Defensie van EuroStaete

Elke hulp, om EuroStaete Geweldloos van zijn Agressor te bevrijden, is welkom.

EuroStaete heeft een groot leger van vrijwiligers, dat uitsluitend en alleen op vreedzame wijze werkt aan een betere wereld, dan de huidige. Deze noodzakelijke verbetering geldt voor alle uitwoners waar ook ter wereld. Zoals u allen weet, heeft de gemeente Coevorden op 28 auagustus 2006 EuroStaete bezet en vernield. Deze bezetting stagneert niet de doelstelling van EuroStaete, een verbeterde wereld. Intgendeel, het versnelt juist het verbeteringsproces. Duidelijk is dat het handelen van de gemeente Coevorden niet valt te tolereren.

Om deze bezetting maakt EuroStaete zich niet zo druk, daar al haar werkzaamheden geheel virtueel kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast weet EuroStaete, dat zo'n bezetting nooit eeuwig duurt. Was het niet Bommen Berend (BB), die in het Rampjaar 1672 op 28 augustus ijlings Groningen en ook Coevorden moest verlaten na deze met zijn leger te hebben bezet.

Hetzelfde zal ook gelden voor Bert Bouwmeester (BB) in de functie van burgemeester van Coevorden. In een uitspraak voor de televisie loog hij over deze bezetting en verweet hij de eigenaar van Tolkienachtige praktijken. Had burgemeester Bert Bouwmeester in het rampjaar 2006 nu maar beter het boek: In de Ban van de Ring van Tolkien gelezen, dan had hij deze uitspraak nooit geuit.

Uit de heldenepos: in de Ban van de Ring is duidelijk af te leiden, dat uiteindelijk het goede van het kwade wint. Dit gaat ook op voor EuroStaete. Mr. J. Buurman als Raspoetin in de meeste Coevordense fraudezaken zou zich als Smeagal ernstig af moeten vragen hoe het met beide misbaksels is vergaan.

Kunstmest en suiker om de soevereniteit van EuroStaete te waarborgen zijn voor een strijd voor het goede niet nodig en ook nooit nodig geweest. Dat wist Bert Bouwmeester ook, doch hij had naast zijn leugens geen ander wapen om EuroStaete bezet te houden, dan onheus de sterke arm, waar hij hoofd van is, tegen onschuldige burgers in te zetten. Weer een voorbeeld van zijn kwade machtsmisbruik, dat het goede met vindingrijkheid en schranderheid simpel pareert.

Vindingrijkheid en serendipity zijn namelijk krachtiger wapens in dienst van EuroStaete, dan machtsmisbruik en kosten niets. De onheuse strijd van Bert Bouwmeester heeft de maatschappij al een vermogen gekost en gaat deze nog veel meer kosten. Zie als voorbeeld de dagelijkse bezettingsclaim van 50.000 euro aan de gemeente Coevorden gericht.

Intelect en schranderheid, als andere kostbaarheden van EuroStaete, waar het de vele vrijwillige Hobbits niet aan ontbreek, getuige hun jarenlange strijd tegen de frauderende overheid, wordt vreedzaam ingezet in het Rijk der Gehele Aarde, zodat uiteindelijk al het kwaad is verdreven.

EuroStaete strijd vreedzaam in vrede verder tot dit doel is bereikt.

Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.

Home Defensie