Het muntenstelsel van EuroStaete (Deutsch)

EuroStaete accepteert elk wettig betaalmiddel

Omdat men in EuroStaete met elke wettige geldsoort kan betalen, heeft de soevereine staat EuroStaete
een simpel muntenstelsel bestaande uit twee met de hand gemaakte munten van 50 en 100 GuldenMark.

Deze munten vertegenwoordigen een economische waarde van resp. 50 en 100 euro.

De GuldenMark blijft altijd gekoppeld aan de euro.

Beeldhouwster Jikke Jager is bezig deze munten met Nederlandse en Duitse en Engelse
opschriften te ontwerpen waarvan hieronder de Nederlandse originelen.


De kleine bronzen 50GM-munt kost € 100, de grote munt van 100GM kost € 200


De set in etui van drie grote en drie kleine munten in het Nederlands, Duits en Engels, kost € 985  Er is een bestelformulier beschikbaar waarmee men deze munten kan bestellen. De nominale waarden zijn 50 GM en 100 GM. Deze munten zijn in het handelsverkeer gelijk aan de waarde van de euro. De eerste tranche van deze penningen/munten wordt gegoten in brons naar het ontwerp van beeldhouwster Jikke Jager als kunstwerk. Naderhand, wanneer een groter volume nodig is voor de geregistreerde uitwoners van de soevereine staat Eurostaete die zich aanmelden voor een tweede identiteitspas, ofwel burgerpas, dan worden deze penningen geslagen en genummerd en van een certificaat van echtheid voorzien. Daarbij hoort een bankrekening op naam, die wat betreft de privacy beveiligd wordt met het bankgeheim. Daarna zal een speciale unieke serie worden gemaakt als uiterst exclusieve munten. De prijs voor deze munten staat apart van een lidmaatschap van de rechtsstaat Eurostaete en wordt bepaald als voor een collectors item.

  Hiervoor zullen speciale cassettes worden geproduceerd waarin verschillende combinaties van Nederlandse, Duitse en Engelse versies van de guldenmark in brons worden aangeboden tegen de kunstenaarsprijs van de beeldhouwster. Daarnaast zal onder auspiciën van de Centrale Bank van Eurostaete een beperkt aantal muntseries in massief zilver en goud worden gegoten. De prijs van de massief gouden uitvoering is zeer hoog, omdat er slechts een enkel exemplaar als eerste muntpenning met certificaat wordt gegoten.

  Vooralsnog wil de centrale bank van Eurostaete deze speciale muntcollecties op inschrijving ter verkrijging aanbieden. Het allereerste setje gesigneerde munten in massief goud zal minimaal € 1.000.000 euro moeten opbrengen. Het tweede € 500.000, het derde € 250.000. De inschrijving voor de 10 volgende sets in massief goud zullen gesigneerd en eveneens van een certificaat voorzien worden en voor € 100.000 te verwerven zijn. Daarna komen voor de zes miljard uitwoners op de wereld 100 sets beschikbaar voor de inschrijfprijs van € 50.000 en 1000 sets van € 25.000. Daarmee stopt de uitgifte van gegoten muntpenningen van Eurostaete.

  Voor eenzelfde reeks van gesigneerde massief zilveren muntpenningen is de prijs 20% van die van de gouden serie.

  Daarna zullen alle munten die ook als collectors-items beschouwd kunnen worden in brons verstrekt. Dit kan bij de aanvraag van het burgermaatschap. De definitieve prijs in euro's zal bij de officiële presentatie bekend worden gemaakt, maar ligt niet hoger dan het dubbele van de waarde van de muntpenning in euro's. Het verkrijgen van deze geslagen munt is verbonden aan het verkrijgen van het lidmaatschap als burger van Eurostaete met een op naam gestelde bankrekening bij de vermogensbank op Eurostaete. Deze rekening geeft elke deelnemer het recht om financieel vermogen te deponeren, zoals bij elke bank en met dezelfde garantie.

  Echter, de spelregels voor het aanhouden van financieel vermogen op een rekening van de Eurostaete Vermogens Bank wijken af van die van alle andere banken op de wereld. Namelijk het vermogen moet dienstbaar zijn aan de samenleving en niet uitsluitend als belegging als financieel vermogen in geld/kapitaal, alleen met een verwachting van rente en rente op rente. Daarvoor is het ruilmiddel geld op Eurostaete per definitie niet bedoeld. De voordelen, o.a. fiscaal, verplichten tot actief deelnemen aan de reële economie. Diegenen die dat niet willen kunnen overal op de wereld terecht, maar niet op Eurostaete. De reden daarvoor kunt u ook vernemen uit de lezing in drie delen van Hank Monrobey bij de stichting Grondvest in mei 2006.

  Nederland is voor multinationals een belastingparadijs, hoewel 99.9 procent van de bevolking dat niet weet. Vandaar dat veel hoofdkantoren van internationale bedrijven in Nederland gevestigd zijn. Nederland krijgt op dit specifieke punt er een concurrent bij. Zoals al eerder in de geschiedenis is bewezen kan gespaard geld, ofwel kapitaal, een sociale en economische stimulans bewerkstelligen, zonder speculatie en risico op de beurs. Daarvoor is de volgende informatie belangrijk om te weten. Zie Wörgl. In Wuppertal in Duitsland bestaat een vereniging die discussieert over de eigenschappen van het geld en vooral op basis van de denkbeelden van Silvio Gesell, een ondernemer uit Argentinië van Duitse afkomst (1862-1930). John Maynard Keynes besteedde twee hoofdstukken aan Gesell in zijn beroemde boek The General Theory of Employment, Interest, and Money.

  Keynes zijn ideeën over het tegengaan van een recessie en het creëren van werkgelegenheid door de overheidsuitgaven anticyclisch te laten stijgen in tijden van economische neergang, werd in de jaren tachtig goeddeels verlaten, omdat men nog niet ontdekt had dat inflatie en stagflatie anders in elkaar staken dan traditioneel gedacht werd. De traditionele rente- en anti-inflatiepolitiek van de Nederlandse centrale bank (DNB) deed de recessie en de werkloosheid zelfs drastisch toenemen. Men had de effecten van de invoering van de automatisering met computers niet betrokken bij de effectieve omloopsnelheid van de geldmassa, op basis van de theorie M x V=P x Q van Irving Fisher (1911). Keynes ging net als politici, economen en bankiers er vanuit dat de munt een stabiele, min of meer onveranderlijke eenheid was. En daar lag de fout in het denken, want de structuur die achter de munt als begrip schuilgaat is niet stabiel en functioneel aan veranderingen onderhevig. (zie: "Geld, het DNA van de economie").

  Het door de Verenigde Staten van Amerika in de markt pompen van 168 miljard dollar aan nieuwe koopkracht in de basis van de economie is een remedie om een diepe recessie te voorkomen die strijdig is met de anti-inflatietheorieën uit het verleden, maar in lijn is met de visie zoals verwoord in "Geld, het DNA van de economie". Het is dan ook voor de Europese ontwikkeling van belang dat koopkracht om niet wordt gedistribueerd op die plaatsen in de economie waar dat nodig is, onder verantwoordelijkheid van de overheid. Dit samen met het bankwezen, om de samenleving van voldoende liquiditeit te voorzien, zonder dat die behoeft te worden inverdiend of terugbetaald aan een bank of aan de overheid die geld schept uit het niets of kapitaal creëert dat daarmee verbonden is als vreemd vermogen. De overheid dient de bloedsomloop (monetaire liquiditeit) op het juiste niveau en de juiste plaats in de markt te zetten. Wij raden u aan de video over het ontstaan van geld te bekijken (Engels)

  Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
  eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.

  Home Muntstelsel van EuroStaete