EuroStaete maakt deel uit van het enige industrieterrein ter wereld, dat zich over drie landen uitstrekt

First they ignore you, then they laugh at you,
then they fight you, then you win.


Mohandas Gandhi

    Na 20 maanden stilzwijgen geeft de gemeente Coevorden, via zijn burgemeester en wethouders voor het eerst op papier toe, dat mijn soevereine staat EuroStaete bestaat. Het bestaan van EuroStaete wordt niet meer ontkend en de aanwezigheid van EuroStaete in het Europark niet meer betwist. Verwijzend naar de spreuk van Gandhi heeft EuroStaete, na alle andere fasen mee te hebben gemaakt, nu gewonnen.

    Onderhavige figuur is gescaned uit een bijlage behorend bij de notitie inzake naar voren gebrachte zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Europark, Heege-West. De begeleidende brief en de bijlage zijn via deze hyperlink op te vragen.

    Enige uitleg wordt via deze link gegeven.

    Eens EuroStaete, altijd EuroStaete

Feitelijke bevestiging en erkening van het bestaan van het soevereine natie EuroStaete

Een sterk staaltje van dit doodzwijgen door de D66 minister drs A. Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties staat hieronder weergegeven, die als koninklijke relatiedeskundige en naaste buur van het nieuwe koninkrijk Beukeveld, thans met de naam EuroStaete, EuroStaete niet wil kennen, terwijl zij toch samen op het voorblad van de Panorama hebben gestaan. Drs A. Pechtold heeft daarbij zeker de inhoud van het artikel over EuroStaete gelezen, daarom wordt u als lezer via deze link ook in de gelegenheid gesteld het verhaal over EuroStaete tot u te nemen.

Als drs A. Pechtold voor de camera iets over EuroStaete wordt gevraagd weet hij wederom van niets. Zie hiervoor deze link.
Opvallend is daarnaast dat drs A. Pechtold als wethouder in Leiden op dezelfde manier met valse millieurapporten heeft gesjoemeld, als zijn andere D66 partijgenoot dhr B.J. Bouwmeester ook in de functie van wethouder in Zaandam. B.J. Bouwmeester is nu burgemeester van Coevorden.
Voor D66 wethouders is het dus een kleine eigen wereld van zelfverrijkingen ten koste van eerlijke en hardwerkende burgers, waarbij de D66 wethouders van elkaar af hebben gekeken en elkaar nu onvoorwaardelijk indekken.

Kon B.J. Bouwmeester in Zaandam nog naiviteit worden verweten. Bij drs A. Pechtold in Leiden kan dat niet meer, daar hij het gemene trukje van ontvreemden van andermans eigendommen van zijn D66 partijgenoot heeft afgekeken.

Het doodzwijgen van EuroStaete door drs A. Pechtold is een zeer goed teken.
Juridisch heeft de D66 burgemeester van Coevorden, dhr B.J. Bouwmeester in EuroStaete namelijk geen handvatten, omdat anders in zijn beerput wordt geroerd en moet hij dus deze soevereine staat gedogen, hoeveel hartzeer hem dat ook kost.
Bovenstaande brief met een duidelijke schriftelijke verwijzing naar EuroStaete is dan ook als een andere blunder van de gemeente Coevorden te beschouwen.
Verwijzend naar zijn Lord of the Ring verhaal om de eigenaar van EuroStaete belachelijk te maken, kan EuroStaete binnenkort zijn ring van verderf voor goed verbranden.
Want hoe gaat het ook alweer met de leugens en valse aangiften?

De grens tot het gebied dat nu de soevereine staat EuroStaete is, wordt zichtbaar met de aanleg van 'n fietspad

Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.

Home EuroStaete Business