Aanmelden lidmaatschap als burger van de soevereine staat  'EuroStaete'
50 cent/liter melk vanaf de boerderij. 
Liefdesbrief Renteloos ruilen!
Bevestiging EuroStaete. Geld uit niets. RTV-Drenthe en Eurostaete