kobe bryant shoes kobe bryant shoes cheap kobe shoes kobe shoes

EuroStaete, zijn ligging, ontstaan en bereikbaarheid

De initiatiefgroep van "Platform Herstel Rechtsorde" kwam op 19 april 2008 bijeen in het conferentiecentrum Dommeldal aan het Achterom 9a in Sint-Oedenrode. Deze vergadering betrof de inhuldiging van de eerste dertig leden als burger van de soevereine staat EuroStaete. Hierbij werden aan deze pioniers hun persoonlijk geregistreerde GuldenMark uitgereikt met een certificaat van echtheid. Zie de video met officiële uitreiking.Opschonen en bodemsanering


Door Dr. G.J.J. Beukeveld

Scheikunde op zijn 'cocs'.

Wanneer ik vroeger vlekken in mijn kleding had haalde mijn moeder er altijd een flesje TRI (tricloorethyleen) bij de drogist. Bij mij om de hoek in Kralingen werd een tijdje geleden een hele wijk afgegraven. Bodemsanering heette dat en het kostte de belastingbetaler 300 miljoen; toen nog harde florijnen. Wat dat met elkaar te maken heeft? Ogenschijnlijk weinig, maar ik kreeg een verhaal binnen dat me hierover aan het denken zette. Dat doe ik bij deze hardop en ik nodig je uit dit mee te beleven.

Even terug in de tijd. In het biologielokaal hing een wandplaat waarop sterk uitvergrote bacteriŽn afgebeeld stonden. Die waren weer in families onderverdeeld. Coccen, en zo. Een onschuldig ogend druiventrosje bleek uiterst ziekmakend en heette streptococcen, als ik me goed herinner. Toen ik in het mailtje het woord coccoïden las, cocachtigen dus, ging ik aan longontsteking denken, maar dat bleek mee te vallen. De beestjes blijken onder meer TRI en andere chloorverbindingen af te kunnen breken tot iets waar wij geen last van hebben. Die chloorverbindingen zitten in de grond waar menselijke nijverheid heerste. Deze concentraties zijn soms zo hoog dat zij drinkwatergebieden bedreigen of andere ellende veroorzaken. Aldus gezaghebbende bronnen.

In de vrije natuur is dit allemaal netjes geregeld. Er bestaat namelijk een oude bacterie, die overal op de wereld voorkomt en die alle chloorverbindingen, die in de natuur worden gemaakt afbreekt. Hierbij is in de natuur de aanmaak en afbraak in evenwicht. In de natuur hopen weinig chloorverbindingen zich dus op. De bacterie heet 'DehalococcoÔdes'. Dehalo duidt op de halogenen en andere chloorverbindingen waarvan hij het chlooratoom afbreekt om aan energie te komen.

Wat opvalt is dat deze bacterie waterstof nodig heeft om adem te halen. Bij ademhaling denk je aan zuurstof. Meestal is dat ook zo en dan heet je in wetenschappelijke kringen aeroob. BacteriŽn die geen zuurstof ademen heten dan anaeroob. Omdat die bacteriŽn niet tegen zuurstof kunnen zitten die vaak diep in de grond. Zo ook onze vriend 'DehalococcoÔdes'.

Goed nieuws, zou je zeggen. Al dat afgraven en opslaan van gifgrond hoeft dus niet meer als we de natuur een handje helpen. Verschillende bedrijven als Biosoil hebben dit inmiddels in de gaten. Allerlei testinstituten en octrooibureaus hebben het er druk mee.

Ademnood

Kort samengevat: Als zich door menselijke activiteiten als textiel- of metaalfabricage grote hoeveelheden chloorkoolwaterstoffen in de bodem ophopen kan deze bacterie het opruimen niet meer aan. Dat komt enerzijds door een tekort aan waterstof in de bodem en anderzijds een tekort aan acetaat, dat deze bacterie ook nodig heeft om te kunnen groeien. Er zijn dus vier factoren nodig om dit proces in gang te houden:

 1. de bacterie DehalococcoÔdes,
 2. chloorkoolwaterstoffen,
 3. waterstof,
 4. acetaat.

Tot dusver probeerde men grote hoeveelheden voedingsstoffen aan de grond toe te voegen in de hoop dat andere bacteriŽn hier de waterstof en het acetaat uit maken waar 'DehalococcoÔdes' wel pap van lust. Maar zoals altijd wanneer we in levende processen ingrijpen blijft Finagle's Law (de Wet van Bedrog, vaak verward met de Wet van Murphy) van volle kracht en zijn de eindresultaten vrijwel onvoorspelbaar. Enerzijds omdat niet altijd de goede bacteriŽn in de grond zitten, die van deze voedingsstoffen waterstof en acetaat maken; en anderzijds omdat een groot aantal bacteriŽn in de grond ook met onze 'DehalococcoÔdes' concurreren om de beschikbare waterstof. Hierdoor krijgt deze te weinig binnen om te ademen en om chloorkoolwaterstoffen af te breken.

 • Patent

  Een methode waarvoor door Gerard Beukeveld patent is aangevraagd is om op directe wijze voldoende waterstof en acetaat aan de bodem toe te voegen zodat alle vier de componenten in voldoende mate aanwezig zijn. Hiervoor worden via bodeminjecties of anderszins waterstof en acetaat aan de bodem toegevoegd, zodat de saneerder weet dat hier voldoende van in de bodem zitten. De saneerder stelt door meten en weten van tevoren natuurlijk vast dat op bepaalde plaatsen gevaarlijke concentraties van met name chloorethenen voorkomen.

  Omdat 'DehalococcoÔdes' de enige bacterie is die van PER (perchlooretheen) en TRI vier, drie, twee en een chloor verbindingen af kan halen om via monochlooretheen het veilige etheen te maken. We weten dus dat deze bacterie in de bodem zit als we monochlooretheen in de bodem aantreffen. De saneerder moet dan zorgen dat ook voldoende waterstof en acetaat worden aangeboden. Nu deze bacterie alle componenten voor zijn energie, groei en ademen aanwezig heeft kan de sanering met een zeer snel tempo plaats vinden. Proeven hebben hierbij aangegeven dat binnen een half jaar na start zeer hoge concentraties chloorverbindingen door deze bacterie compleet zijn afgebroken. Binnen een maand zijn reducties van 80 tot 90% te halen. En, niet onbelangrijk in economische en wetenschappelijke kringen, we kunnen dit resultaat veilig voorspellen.

 • Resum?/font>

  Op plaatsen waar voor de textielreiniging en metaalbewerking fabrieken hebben gestaan of nog staan zitten veel chloorverbindingen in de bodem. Deze concentraties zijn soms zo hoog dat zij het drinkwatergebieden bedreigen. Versneld saneren is dan de enige remedie. Het direct aanbieden van de juiste supplementen voor de bacterie 'DehalococcoÔdes' is een snelle en goedkope remedie om _ voorspelbaar _ tot resultaat te komen.

 • Nieuwbraak

  Snel en goedkoop zijn in deze wereld niet altijd doorslaggevend. En voorspelbaarheid niet altijd gewenst. De mannen met de graafmachines willen hun machinepark niet te lang stil laten staan en als we het vandaag aan de dag over werkgelegenheid hebben bedoelen we vooral dat ons hightech machinepark aan de praat moet blijven. Daar hebben we tenslotte zwaar in geÔnvesteerd en het moet boekhoudkundig natuurlijk afgeschreven worden. Als die bouwputten, hoge snelheidslijnen en opgebroken wegen zijn er rommelige getuigen van. Afbreken en weer opbouwen. De Rotterdamse dichter Eddy Elsdijk verzon er de term nieuwbraak voor. En talloze lobbyisten organiseren etentjes en bordeelbezoeken teneinde onze overheiddienaren op dit "profijtelijke" spoor te houden.

 • Licenties

  Zoals zo vele uitvinders en visionairs is de dr. Beukeveld er inmiddels achter dat onze economische werkelijkheid weerbarstig is. Hij heeft zijn uitvinding in licentie aan enkele grote aannemers aangeboden, die hier concurrentie van hun eigen methoden in zagen en niets met de nieuwe uitvinding van doen wilden hebben, want die is namelijk heel veel sneller en ook heel veel goedkoper. Gelukkig is een ander milieubedrijf bereid gevonden de methode via directe voeding verder te ontwikkelen en zijn tot dusver goede resultaten behaald.

 • Over de grens

  Na deze vaderlandse start loont het wellicht de moeite over de grens te kijken. BacteriŽn trekken zich weinig van landsgrenzen aan en chloorverbindingen hopen zich overal ter wereld geruisloos op. Op het soevereine EuroStaete wil men daar iets tegen doen en een gesprek met ons secretariaat kan de kennis over het verwijderen van voor de gezondheid schadelijke stoffen in het milieu efficiënt mogelijk maken.

  Wij hebben daarom alle regeringen van de 27 EU-lidstaten via hun ambassade in kennis gesteld van deze oplossing voor een groot milieuprobleem. Samenwerking is het motto. Testrapporten, resultaten van enkele praktijkproeven en verdere wetenschappelijke onderbouwing kunnen op verzoek getoond worden.

  Centrale administratie van EuroStaete
  Emsstrasse 12
  48499 Salzbergen
  Duitsland
  Tel.: (+31) 035-5268153
  Tel.: (+49) 059761011

  De reinigingstechniek als PDF-document en een analyse van de bodemverontreiniging in Zwolle waar giftige chloorverbindingen diffunderen door de PE-buizen van de drinkwatervoorziening.

  Ambassades in Den Haag

  Ambassade van Belgi?                                              Ambassade van Bulgarije
  Z.E. de heer Luc P.A. CARBONEZ                          Z.E. de heer Zlatin Vangelov TRAPKOV
  Alexanderveld 97                                                      Duinroosweg 9
  2585DB Den Haag                                                   2597KJ Den Haag
  Tel. 070-3123456                                                    Tel. 070-3503051
  Fax 070-3645579                                                    Fax 070-3584688
   
  Ambassade van Cyprus                                            Ambassade van Denemarken
  Z.E. de heer James C. DROUSHIOTIS                   H.E. mevrouw Dr Kirsten Malling BIERING
  Surinamestraat 15                                                     Koninginnegracht 30
  2585GG Den Haag                                                  2514AB Den Haag
  Tel. 070-3466499                                                   Tel. 070-3025959
  Fax 070-3924024                                                   Fax 070-3025950
   
  Ambassade van Duitsland                                        Ambassade van Estland
  Z.E. Dr Thomas Michael LńUFER                          H.E. mevrouw Gita KALMET
  Groot Hertoginnelaan 18-20                                    Parkstraat 15
  2517EG Den Haag                                                  2514JD Den Haag
  Tel. 070-3420600                                                   Tel. 070-3029050
  Fax 070-3651957                                                   Fax 070-3029051
   
  Ambassade van Finland                                            Ambassade van Frankrijk
  Z.E. de heer Klaus KORHONEN                            Z.E. de heer Jean-FranÁois Pierre BLAREL
  Groot Hertoginnelaan 16                                          Smidsplein 1
  2517EG Den Haag                                                  2514BT Den Haag
  Tel. 070-3469754                                                   Tel. 070-3125800
  Fax 070-3107174                                                   Fax 070-3125824
   
  Ambassade van Griekenland                                    Ambassade van Hongarije
  Z.E. de heer John ECONOMIDES                          Z.E. Dr IvŠn Jůzsef UDVARDI
  Amaliastraat 1                                                          Hogeweg 14
  2514JC Den Haag                                                   2585JD Den Haag
  Tel. 070-3638700                                                   Tel. 070-3500404
  Fax 070- 3563040
   
  Ambassade van Ierland                                            Ambassade van Itali?br> H.E. mevrouw Mary WHELAN                               Z.E. de heer Franco GIORDANO
  Dr. Kuyperstraat 9                                                   Alexanderstraat 12
  2514BA Den Haag                                                  2514JL Den Haag
  Tel. 070-3630993                                                   Tel. 070-3021030
                                                                                 Fax 070-3614932
   
  Ambassade van Letland                                           Ambassade van Litouwen
  H.E. mevrouw Sanita PAVLUTA-DESLANDES    Z.E. de heer Vaidotas VERBA
  Balistraat 88                                                            Koninginnegracht 78             
  2585XX Den Haag                                                 2514AH Den Haag
  Tel. 070-3063934                                                   Tel. 070-3855418
  Fax 070-3062858                                                   Fax 070-3853940
   
  Ambassade van Luxemburg                                     Ambassade van Malta
  Z.E. de heer Jean-Marc HOSCHEIT                       Z.E. de heer Ivan FSADNI                
  Nassaulaan 8                                                           Scheveningseweg 2
  2514JS Den Haag                                                   2517KT Den Haag
  Tel. 070-3607516                                                   Tel. 070-3561252
  Fax 070-3462000
                                                
  Ambassade van Oostenrijk                                      Ambassade van Polen
  Z.E. Dr Wolfgang PAUL                                         Z.E. de heer Janusz Jůzef STANCZYK
  Van Alkemadelaan 342                                           Alexanderstraat 25
  2597AS Den Haag                                                  2514JM Den Haag
  Tel. 070-3245470                                                   Tel. 070-7990100
                                                                                 Fax 070-7990137
   
  Ambassade van Portugal                                          Ambassade van Roemeni?
  Z.E. dhr Manuel Nuno TAVARES DE SOUSA       Z.E. de heer Calin FABIAN
  Bazarstraat 21                                                          Catsheuvel 55
  2518AG Den Haag                                                  2517KA Den Haag
  Tel. 070-3630217                                                    Tel. 070-3543796
  Fax 070-3615589                                                    Fax 070-3541587
   
  Ambassade van Sloveni?nbsp;                                         Ambassade van Slowakije
  Z.E. de heer Leon MARC                                         H.E. mevrouw Oksana TOMOV?/span>
  Anna Paulownastraat 11                                           Parkweg 1      
  2518BA Den Haag                                                   2585JG Den Haag
  Tel. 070-3108690                                                    Tel. 070-4167777
                                                                                  Fax 070-4167783
                                                                                                                                              
  Ambassade van Spanje                                             Ambassade van Tsjechi?
  Z.E. de heer Juan PRAT Y COLL                             Z.E. de heer Petr MARES
  Lange Voorhout 50                                                   Paleisstraat 4
  2514EG Den Haag                                                   2514JA Den Haag
  Tel. 070-3024999                                                    Tel. 070-3469712
  Fax 070-3617959                                                    Fax 070-3563349
                                    
  Ambassade van het Verenigd Koninkrijk                  Ambassade van Zweden
  Z.E. de heer Paul Arkwright                                      Z.E. de heer Hans Oscar MAGNUSSON
  Lange Voorhout 10                                                  Jan Willem Frisolaan 3          
  2514ED Den Haag                                                   2517JS Den Haag                 
  Tel. 070-4270427                                                    Tel. 070-4120200                  
  Fax 070-4270345                                                    Fax 070-4120211      
                                                

  Mocht het bovenstaande je op ideeŽn brengen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  Website: www.eurostaete.eu/ontchloren.htm