Meineed en corruptie rondom de discotheek Lord Nelson te Coevorden

Als de gemeente Coevorden op 1 juni 1999 het bestemmingsplan Wilhelminasingel ter inzage legt, is het overduidelijk dat de discotheek Lord Nelson in de weg ligt en dus weg moet. Burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema is namelijk van plan op de Mark een nieuw gemeentehuis te bouwen. Daarvoor moet de discotheek Lord Nelson worden afgebroken, zodat op die plaats een ontsluitingsweg naar het nieuwe gemeentehuis kan worden aangelegd. Op de betreffende  plattegronden van dit bestemmingsplan is de discotheek Lord Nelson daarvoor reeds weggesaneerd. Alleen hoe krijg je deze discotheek nu zo snel mogelijk weg?

Een probleem daarbij is dat van de discotheek Lord Nelson geen enkele belastende mutatie bij de politie of justitie aanwezig is over overlast of drugsgebruik.

Drie dagen voor deze inzage vindt een grote inval van de politie in de discotheek plaats, zonder dat het Openbaar ministerie (OM) Assen hiervan op de hoogte is. Bij deze inval is dan ook geen officier van justitie aanwezig, laat staan een machtiging om in privé-ruimten binnen te mogen treden.

Alle aanwezigen worden meteen in de handboeien geslagen en zij moeten geknield met het hoofd stijf tegen de muur de inval gelaten ondergaan. De discotheek, de privé-ruimten boven de discotheek, alsmede enkele personen worden systematisch en gericht inwendig op drugs onderzocht. De politie vindt alleen enkele kalmeringspillen en maakt hiervan cocaïne. Het persbericht van politie heeft het daarbij over een grote hoeveelheid cocaïne en enkele steekwapens, die tijdens de inval zijn aangetroffen. Het vreemde hierbij is, dat de foto's waarop deze spullen moeten staan door de politie zijn vernietigd en er nooit een gerechtelijk analytisch rapport over de in beslag genomen spullen is gemaakt. Dat kan ook niet, omdat de politie tijdens de inval geen cocaïne heeft aangetroffen. Leven wij hierbij in een politiestaat? Ja want het wordt nog erger.

Brigadier H.I. Huizenga (politie Drenthe district zuid) en burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema (gemeente Coevorden) komen daarna met een gebruikersruimte en handel in cocaïne op de proppen.

In het eerste proces verbaal over de inval, onder ambtseed door brigadier H.I. Huizenga opgemaakt, staat dat de politie is binnen getreden vanwege het cocaïnegebruik van de beheerder. Na de politie, burgemeester en een bestuursrechter duidelijk te hebben gemaakt, dat dit gebruik geen strafbaar feit is, wordt vier maanden later in een geheel herzien proces verbaal vol met andere leugens hier handel van de beheerder en van zijn dames achter de bar van gemaakt. Met deze dames wordt het personeel bedoeld, dat de beheerder niet in dienst heeft en dat weet brigadier H.I. Huizenga op dat moment maar al te goed. Twee compleet verschillende aanleidingen voor dezelfde inval onder ambtseed opgesteld, betekent gewoon meineed. Daarna komen nog zeven andere versies over de aanleiding van de inval op papier. De ware reden een miskleun vanuit Heerlen (zie SUD rapport) wordt natuurlijk verzwegen. De helden.

De discotheek wordt door burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema voor een periode van drie maanden gesloten, op een dusdanige wijze, dat hierbij net als tijdens de inval meerdere (Grond)wetten worden overtreden.

Als voorbeeld heeft Jansema geen geldige APV (algemene plaatselijke verordening) om de discotheek te sluiten. Dat hinderen hem en ook de bestuursrechter niet om een APV anderhalf maand later door de gemeenteraad Coevorden goed te laten keuren om deze met terugwerkende kracht toe te laten passen.

De bestuursrechter Mr. H.C.P. Venema is van de afwezigheid van een geldige APV op de hoogte doch hij negeert dit feit compleet. In zijn uitspraak schrijft Mr. H.C.P. bestuursrechter Venema een zeer groot gedeelte van het eerste proces verbaal letterlijk over, waarvan een leek, laat staan een deskundige, al door heeft, dat hier uitsluitend sprake is van meineed.

Omdat burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema begrijpt dat bij een tijdelijke sluiting de discotheek niet kan worden gesloopt, trekt hij met onmiddellijke ingang de horecavergunningen voor een periode van 5 jaar in. Ook deze bedwangbrief deugt van geen kant. Van een gedegen dosiervorming is geen sprake en een waarschuwing wordt niet gegund. De rede van de inval is nu brandstichting in Coevorden door drugsgbegruik.

Dit besluit wordt door bestuursrechter Mr. H.C.P. Venema vernietigd, doch achter de schermen gaan burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema, gedeputeerde drs S.B Swierstra, onze advocaat Uneken (Zwolle) en de later liegende bestuursrechter Mr. T.F. Bruinenberg door om anderhalf jaar later de horecavergunningen met onmiddellijke ingang ingetrokken te krijgen vanwege het gevaar voor de openbare orde. U leest het goed. Gevaar voor de openbare orde, terwijl de eigenlijke witteboorden criminelen, zoals de brigadier H.I. Huizenga, burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema, meerdere gedeputeerden van de provincie Drenthe en de twee bestuursrechters, gniffelend en geldverdienend geheel vrijuit gaan. Oei bijna waren wij hier ook ons crimineel hulpje van de gemeente Coevorden, dhr Mr. J. Buurman vergeten. Mede door deze hielenlikkende en kontkruipende figuren van lager allooi wordt de corruptie bij de overheid in stand gehouden.

Naast de politie, korpsbeheerder, burgemeester, gedeputeerden, commissaris van de koningin (Relus ter Beek) en twee bestuursrechters liegen later ook diverse leden van de Raad van State, waaronder Mr. dr. E. Hirsch Ballin en Mr. R.W.L. Loeb met als hoofddoel de discotheek rijp voor de sloop te maken.

Hierbij spannen de Nationale ombudsman Mr. R. Fernhout, Mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt en Mr. J.E.W. van Gestel en de korpsbeheerder mevr D. van As- Kleiwegt de kroon, die gezamenlijk meer dan 25 leugens nodig hebben om onder anderen met behulp van doelbewuste antidatering de inval en het omdoen van handboeien goed gepraat te krijgen.

Acht jaar staat de discotheek inmiddels leeg te popelen om te worden afgebroken en zijn wij nog volop in strijd met frauderende overheidsfunctionarissen om dit tegen te gaan en om ons recht te halen. Recht zal plaats vinden zo lang gaan wij door.

Hierbij deinst de overheid er niet voor terug dieren te vergiftigen, een jong gezin met drie opgroeiende kinderen van de ene op de andere dag compleet brodeloos te maken, een onschuldige in de politiecel op te sluiten en om hem daarna met een werkstraf van 100 uur op te zadel.

Achter de schermen doen diverse banken waaronder de RaboBank Coevorden, de ABN-AMRO Emmen, Zwolle en Amsterdam en de Duitse Oldenburger bank (Salzbergen) volop aan dit vuile spel mee, met het doel de gehele familie Beukeveld failliet te maken.

Ondanks deze tegenstand en tegenspoed gaat de familie Beukeveld gestaag door met haar strijd tot zoals gemeld Recht is geschied.

EuroStaete is hierbij haar troef.

Iedere uitwoner die denkt hierover iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met EuroStaete opnemen.

Home Discotheek Lord Nelson