Formulier voor het bestellen van de munten (serie)

U kunt ook het Word-document, invullen en per post verzenden naar:
Administratiekantoor Eurostaete, Emsstrasse 12, 48499 Salzbergen, Duitsland.
 

Uw naam
Naam bedrijf
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Uw bank/girorekening
Serie Nederlands/Dutch
Serie Duits/Deutsch
Serie Engels/English
Nadrukkelijk stellen wij dat het hier uitsluitend om voorintekening gaat, waarbij door u aangegeven kan worden in welke taal en of combinatie u de muntpenningen wenst te bestellen. Levering zal pas geschieden wanneer de productie daarvan op gang is gebracht. Later kan op voorraad worden nabesteld. U moet weten dat de guldenmark GEEN pasmunt is, maar 'n waarde die economisch kan functioneren binnen de Eurostaete-gemeenschap.

Mensen die niet over voldoende koopkracht beschikken kunnen zich bij discrete privacy toch aanmelden voor een donatie van de premie die door een ander met wel voldoende geld kan worden gedoneerd. De rijke leden van EuroStaete kunnen hiemee hun solidariteit en sociale verantwoordelijkheid in praktijk brengen. Zij schenken alleen de premie aan de minvermogenden, die zij verdiend hebben met het aanbrengen van een nieuw lid. De sociale doelstelling van gidsland EuroStaete kunt u dus effectief in praktijk berengen. Wij stellen een niet-openbare lijst van aanvragers op, die door u gesponsord kunnen worden omdat zij simpelweg arm zijn.

Tegelijk met het aanvragen van het lidmaatschap van EuroStaete is het overmaken van € 100 verplicht. Bij de registratie wordt dan voor het nieuwe lid een muntpenning van 50 GuldenMark in brons en op code gegoten. Uitlevering geschiedt op volgorde van aanmelding en met een certificaat van echtheid. Voor overige wensen m.b.t. andere waarden en typen zie de informatie over het muntstelsel op EuroStaete.

Bankrek. Rabo te Huizen: 33.99.13.444 van Stichting VOC
Vermeldt: Bestelling GuldenMark-penningen van soevereine staat Eurostaete.

Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.

Home Frame