de eindprijs eveneens opgedreven. Een bedrijf, dat met vreemd geld niet meer winst maakt dan 8% wordt namelijk een financieel prooi voor de aandeelhouders en banken, die zich hier gretig op storten, met de enige bedoeling, dit bedrijf vanwege de enorme winsten op korte termijn voortijdig failliet te maken. Wij komen op het doelbewust failliet maken door banken van particulieren en bedrijven nog op terug.

Waarom moet een bedrijf met vreemd geld minimaal 8% winst maken?

Dat is vrij simpel. Een investeerder, die via aandelen geld in het bedrijf heeft gestopt, stelt gewoon, dat als hij met zijn geld op de beurs gaat handelen hij een rendement van 8% of meer haalt. Deze eis wordt daardoor onvoorwaardelijk aan vreemd geld opgelegd en vertaalt naar de praktijk met als ultimatum voldoende winst te maken anders koopt een investeerder geen aandelen meer en zakken de huidige aandelen. Het zakken van de huidige aandelen is uit den boze, daar de zeer rijke aandeelhouders dan boos worden. Beter en goedkoper is het dan om maar weer meer werknemers te ontslaan, als eenvoudig en simpel middel om het economisch gewin voor de aandeelhouders te blijven handhaven. Wat met deze duizenden werknemers, hun gezinnen en familieleden moeten gebeuren is niet aan de aandeelhouders, daar die alleen naar de euro's en dollars kijken.

Thans is deze situatie door de enorme zelfverrijking van de bankdirecteuren en bestuurders een beetje uit de hand gelopen en zijn de koersen van de aandelen enorm gedaald. Daarnaast zijn enkele banken failliet gegaan en sommige genationaliseerd. Een groot aantal spaarders en bezitters van aandelen zijn hierdoor behoorlijk gedupeerd. Het instorten van het kaartenhuis is versneld, doordat via de banken teveel mensen en bedrijven gelijktijdig failliet zijn gemaakt, waardoor bijv. de huizenmarkt inzakte.

Hoe komt u aan een hypotheek, aan de rente, hoe ontstaat nieuw geld en hoe kwamen de superrijken aan hun geld?

Een bank die 1000 euro van een spaarder binnen krijgt, mag uiteindelijk via diverse tussenstappen 100.000 euro uitlenen, als daar ruim 120.000 euro of meer onderpand (krediet) tegenover staat. Wordt zoín hypotheek door deze bank verstrekt, dan creŽert deze bank 100.000 euro aan compleet nieuw geld en legt daarbij hypotheek op uw 120.000 tot aan wel 300.000 euro aan goederen (bijv. uw huis). U heeft dan een hypotheek op uw huis van 100.000 euro met een uitloop tot 300.000 euro. Na afloop van deze lening moet u door de rente-op-rente berekeningen ruim 200.000 euro aan deze bank terug betalen. Deze extra 100.000 euro aan rente krijgt u niet en u moet deze rente door middel van werken ten koste van anderen verdienen, die verlies hebben geleden en/of failliet zijn gegaan of zijn gemaakt. De bank creŽert dus het geld voor deze rente niet.

Dit is een heel belangrijk gegeven, waardoor er altijd grote schaarste aan geld ontstaat en altijd om het geld moet worden gestreden door hiervoor hard te werken en/of anderen failliet te maken. Lukt het niet deze rente en de aflossing op te hoesten, dan bent u onherroepelijk en onvermijdelijk het volgend slachtoffer voor de bank om failliet te worden gemaakt, hetgeen de bank ook zal doen.

Voor het aflossen van uw hypotheek moet de bank 20 jaar wachten alvorens de bank dit bedrag geheel in handen heeft. Deze bank heeft dan in deze 20 jaar bijna 200.000 euro aan u verdient. Hiervoor had deze bank niets en nu 200.000 euro winst. Gemiddeld is dat 10.000 euro winst per jaar. Uw heeft daarbij uw huis vrij en in eigen bezit. De onkosten voor de bank zijn hierbij gering, daar zo'n bank niets anders hoeft te doen, dan maandelijks te controleren of u uw rente en aflossing heeft overgemaakt. Dit kan de bank elektronisch doen. De reden, dat deze zeer beperkte onkosten bijna niet van deze enorme winst afgaan. Een hypotheek verstrekken kost ook weinig werk en de bank loopt hierbij geen enkel risico. De bank had namelijk voor de hypotheekverstrekking niets en leende u 100.000 euro aan compleet nieuw geld. Als u de hypotheek niet kunt terug betalen pakt de bank u uw huis af en draait u voor alle onkosten op. Als het moet tot aan de 300.000 euro aan toe, die u in uw wurghypotheek van de bank opgelegd heeft gekregen.

De situatie dat u de hypotheek niet kunt terug betalen is uitermate winstgevend voor de bank. Enig risico loopt de bank bij het verstrekken van een hypotheek met krediet dus niet. Wel een klein beetje als teveel mensen tegelijk failliet worden gemaakt en daardoor de huizenmarkt instort, zoals thans in enkele landen is gebeurd. De absolute winst voor deze banken is daardoor minder groot, doch nog gigantisch. Toch ging het met deze banken mis. Ten eerste omdat in de top van deze banken veel teveel aan zelfverrijking is gedaan ten koste van het dagelijks beheer van de bank. Ten tweede teveel ondoorzichtige risicohypotheken zijn verstrekt, waarbij het spreiden van het risico is mislukt en ten derde de banken geen eigen geld meer hadden voor de leningen die zij terug moesten betalen.

 
Een run op de bank om het gespaard geld terug te krijgen is voor elke bank fataal, daar zij zo'n hoeveelheid geld nooit in voorraad hebben. Deze banken hebben namelijk dat geld belegd en dus niet in voorraad. Normaal helpen de banken elkaar in een situatie als teveel baar geld nodig is. Nu had elke bank hetzelfde probleem en moest er te snel veel baar geld komen. Hierdoor leenden zij onderling te weinig aan elkaar en gingen daardoor een paar banken failliet. Om de zaak niet geheel in de honderd te laten lopen greep de overheid in en spendeerde honderden miljarden euro's in deze slechtlopende en slecht functionerende banken, waarbij niemand zich afvroeg waar de overheid dat geld vandaan haalde, dat er niet is geweest en nu ineens bestaat.

Welnu, de overheden en particuliere banken maken dit geld gewoon nieuw aan en de wereld draait verder met alleen een hogere staatschuld, die moet worden afgelost en waarvoor veel rente voor moet worden betaald. Het is alleen jammer voor de overheid, dat de mensen op de beurs dit weten en daardoor geen vertrouwen meer in de steeds groter wordende valse luchtballon hebben en hun aandelen verkopen. Het gevolg is, dat de aandelen dalen. De gebakken lucht van onbeperkt creŽren van nieuw geld moet eerst uit de luchtballon, voordat de economie weer normaal draait.

Zoals duidelijk is, verdient de bank veel sneller en veel meer aan u, als u uw hypotheek niet kunt betalen. Reken maar mee.

Stel u kunt meteen na deze lening van 100.000 euro uw hypotheek niet meer betalen. Via een duur deurwaarderssysteem wordt u allereerst op extra hoge kosten gejaagd om u alsnog tot betalen te dwingen. Dit lukt door de extra hoge onkosten niet en dat is ook de bedoeling, waarna uw huis via de deurwaarder en het notarissysteem in opdracht van de bank wordt verkocht. Ons helpt ons hier aan het geld en u van het geld af is het standaardpakket van de banken, deurwaarders en notarissen.

Uw huis, dat vlak voor de hypotheekverstrekking nog 120.000 euro waard is, levert nu door de gedwongen verkoop hooguit 80.000 euro op. De nieuwe eigenaar, veelal een bekende van de deurwaarder en/of notaris, heeft nu voor 80.000 euro een huis, dat 120.000 euro waard is. Met deze 80.000 euro heeft u uw lening niet terugbetaald en u blijft met een restschuld (levens)lang aan deze bank genageld. De onkosten voor de deurwaarder, bank, notaris en andere oneigenlijke middelen bedragen hier al gauw 20.000 euro, die voor uw rekening zijn. U kon namelijk de hypotheek niet betalen is hun stellingname. Enig uitstel van uw betaling wordt u daarbij niet gegund. Dit kost de bank namelijk teveel aan snelle winst. Uw restschuld bij deze bank is nu ruim 40.000 euro en u bent uw huis kwijt.

Daarnaast staat u nu levenslang te boek als wanbetaler en u krijgt nu nooit meer een grote lening.
U krijgt door dit stigma nooit meer een kans op een eigen huis. Hierbij wordt valselijk de publieke opinie de mening toegedaan, dat u ernstig de bank heeft benadeeld en daardoor nooit meer voor een lening in aanmerking komt. Het omgekeerde is echter waar. U heeft de bank namelijk enorm gespekt, waarvoor u nu uw levenlang moet boeten.

Omdat u bij een gedwongen verkoop uw huis voorgoed kwijt bent is hiermee uw hypotheekverlening voor dit huis komen te vervallen. Dit geldt niet als u netjes volledig uw hypotheek voor uw huis heeft afbetaald. Om in dat geval de hypotheekverlening van uw huis te krijgen zult u wederom naar de dure notaris moeten om deze verlening op te heffen. Doet u dit niet, dan zal de bank keer op keer beslag op uw huis kunnen leggen, dat u heeft afbetaald .

Wat heeft deze bank aan u verdiend?

Allereerst krijgt de bank de 80.000 euro voor uw huis. De bank krijgt minimaal 8.000 euro aan administratiekosten (zo'n 10%). Daarbij heeft u nog de restschuld van 40.000 euro bij deze bank, die u in 20 jaar moet afbetalen. Hier ontvangt de bank ruim 80.000 voor.

De eerste winst voor de bank is 88.000 euro binnen 1 jaar. De latere winst die hier nog bij komt is 80.000 euro. Met dit tastbare geld kan de bank via beleggingen en andere zaken nog meer winst creŽren. Hetgeen geschiedt.
Nogmaals, hiervoor had de bank alleen 1000 euro van een ander op de rekening staan en verder niets! Nu heeft de bank 88.000 euro en zicht op nog 80.000 euro.

De winst voor de bank op korte termijn, doordat u de hypotheek niet kon betalen en u geen enkel uitstel kreeg, is dus enorm. De reden dat zoveel mensen en bedrijven door de banken failliet worden gemaakt. Hun adagium hierbij is: liever vandaag de winst, dan morgen. De reden dat zo'n bank zoveel personeel in dienst heeft voor het binnen krijgen van hun nieuw gecreŽerd geld bij gedwongen faillissementen.

Personeel om u een hypotheek aan te smeren en uw geld op de bank te laten storten zijn de kosten niet.
Het in kaart brengen van mogelijke faillissementskandidaten en het zorgdragen, dat uit zo'n faillissement het meeste rendement wordt gehaald, daar gaat het personeel in zitten. Personeelskosten die daarbij altijd op de slachtoffers worden verhaald. Deze moet namelijk een restschuld blijven houden en zich schuldig voelen de bank zo te hebben benadeeld en op kosten te hebben gejaagd. Over de enorme winsten die de banken hier mee verdienen spreekt niemand. Totdat duidelijk is dat zij in de goede jaren op deze wijze ten kosten van veel ellende en leed miljarden euro's winsten hebben gemaakt en honderden miljoenen aan bonussen hebben uitbetaald.

Bedenk nog steeds, dat toen u bij de bank uw lening afsloot, de bank alleen maar 1000 euro van een ander op zijn rekening had. Een 1 jaar later levert dit voor de bank ruim 88.000 euro eigen geld op plus uw restschuld. Nogmaals, de reden dat alle banken hun stinkende best doen om mensen en bedrijven voortijdig failliet te maken. U begrijpt zelf dat u een restschuld over houdt en dat u uw huis voor goed kwijt bent. De kans dat u ooit weer een eigen huis krijgt is hierbij zeer, zeer gering.
Deze handelwijze gaat subtiel en mag niet teveel opvallen. Dit systeem is ook zo opgezet alsof het lijkt, dat de banken de meeste risico lopen. Het omgekeerde is waar de bank loopt geen risico en heeft alleen maar pure winst.

Zodra een bedrijf geen rendement van 8% oplevert, wordt het dus een dankbaar prooi voor de banken. Excuses voor deze herhaling, doch een goed ingelicht en opgelicht persoon telt voor twee.

Nu moet de bank 20 tot 30 jaar wachten voordat de bank de totale lening (nieuw geld) en rente krijgt uitbetaald, of moet het zijn stinkende best doen om iemand voortijdig failliet te maken, zodat de winst sneller binnenkomt.
Dit kan anders, waarmee ook zeer veel geld valt te verdienen. Als de bank nu de soorten hypotheken door elkaar schudt en de inkomsten op de leningen en rentes als kleine pakketjes aan derden verkoopt, dan krijgt de bank meteen baargeld en hoeft de bank hier niet 20 tot 30 jaar op te wachten. De kredieten dienen hierbij als onderpand. Op deze wijze hebben de banken hun diverse soorten goede en slechte hypotheken met elkaar vermengd, waarbij de goede en slechte hypotheken niet meer uit elkaar waren te halen.

Deze verhandelbare obligaties (pakketjes) gingen in eerste instanties als verse broodjes over de toonbank, totdat vooral in Amerika de vele slechte hypotheken niet meer inbaar bleken te zijn en door de vele "gedwongen" faillissementen de waarde van de onderpanden daalden. Op dat moment ontstond wantrouwen over de waarde van de gekochte hypotheken en wantrouwen om als banken elkaar onderling baargeld te lenen. Hiermee ontstond de huidige kredietcrisis, een van de vele die nog volgen.

Uit pure hebzucht om op korte termijn veel winst uit uw hypotheken te halen zijn door de banken slechte hypotheken vermengd met de goede en teveel mensen gelijktijdig failliet gemaakt. Als beloning op dit wangedrag der banken naast hun gigantische bonussen krijgen zij nu vele honderden miljarden euro's en dollars van de overheden steun om hun decadent kaartenhuis draaiende te houden. De geldpers in Amerika gaat daarvoor nog meer open dan voorheen en nog meer rente en verzonnen aflossingen en staatschulden uit deze gebakken lucht zullen moeten worden betaald, dan ooit te voren. Totdat, totdat ook deze ballon explodeert.

Waar gaan wereldwijd al deze honderden duizenden miljarden euroís aan rente naar toe en waarom wordt u gecontroleerd?

Deze enorme, nogmaals enorme hoeveelheid rente gaat slechts naar een handjevol superrijken, die deze banken in hun bezit hebben, daarna naar de zeer rijken en verder nergens naar toe. Dit gaat om zoveel geld dat zij dit alleen maar kunnen vernietigen en zij dat dan ook dagelijks doen.

Als u denkt, dat u van uw spaarrekening rente ontvangt, dan is dat juist, doch bedenk, dat u een veelvoud aan rente aan het andere geldsysteem terugbetaalt. Netto betaalt u dus een enorme hoeveelheid rente.
80% van onze wereldbevolking betaalt deze tientallen duizenden miljarden euroís aan rente aan hooguit de 10% rijken op de wereld en hoofdzakelijk aan een twaalftal superrijke families en het Vaticaan, die deze astronomische bedragen zonder enige tegenprestatie binnen krijgen en vernietigen.

Deze 80% uitwoners werken dus voor meer dan de helft van hun tijd voor een paar mensen, die al zoveel geld hebben, dat zij dit nooit op kunnen maken. Dat is ook niet hun bedoeling, zij willen alleen nog maar de absolute macht over onze wereld. Daar werken zij al eeuwen hard aan met miljarden mensen, die hier onder lijden en onder hebben geleden. Miljarden mensen in de ellende voor een paar gekken, die zoveel geld hebben, dat het hen niets anders meer doet, dan ons daarmee onder druk te zetten om ons uiteindelijk te elimineren of tot slaaf te maken.

Per ochtend vernietigen zij meer geld dan de gehele schuld van de derde wereld bij elkaar. Als zij deze geldvernietiging een dag achterwege laten, dan hebbeen de honderden miljoenen Afrikanen in plaats van een grote staatschuld nu enorm veel gel om te besteden. Een dag geen geld vernietigen is voldoen en meer wordt niet gevraagd. Voor de rest van de 365 dagen is het vernietigen weer voor hen. Dat dit niet gebeurt getuigd van het feit dat zij geen enkel mededogen met de andere mensen hebben. Geen enkel mededogen en degene die hun voor de voeten loopt wordt voortijdig vermoord.

In een paar videobestanden wordt getoond hoe je met het huidige rentesysteem in tien stappen de gehele wereld kunt veroveren. Deze verovering heeft reeds plaats gevonden. Thans treedt na de financiŽle afhankelijkheid (de economische slaaf) en de huidige complete afhankelijkheid van olie, geld, voedsel en energie de volgende fase inwerking om elke persoon waar ook ter wereld te kunnen traceren. Via een chip op uw creditkaart, een chip in uw mobiele telefoon en computer, via rekeningrijden, via video opnamen op de wegen, in de winkels, op centrale plaatsen, via nummerbordherkenning, via satellietbeelden, telefoon, fax, e-mail, sms, hype, chat en internet is men vanaf nu 24 uur per dag, waar ook ter wereld altijd traceerbaar en controleerbaar.

De Nederlandse overheid in samenhang met de dertien rijken der aarden en de presidenten Bush en Clinton als aangetrouwde semi-rijken hebben hier de laatste 15 jaar bijzonder hard aan meegewerkt om dit te kunnen realiseren. Twee satanische ministers van Justitie en de huidige minister-president hebben in Nederland hier een hoofdtaak van gemaakt, als voorbereiding op de absolute macht van de dertien superrijken.

Straks sluiten zij uw energievoorziening (waaronder de elektriciteit, warmte en water) af en uw mobiele telefoon, internet, e-mail en elk bank- en betalingssysteem en bent u volledig geÔsoleerd, compleet gehandicapt, doch altijd traceerbaar. Geld om iets te kopen heeft u niet, daar nu alles digitaal gaat. De digitale energiemeter die u verplicht in uw huis krijgt regelt ook op afstand of u wel of niet blijft aangesloten. Zo hoeven zij voor deze daad niet meer bij u langs. Dezelfde computer die ook voor uw geld en vervoer wordt gebruikt, regelt dit voor u.

Niets eenvoudiger is het om dit bij u uit te voeren. Thans worden in Nederland 700 personen per maand uit hun huizen gezet vanwege het feit, dat zij hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Een veelvoud wordt van water en licht afgesloten. Een nog groter deel heeft geen toegang tot de telefoon, e-mail, sms, fax en hype. Een nog groter deel heeft vanwege financiŽle problemen geen toegang tot kennis door de afwezigheid van een computer, krant, radio, boek of andere bron. Strak bestaat u niet meer en bent u overal van af- en uitgesloten. Het adagium hier is dan, dat de computer u niet meer kent.

2,5 miljoen uitwoners leven anno 2008 in Nederland op de absolute rand van het sociale rechtvaardige en verantwoord minimum. Als economische slachtoffers, na ruim 40 jaar hard werken te zijn bedrogen door middel van het laten verdampen van hun pensioengelden met behulp van onoorbare beursmanipulaties. Dit verdampen gebeurde met behulp van moderne banksystemen opgezette misleidingen, waarmee handige zakenlieden, via het ons kent ons principe, zich konden verrijken. De hardwerkende slachtoffers zijn daarnaast van hun meeste andere rechten beroofd.

Deze hardwerkende mensen van hun pensioengelden ontdaan, worden vervolgens volledig monddood gemaakt of anders financieel compleet ten gronde gericht. Daarbij krijgen zij voor hun noodlottige situatie geen enkel begrip van enige overheidsorganisatie. Sterker nog, deze overheidsorganisaties dragen op last van de rijken en vooral superrijken extra bij aan hun voortijdige eliminatie. Na hun werkzame leven, waarbij zij onze welvarende maatschappij hebben opgebouwd, worden zij door de rijken en superrijken, als paria's beschouwd, die het verwezenlijken van hun doelstelling vertragen en derhalve maar beter kunnen worden geruimd.

Het huidige Nederlandse systeem van de afgelopen 15 jaren gaat versneld deze richting op. Bekend daarbij is, dat in deze periode een tweetal slechte ministers van justitie (die ook van SM en kleine jongens houden) meer dan duizend wetsartikelen ten nadele van de gewone burgers en een sociale en rechtvaardige maatschappij hebben laten veranderen, om vorm te geven aan de complete traceerbaarheid, manipuleerbaarheid en economische onderdrukking van alle Nederlanders, behalve de rijken en superrijken. Het Elektronisch PatiŽntendossier (EPD), het rekeningrijden en de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar zijn hier voorbeelden van.

Wees daarbij vooral boos op de familie Rothschild, elf andere superrijke families en het Vaticaan, die u dit aandeden en aan blijven doen.

Mayer Rothschild (1743-1812) schreef in deze: geeft mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt. Thans handelen op de wereld twaalf superrijke families en het Vaticaan op deze wijze, met als enig doel onze wereld te overheersen. Hiervoor hielden zij eerst de mensen dom en arm en nu zijn het hun economische slaven geworden, die volledig controleerbaar en beheersbaar zijn. Oorlogen, hongersnoden, opstanden, olie, geld, energiecrisissen en andere grote misleidingen en bedrog zijn hiermee aan de orde van de dag.

Bijna vergeten te vermelden: tot de 12 superrijke families hoort ook ons gezamenlijk koningshuis Oranje/Winsor.

Om aan te geven hoe zij aan hun enorme hoeveelheid gestolen geld zijn gekomen wordt naar deze link verwezen. Voor een totaal overzicht van hun rijkdom, voor zover bekend, daar wij het meeste niet weten wordt naar deze vijf documenten verwezen. Van EuroStaete mogen zij dit geld behouden als zij daarnaast maar in Nederland voor een leefbaar klimaat zorgen. Dat doen zij niet en om nog meer winst te maken vergiftigen Billiton en Shell (waarvan de Oranjes groot aandeelhouders zijn) op grote schaal Nederland met Wolmanzouten. miljarden winst maken; zij winst met deze millieufraude ten koste van duizenden kankergevallen per jaar.

Bekijk daarbij allerlei dubieuze affaires rondom de Tweede Oorlog, de Lockheed affaire, diverse buitenechtelijke kinderen en een affiniteit van een van hen voor jonge jongens in samenhang met Donner, Hirsh Ballin, Demmink, Salomonson en een groot aantal ministers en minister-presidenten dan is het duidelijk, dat de Nederlandse overheid ver, verheven staat boven elke burger met als enig doel absolute overheersing door de dertien rijksten der aarde. De stadhoudersbrief en de afwezigheid van enig verzet bij de inval van de Duitsers bij het begin van de Tweede Wereld Oorlog rond Eindhoven in samenhang met het gegeven dat opa Bush als een aangetrouwde superrijke Hitler financieel steunde bij de opbouw van zijn leger, laat zien dat zij over lijken gaan en blijven gaan. De oorlog in Irak en de WTC gebouwen zijn hier voorbeelden van.

De koningin is daarnaast voorzitter van de Raad van State en dan wordt het iedereen duidelijk dat Nederland tot het meest corrupte land van Europa behoort. Als bron om dit te staven wordt naar de website van de The Netherlands Justice Ombudsman verwezen.

Een renteloze samenleving

Wat zou er gebeuren, als wij als proef vanaf nu zoín 10 jaar lang geen rente meer zouden betalen en het verboden wordt dat de banken bedrijven en personen voortijdig failliet maken om aan hun enorme snelle winsten te komen?

De rente gaat `normaal` altijd van de armen naar de rijken. Nu houden wij dit geld onder elkaar en verdelen wij dit geld eerlijk onder elkaar. Hierbij is en blijft iedereen gelijkwaardig.

Als 10 jaar lang de rentes op alle leningen worden afgeschaft, dan wordt elk product 20 tot 50% goedkoper, uw hypotheeklasten veel meer dan 100% goedkoper en hoeft u daarnaast geen miljarden euroīs meer aan belasting voor uw staatsschuld te betalen en is deze totale besparing door de afwezigheid van de rente vele malen groter, dan die op uw gratis vrije energie.

Voor de zeer rijken en de superrijken gebeurt er financieel gezien niets. Alhoewel, de superrijken zullen dit niet leuk vinden, daar hun absolute hegemonie weer wordt uitgesteld en zij hebben hier al zolang op moeten wachten.

De gewone rijken vinden dit idee onvoorstelbaar en zeer vervelend, daar zij nu niet nog rijker worden.

Voor de armen betekent dit, dat zij de 600.000 miljarden euro's zelf mogen houden. Per wereldburger (uitwoner) is dat meer dan 100.000 euro per jaar. Voor de miljarden armen en rijken onder ons is dit een enorm, zelfs een astronomisch bedrag. Voor de meeste westerlingen is dit ook een bedrag.

Niemand kan geloven dat het wereldwijd om zoveel geld gaat. EuroStaete zal dit onderbouwen met als peijaar 2008.

Deze zaken en nog een paar andere houden in, dat wij met een gelijkblijvend salaris meer dan de helft van ons huidige geld over houden. Dit geld kunnen wij besteden aan arbeidsduurverkorting, zodat iedereen meer tijd over heeft om te leven en om geld uit te geven. Want het geld moet blijven rollen.

Als daarnaast de overheid en niet zoals nu de banken nieuw geld uitgeven, dan besparen wij een enorme staatsschuld (350 miljard euro, november 2008 of 20.00 euro staatsschuld per persoon) met aflossingen en rentes uit. Dit scheelt in Nederland ruim 1500 euro netto aan rente per jaar per persoon. Daar bovenop komen dan nog de aflossingen aan de particuliere banken!!

Met andere woorden, door 10 jaar geen rente meer te hoeven betalen, worden miljarden armen verhoudingsgewijs extreem rijk en een paar superrijken even arm als voorheen. Niets ligt ons dus in de weg deze weg te bewandelen. Alleen hoe pakken wij dit aan?

Ook hier biedt EuroStaete zijn uitwoners hulp.
EuroStaete zet hiervoor een nieuw banksysteem op met zeer veel aandacht voor regionale valuta, ruilhandel, sociale hulpvaardigheid en sociaal kapitaal voor locale projecten. Aan dit banksysteem wordt thans gewerkt.
Hulp om hier een succes van te maken is zeer welkom en kan via deze link worden aangeboden

Als wij de locale valuta zoals de GuldenMark via ruilhandel kosteloos onder elkaar kunnen laten rouleren, dan krikken wij de locale bedrijvigheid enorm op en creŽren wij voldoende werk, vrije tijd en welzijn.

Resumerend

In bovenstaande is aangeven, dat als wij eenvoudig gezegd geen rente meer aan de superrijke zouden betalen, waarom zouden wij ook, daar iedereen gelijkwaardig is en blijft, dan miljarden uitwoners per persoon een inkomen zouden krijgen, waarvan zij nooit hebben durven te dromen, laat staan te hebben geŽist. Hiermee kunnen zij met behulp van hun locale valuta en ruilhandel een menswaardig bestaan opbouwen, die zijn weerga niet kent. Miljarden mensen krijgen daardoor een menselijk bestaan zonder angst, afgunst, bedreiging of bedrog.

Dit lijkt op een paradijs op aarde.

Wij zijn op aarde om gezamenlijk hier een paradijs van te maken. Laten wij dit dan ook doen. In dit paradijs hoort geen onaantastbaar winstbejag, onaantastbare overheidsorganisaties, zoals die thans in Nederland en bij de Europese Unie disfunctioneren, geen overheersing of dominantie. Nee, net zoals via de Grondwet van EuroStaete geldt, is en blijft iedereen gelijkwaardig. Is deze gelijkwaardigheid niet het geval, dan geldt als gevolg van deze Grondwet, dat wij hier zorg voor moeten dragen, daar een Grondwetsovertreding jegens de uitwoners niet te tolereren valt.

Het geneesmiddel is uiterst eenvoudig. Schaf de rente af. Zij hebben all eeuwen veel teveel geld van ons ontvangen, vandaar dat zij uit gekheid en bekrompen geesten niet meer weten wat te moeten doen, dan massaal kinderen verkrachten, vermoorden en langdurig misbruiken. Deze satanisten der superrijken denken voor ons een hel te mogen creŽren, terwijl wij een paradijs willen en krijgen.

Blijft het een hel en verdoemenis zo als nu of gaan wij naar een paradijs op onze superrijke aarde?

Gezien het aantal mensen dat van een paradijs op aarde profijt heeft, bestaat er voor EuroStaete geen ontkomen aan hier van harte aan mee te werken.

Laten wij hier een simpele rekensom op los dan zij wij met ruim 6 miljard personen, en zij met maar 250 familieleden en zo'n een paar duizenden onderling door chantage verbonden satanisten. Wij als meerderheid van 1 miljoen staat tot 1 zijn het niet mee eens met de huidige gang van zaken en situatie en wij wensen ons paradijs terug. Nu meteen vanaf morgen is ons adagium. Elke dag dat dit langer duurt is voor ons een verloren dag. Zij bestaan maar uit hooguit een twaalf families met aangetrouwde aanhang en duizenden getrouwe satanisten, Wij uit 6 miljard uitwoners.

Basisinkomen voor iedereen

Om dit basale gegeven even tot u door te laten dringen gaan wij terug naar de laatste drie nieuwe miljardairs die evenveel bezitten alle mensen te samen in de 50 armste landen op de wereld. Zouden deze drie personen zeggen, ik geef mijn gehele vermogen minus 0,1% aan al deze miljarden mensen, dan ben ik nog multimiljonair en kan ik onbezorgd mijn gehele leven rond komen. Deze miljarden mensen krijgen dan handgeld ter beschikking waarmee zij iets op kunnen bouwen waarvan zij dromen. Als wij hetzelfde principe nu voor de 12 superrijke families toepassen, dan is bij een eerlijke verdeling elke uitwoner multimiljonair.

Dat zou beteken dat niemand ooit meer een basis inkomen nodig heeft om in ons paradijs te kunnen leven. Dat is juist, echter de praktijk is vanwege lokale niet te tolereren winstwoekeraars weerbarstig.Als al het geld op de wereld een beetje eerlijk wordt verdeeld, dan heeft niemand meer een basis inkomen nodig.

Een twintigurige werkweek.

Elke dag telt en om deze alleen aan werk te spenderen is niet de bedoeling. Daarom wordt een 20 urige werkweek voorgesteld. Allereerst kan vanwege het afschaffen van de rente dit economisch uit, daar alles met de helft goedkoper wordt en anderzijds door de afwezigheid van de huidige extreme winstbejag alle producten duurzamer worden gemaakt, waardoor zij langer meegaan.

Voor de werkgelegenheid is dit ook gunstig daar nu veel meer mensen, zij het kort, aan het arbeidsproces deel kunnen nemen.

Omdat volgens de wet van Parkinson bijna alle ambtenaren kunnen worden ontslagen, daar zij alleen maar de economie en onze welvaart blokkeren, kunnen zij mooi op deze vacante banen worden gezet. Door daarnaast hooguit 20 uur per week te gaan werken in plaats van nu 36 uur of meer zijn ook meer werknemers nodig. Kortom door een massaal ontslag van de meeste reeds nutteloze ambtenaren in combinatie met een 20 urige werkweek ontstaat eerder een te kort aan werknemers, dan een overschot.

Het enige nadeel aan deze operatie is het gegeven, dat de meeste nutteloze ambtenaren overal compleet ongeschikt voor zijn, behalve in het treiteren en kleineren van de burgers en daardoor ambtenaar zijn geworden. Zet deze personen bij voorkeur achter routinematige machines, daar zij toch niet na kunnen denken, dit nog nooit hebben gedaan en van enige menselijkheid en emotie geen notie hebben. Dit geldt ook voor de meeste politici, die ten onrechte denken geen ambtenaren te zijn, doch ook vanuit dezelfde overheid en uit dezelfde geldpot betaald krijgen. Het enige verschil is, dat zij daarnaast nog een fiks salaris uit een groot aantal andere obscure geldbronnen binnen krijgen en daarvoor politici en bestuurders zijn geworden.

Leugenvrije rechtelijke uitspraken en geschriften voor iedereen

Dit is de moeilijkste stap te nemen, daar de rechters zich onterecht beroepen op onafhankelijkheid van de rechtspraak. Deze illusie is snel om zeep geholpen daar die onafhankelijkheid in Nederland er niet is.

Aan te tonen is, dat duizenden vele duizende rechtelijke uitspraken en geschriften vol zitten met leugens en drogredenen en daarmee duizende vele duizende onnodige slachtoffers hebben gecreeerd. Tegen deze onwaarheden in rechtelijk uitspraken en geschriften wordt door EuroStaete in groepsverband op vreedzame wijze tegen opgetreden.

Een voor een in Nederland strijden voor recht lukt niet. Het Nederlands rechtssysteem zit daar te goed voor in elkaar en heeft eeuwen ervaring. Een individu telt daar niet mee en kan gemakkelijk worden opgeofferd, worden afgevoerd of zelfs worden vermoord.

Het is door Internet dat wij de laatste jaren kennis en weet van elkaar hebben, met als gemeenschappelijke band door het rechtelijke systeem onrecht te zijn aangedaan.

Ondanks dat wij onze krachten bundelen lukt het ons niet om door het oude aristocratisch en paternalistisch systeem heen te breken. Media, burgers en politiek zijn tegen ons.

Samen nog sterker

Met zijn allen samen hebben wij misschien succes, mits wij de burgers en media mee krijgen, zodat de overheid moet volgen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Via het Platform Herstel Rechtsorde, EuroStaete en andere organisaties als doel te hebben om ruim 6000 rechtelijke uitspraken met leugens en/of grove vormfouten (ontbreken van handtekeningen) bij het Europese Hof, bij de ambassades van: Rusland, China, RoemeniŽ, Bulgarije, Hongarije, Servie, Kosovo, Polen, Noorwegen, Zweden, Finland, ItaliŽ, Denemarken naast die van een aantal corrupte landen in te dienen om te laten zien, dat de rechtstaat in Nederland niet deugt met als grote vraag aan het Europese Hof deze rechtelijke uitspraken aan te passen aan de Europese grondwet.

Met andere woorden deze uitspraken nietig te verklaren. Elke uitspraak, groot of klein, is hierbij even belangrijk.

Minimaal acht zaken moeten daarbij als nieuwe constanten in Nederland worden aangepast:

 1. alle rechtelijke uitspraken hoe oud ook moeten leugenvrij worden gemaakt,
 2. het OM moet alle strafbare aangiften, ook die tegen ambtenaren en de overheid behandelen tot aan de rechter. Daarna is het OM geen partij meer en maken vervolgens de rechter en de aangeklaagde de zaak uit. De actieve rechter op zoek naar de waarheid, recht, eerlijkheid, rechtvaardigheid en behoorlijkheid mag daarbij niet meer liegen en moet nu recht spreken. Zodra enige onwaarheid, die door oplettendheid van de rechter was te voorkomen in de uitspraak aanwezig is, is deze uitspraak nietig.
 3. Geen plaatsvervangende rechter is mogelijk.
 4. Voor elke rechtsgang geldt een eerste en tweede aanleg.
 5. De Raad van Staten mag geen rechtelijke uitspraken meer doen, daar zij teveel hebben gelogen en teveel op de stoel van de overheid hebben gezeten. Voor beroep in het bestuursrecht moet een ander oplossing worden gekozen.
 6. Elke rechtelijke procedure duurt niet langer dan 1 jaar na aangifte. Hierbij hoort zoals gemeld een actieve, coŲperatieve (behulpzame) rechter.
 7. Bij elk gerechtelijk artikel hoort een uitleg. Deze uitleg en de jurisprudentie hierover zijn bindend.
 8. Geen verplichte vertegenwoordiging is nodig. Adviseurs en gemachtigden kunnen indien nodig onbeperkt in aantal meehelpen.

Om snel en krachtig op te kunnen treden moeten wij binnen een zeer korte periode aan zoín 6000 uitspraken komen. Om dit aantal kan dan niemand meer omheen.

Alle leden van het Platform Hertstel Rechtsorde hebben samen wel 2000 van deze uitspraken bij elkaar.

Nu nog de 4000 andere uitspraken.

Elk lid hoeft daarbij maar 40 andere uitspraken bij elkaar te sprokkelen.

Hetzelfde doen wij daarna met de advocaten, (gerechts)deurwaarders, curatoren, officieren van justitie, banken, financiŽle adviseurs, accountants, projectontwikkelaars, alle soorten overheidsorganisaties en bedrijven, die met de wet hebben gesjoemeld.

Zolang maar de waarheid wordt verteld kan in Nederland geen vervolging wegens smaad plaats vinden. Als dit wel het geval is dan wordt de actie via EuroStaete uitgevoerd, alwaar de waarheid moet worden gediend.

World Wide Webhosting War for Justice (W4Justice) moet daarbij iedereen afschrikken.

Bij W4Justice moet alle informatie in een keer op ruim 100 verschillende websites komen te staan, zodat men hier niet meer omheen kan. De waarheid moet hier worden gediend.

Als eis stellen wij dat alle rechtelijke uitspraken in Nederland leugenvrij moeten zijn gemaakt. Hierbij kan ons niet worden verweten, dat wij teveel en te hoge eisen stellen. Artikel 121 Grond wet en artikel 5 Wet voor de rechtelijke organisatie stellen namelijk, dat de uitspraken aan de werkelijke feiten moeten voldoen. Daarnaast geldt artikel 47 Europese Verdrag (oud artikel 6 EVRM), dat ons een eerlijk en behoorlijk proces garandeert.

Dit wordt gevraagd.

Werkwijze

Het verzamelen van de verkeerde uitspraken geschiedt via sommige contactpersonen van het Platform Herstel Rechtsorde, EuroStaete en de vele andere instellingen en deze voorbeelden worden in elektronische vorm naar EuroStaete opgestuurd. Elke uitspraak moet daarvoor op dezelfde manier in PDF formaat worden aangeboden. EuroStaete maakt hier tabellen van en bewaakt de voortgang en de procedure.

Zodra deze 6000 uitspraken binnen zijn, worden door middel van samenvattingen deze aan de diverse ambassades aangeboden en aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie is daarna aan zet.

Verwacht wordt dat de Nederlandse justitie na het grote opschonen het aanmerkelijk rustiger krijgt, daar nu de meeste tijd gaat zitten in het ontrafelen van de leugens door advocaten en aangevers in de huidige procedures ingebracht. Zodra hier repercussies op staan, zoals bij leugens in gerechtelijke geschriften door advocaten opgesteld de causale schade naast een boete te vergoeden, worden de meeste pleitnotaís aanmerkelijk dunner en overzichtelijker.

Eens EuroStaete, altijd EuroStaete.

De vraag rijst, wie nu de 60ste persoon wordt, die voortijdig de dood vindt of lotgenoot wordt van een van de vele tienduizenden slachtoffers, die vanwege bijv. de vrije energie failliet zijn gemaakt?

De eigenaar van EuroStaete zou deze kunnen zijn, daar ruim 6 argumenten aanwezig zijn, die niet stroken met de inzichten van de zeer rijken, superrijken, superbedrijven, banken en overheden.
Het oprichten van de soevereine staat is een van deze argumenten, goedkope vrije energie aan allen is de tweede, renteloze leningen de derde, leugenvrij rechtelijke uitspraken de vierde, de gehele economie omzetten van een kapitalistisch naar een meer socialistisch systeem, waarbij eveneens, doch beperkter winst mag worden gemaakt in samenhang met een basisinkomen zijn de vijfde en de zesde. Kwaadwilligen vinden nog wel zes of meer redenen om het woord bij de daad te zetten. Gedwongen opsluitingen in psychiatrische inrichtingen en in de politiecel en stigmatisaties met behulp van valse berichtgevingen worden voorlopig buiten beschouwing gelaten.

Deze dreigingen schrikken niet af en zijn juist een extra stimulans een meer welvarende systeem voor alle uitwoners van EuroStaete op te zetten.

De vrije energie, renteloze leningen, leugenvrije rechtelijke uitspraken, minder verplicht werken, een basisinkomen en aandacht voor de noden van de geest zijn universele verworvenheden voor alle uitwoners van EuroStaete. Dit geldt zowel met en (vooral/juist) zonder de huidige eigenaar van EuroStaete. Hij geeft gewoon deze erfenis en verplichtingen door aan zijn uitwoners. Liever ruim 6 miljard uitwoners tevreden, dan twee handjesvol superrijken, is hier het adagium.

Toch zijn het maar hooguit 12 families en hun duizenden fanatieke veelal satanische aanhangers, die vanwege hun satanisch handelen onderling strafrechtelijke bondgenoten van elkaar zijn gemaakt, die ons dit aandoen. Pikken wij dit?

Het samen satanisch handelen houdt in, dat er niet uit de school wordt geklapt, want ieder is schuldig aan strafbare feiten en dat houdt in, dat ieder de andere mens moet en mag onderdrukken met alle middelen, die mogelijk zijn. Als op deze wijze naar een tweetal Nederlandse ministers van justitie en een minister president onder de paraplu van het Koninkrijk van Oranje wordt gekeken, dan wordt u veel duidelijk.

Welke technieken zijn voorhanden om de vrije energie aan alle uitwoners beschikbaar te stellen?

Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.

Home Wetgeving Vormen