Formulier voor het aanvragen van een acceptatiepas

U kunt ook het Word-document downloaden, printen, invullen en faxen.

Uw naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Uw bank/girorekening
Land
 


Tegelijk met het aanvragen van het lidmaatschap van EuroStaete is het overmaken van € 50 verplicht. Bij de registratie kan het nieuwe lid een muntpenning van 50 GuldenMark bestellen in brons ad. € 100 of van tin ad. € 50. Daarnaast ontvangt het lid een certificaat van toetreding tot de gemeenschap van EuroStaeters. Uitlevering geschiedt op volgorde van aanmelding. Voor overige wensen m.b.t. andere waarden en typen zie de informatie over het muntstelsel op EuroStaete. De door u aangevraagde muntpenningen worden van een persoonlijke code voorzien die bestaat uit de eerste drie letters van uw achternaam, aangevuld met uw geboortedatum. Bijvoorbeeld: BRO-180243. Dit geldt uitsluitend voor de door onze beeldhouwster JikkeJager gegoten exemplaren.

Informatie:

  Centrale administratie van EuroStaete
  Emsstrasse 12
  48499 Salzbergen
  Duitsland
  Tel.: (+31) 035-5268153
  Tel.: (+49) 059761011

Bankrek. Rabo te Huizen: 33.99.13.444 van Stichting VOC
Vermeldt: aanmelding deelname Eurostaete, t.g.v. Thesaurie EuroStaete

P.s.,
Mensen die niet over voldoende koopkracht beschikken kunnen zich bij discrete privacy toch aanmelden om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap door sponsoring aan te vragen. Die sponsoring komt beschikbaar wanneer een gewoon lid een nieuw lid aanbrengt en de wervingspremie aanvraagt. Die wordt dan gereserveerd en gedoneerd aan het sponsorfonds van EuroStaete. Een derde van het nieuwe lidmaatschapsgeld komt dan ter beschikking via dit fonds voor sponsoring. Met dien verstande, dat de aanvraag van sponsoring binnen 4 weken moet worden gedaan na aanvaarding van het volledige lidmaatschap door het nieuwe lid en de persoon of organisatie voor sponsoring bekend wordt gemaakt bij het EuroStaete Sponsor Fonds.

De rijke leden van EuroStaete kunnen hiermee hun solidariteit en sociale verantwoordelijkheid in praktijk brengen. De sociale doelstelling van gidsland EuroStaete wordt hier duidelijk. Wij stellen daarnaast een niet-openbare lijst van aanvragers op, die door u gesponsord kunnen worden omdat zij simpelweg arm zijn en geen relaties hebben. Het Sociaal Cultureel Planbureau meldde onlangs dat er meer dan een miljoen huishoudens op of onder de armoedegrens moeten leven. Dus, wat let u ??

NOTITIE:

Nu EuroStaete al meer dan 30 leden heeft die zowel het lidmaatschap als de GuldenMark in brons hebben aanvaard en ontvangen, komen er toch geluiden dat er mensen zijn die wel lid willen worden, maar de GuldenMark niet per se willen ontvangen. Dat heeft ons doen besluiten om het lidmaatschap ook zonder de bronzen GuldenMark ter beschikking te stellen. Voor EuroState is dat zelfs gunstig omdat de kosten van het gieten van deze munt en de identificatie daarvan een aanzienlijke kostenpost is. U hebt vanaf nu ook de keuze om voor € 50,- het lidmaatschap te verwerven, maar wel met de erkenning van de GuldenMark als betaalmiddel op EuroStaete.

Voor bedrijven geldt niet, omdat deze de waarde van de GuldenMark met certificaat van echtheid in het echt moeten kunnen voelen en tonen aan andere ondernemers. Voor het personeel dat zij eventueel het lidmaatschap willen schenken, bijv. in het kerstpakket, kan het lidmaatschap collectief worden aangevraagd, maar dan zonder de bronzen GuldenMark. Die is naderhand en apart te bestellen via het EuroStaete Business Centre.

Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.

Home Frame