De ceremonie over inhuldiging van de eerste burgers op EuroStaete

Elke hulp, om EuroStaete tot een succes te maken is welkom.

  Op 19 april 2008 werd in het recreatiecentrum Dommeldal in Sint Oedenrode een dertigtal mensen die zich hadden aangemeld officieel medeburger en lid van de leefgemeenschap op EuroStaete. Zij allen hebben de nationale munt de GuldenMark met certificaat van echtheid ontvangen als tastbaar gegeven en erkenning van het principe en de waarde van ons betalingsmiddel. Ieder van hen weet dat dit systeem nog moet groeien om te kunnen functioneren, en daarvoor is wat geduld en zendingswerk noodzakelijk.

  Het saldo op de bankrekening van 50 GM op de EuroStaete Vermogensbank bestaat dus uit de storting van minimaal € 100 waarvan 50 GM overblijft na aftrek van kosten van zowel administratie als de aanmaak van de bij het lidmaatschap behorende bronzen 50 GM-muntpenning. Het is ook een verzoek aan de deelnemers meer mensen te interesseren om ook deel te nemen aan de sociaal gerichte maatschappij en de opbouw daarvan. Geldschepping uit het niets zoals dat door banken in de wereld wordt gedaan zal op EuroStaete niet voorkomen. Een Nederlands ondertitelde video is heel verhelderend. Ook de VPRO-uitzending vmet De Dag dat de dollar valt is schokkend voor de niet-wetende mens.

  Geld dat uit alle delen van de wereld op EuroStaete wordt gedeponeerd wordt 1 op 1 uitgeleend of geïnvesteerd in reële productie of belegging. Het rendement daarvan is belastingvrij, omdat EuroStaete geen belastingen heft, alleen een omzetprovisie die nodig is om de kosten te dekken en een vestigingspremie per jaar voor bedrijven.

  De opbouw van de economie van EuroStaete is primair gebaseerd op vertrouwen en de wens om een stabiele maatschappij te bouwen die iedereen gelijke rechten geeft en eerlijkheid propageert in financieel handelen, wat geldschepping uit het niets uitsluit. Daarnaast is van belang dat rechtspraak gebaseerd dient te zijn op echte onafhankelijkheid en waarheidsvinding en niet zoals het in vaak Nederland gebeurt op formele procedures met soms incompetente rechters die 's morgens advocaat zijn en 's middags rechter-plaatsvervanger. Iets wat in de hele wereld niet is toegestaan, maar in Nederland gebruikelijk is.

  De Tweede Kamerleden kijken ook op dit punt zorgvuldig de andere kant uit wanneer er klachten daarover gemeld worden. Op EuroStaete worden dit soort fouten in de structuur van de maatschappij per definitie serieus genomen !! Inspraak van de burger is noodzaak in de landelijke politiek, zoals voorgesteld met Kamerzetel 151 voor Nederland.

  EuroStaete strijd vreedzaam verder tot dit doel is bereikt en stelt zowel Nederland als Duitsland een niet-aanvalsverdrag voor.

  Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
  eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.

  Home Defensie