Geboortedag can de Vrijstaat EuroStaete op 23 oktober 2010

Toegangsprijs was:

1 jong boompje om aan te planten in onze groene ideeŽnmuur.
En liefst zelf geplukt klavertje-4 meenemen als symbool van geluk.

Een vrijstaat oprichten doe je niet iedere dag. Een strak scenario is er nog niet.
We leren al doende. Duidelijk is inmiddels wel onder welke vlag we ook kunnen varen:

Verder maken we het jullie niet al te makkelijk. Vrijheid moet je ook verdienen. En het kan best een gure dag worden de 23e. Om 10 uur 's ochtends in een stukje iemandsland onder Coevorden de mogelijke reacties van enkele gepikeerde overheden af te wachten, valt niet per se mee. Hoewel, het zal verder best gezellig te worden. Er is een tent voor speeddating en mogelijk ontmoet je er onvermoede geestverwanten. Al blijft het risico bestaan dat naburige overheden menen in te moeten grijpen, omdat er geen vergunningen zijn aangevraagd. Wat natuurlijk in een vrijstaat niet hoeft. Wanneer sheriffs uit omliggende contreien hun targets nog niet gehaald hebben, en zij verwarren j onze bomenaanplant wellicht met Sherwood Forest; en gaan zij misschien iedereen die op Robin Hood lijkt bedreigen met een onrechtmatige boete, dan is ons antwoord daarop: EuroStaete is een soeverein land met eigen wetgeving.

Bij genoeg aanmeldingen kunnen we transport vanuit de Randstad of elders regelen en als je met eigen vervoer komt en een plekje over hebt, laat het ons dan even weten om te carpoolen. Wij dienen dan even als liftcentrale. Ook kunnen we op verzoek onderdak in de buurt regelen voor ca. 20 euro p.p.

Dress code / kledingkeus: Vooral praktisch. Het feest is deels buiten, dus let op de weerberichten. Laat je verder inspireren door onze nieuwe.

EuroStaete vind je op de bovenstaande plattegrond tussen grenspalen 143 en 144. In de brief van Gretha Muller aan het Kadaster vindt men het ultimatum aan de Duitse en Nederlandse autoriteiten. Als men er echt alles over wil weten kan men op www.eurostaete.eu in de linkerkolom op "De Grenzen" klikken.

Het Feestprogramma op 23 oktober bestaat uit een groot aantal mogelijkheden en enkele waarschijnlijkheden.

Zie je mogelijkheden om jezelf of je onderneming te presenteren, wil je meehelpen aan het inrichten van het terrein of heb je kinderen die hutten willen bouwen, sein het dan even aan Frans van 't Hul door:

Plaggenhutten

Het feestprogramma is nog volop in ontwikkeling en wil je zelf een bijdrage leveren op het podium, een informatiestand inrichten of een kraam als ingeschreven lid met eigen materiaal neerzetten, neem dan even contact op met Frans van ’t Hul; onze kwartiermaker. We zoeken nog een passende tent voor speeddating en materiaal voor podiumbouw. Voor ons huttenbouwproject gaan we uit van een oud plaatselijk gebruik. Begin vorige eeuw, in de tijd van de veenkoloniŽn, kreeg je als je in 24 uur tijd een huis met een brandende kachel klaar had, het recht daarin te blijven wonen. Vanuit dat gebruik zijn er plaggenhutten ontstaan en we baseren onze huttenbouwwedstrijd dan ook op het gegeven van de plaggenhut.

Trouwen of scheiden

Voor onze burgerlijke stand en geestelijke zorg zoeken we nog versterking. Er hebben zich namelijk al gasten gemeld die een partnerschap in willen laten zegenen. Momenteel denken we nog na over een passend ritueel. We denken hierbij aan een druÔde die de het bondgenootschap bezegelt en wat toverdrank levert. Heb je andere ideeŽn over een ceremonie, sein die dan even door.

Mogelijkheden:

  Kinderen kunnen op 23 oktober een speciaal Eurostaete ballonnetje oplaten met een wens of een boodschap, gericht aan prinses Irene.
 • meedoen aan een wedstrijd huttenbouw. De meest geslaagde hut zal onder de noemer Club Owaze als voorlopig gastverblijf van de regering van Eurostaete dienen.
 • Verder is er een open podium.
 • Ook is er voor alle bezoekers gelegenheid zich als EuroStaeter te laten registreren. Ben je eenmaal geregistreerd en dus lid, dan kun je
 • een eigen boompje planten.
 • meedoen aan de vrijmarkt
 • een beroep doen op het kersverse landsbestuur om een partnerschap in te laten zegenen of een scheiding uit te spreken.
 • Verder zijn er speciale postzegels te koop. Ieders pleidooi wordt aan de stichting Stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege van prinses Irene bezorgd.

Hoe wordt je Eurostaeter?

Registratie als EuroStaeter kost 50 euro contant. Daarnaast zijn er munten van 50 en 100 guldenmark te bestellen. Eenmaal geregistreerd kun je de brief aan Irene mede ondertekenen, een eigen videobrief hieraan toevoegen voor op internet, een boompje planten, het verdere feestprogramma helpen invullen en als ondernemer lid worden van de Eurostaete zakenkring.

Zakenkring

Bedrijven of instellingen kunnen een deel van het feestprogramma helpen invullen en sponsoren. Daartoe wordt men eerst lid van onze zakenkring. Dit kost 200 euro. Leden van de handelskring kunnen in overleg met Eurostaete World Trade Centre een kraam of informatiestand inrichten op onze geboortedag, of op de toekomstige Eurostaete vrijmarkten die zijn gebaseerd op ons soevereine geldsysteem.


PERSBERICHT

Voor het persbericht met de uitnodiging aan de media  om de feestelijk gebeurtenis te verslaan klik hier. Voor interviews en nadere toelichting zijn we bereikbaar via lallemantheo@gmail.com, 010 4525073 en 06 33167324

Iemandsland

Gezien de bijlagen besteedde het Dagblad van het Noorden er al een pagina aan EuroStaete dat via Google Earth te vinden is; en KRO-Brandpunt komt vermoedelijk filmen. Het ontstaan van het land met het grootste aantal uitwoners ter wereld zal dus niet onopgemerkt voorbij gaan.

Inwoners zijn er nog niet gesignaleerd. Enkele uren postvatten op het grondgebied van Eurostaete leverde slechts tekenen van leven in de vorm van enkele woelmuizen, een voorbijschietende haas en een kiekendief. Zelfs geen korenwolf om het een beschermde status te garanderen. Hoewel het gerucht gaat dat iemand er onlangs een vrouwenschoentje zag bloeien.

Op het eerste gezicht lijkt het meer iets voor Man bijt Hond. Toch wil een aantal eigentijdse geuzen het tot vrijstaat uitroepen, getuige een open brief aan Prinses Irene. Hierin wordt haar het vroedvrouwschap aangeboden van dit -– ik citeer –- vooralsnog embryonale geesteskind met een gezonde levensdrang. Kandidaat Eurostaeters kunnen die brief na 23 oktober op de website www.eurostaete.eu elektronisch ondertekenen en er een motivatie aan toevoegen. Voer voor psychologen dus.

De volledige tekst van de brief aan prinses Irene is bij ons op te vragen.

Ultimatum

De geboortedag van EuroStaete is vastgesteld op 23 oktober. Kadaster en Landbuch zijn die dag gedaagd om voor 10 uur 's morgens door middel van een gewaarmerkte kopie van een officieel verdrag tussen Nederland en Duitsland aan te tonen hoe de grens precies loopt en dat de betreffende strook land daarin beschreven staat en dus een van beide staten toebehoort. Zie de brief Gretha Muller aan het kadaster.

Geboorteuur

Mochten de Nederlandse en Duitse autoriteiten in gebreke blijven wordt om 10 uur dus het startsein voor de nieuw staat gegeven. Dit gebeurt in 3 stappen:

 1. Projectcoördinator Theo Lalleman plant op dat tijdstip een vrucht van de laatste nog levende vrijheidsboom in Nederland, de uit de patriottentijd stammende eik in Oisterwijk.
 2. De patriarch van de familie Beukeveld draagt het land symbolisch aan Eurostaete over door er een beuk te planten. De bedoeling is dat ook vanuit Google Earth EuroStaete zichtbaar in Europa op de kaart staat.
 3. Vervolgens zijn de grondleggers en de nieuw geregistreerde Eurostaeters aan de beurt om ook hun boompje te planten. Daarna kunnen ze middels een videobrief hun motivatie aan prinses Irene toe te lichten. Om dit te vergemakkelijken wordt een portret van haar opgesteld.

Groene ideeŽnmuur

De reden voor al die bomen is simpel. Er bestaat nog geen Europees klachtenloket in de vorm van een ombudsman/vrouw. Dit ambt wordt dus aan prinses Irene aangeboden. Het enige dat zij hoeft te doen om dit ambt te aanvaarden is de symbolische zorg op zich te nemen voor alle bomen die er geplant gaan worden. Bijvoorbeeld door eigentijdse druÔden aan te stellen. Die bomen verbeelden een klachtenloket, of liever een groene variant op de Klaagmuur in Jeruzalem. Evenals bij de oorspronkelijke Joodse Klaagmuur kan men hier een klacht, een idee of een bijdrage deponeren. En gezien de (schone?) toekomst die de nieuwe regering van Nederland ons voorspiegelt zitten nogal wat mensen om ideeŽn en passende geestelijke zorg te springen.

Grondleggers

Deze vonden elkaar in ons voorlopig hoofdkwartier Hotel zur Ems. Een bont gezelschap sleutelde daar aan de brief aan prinses Irene en na een bewogen breinstorm werd deze gezamenlijk ondertekend. Een lijst met oorspronkelijke ondertekenaars wordt op 23 oktober gepubliceerd.

Theo Lalleman kreeg met algemene stemmen de volmacht om de brief te bezorgen en zo nodig aan haar toe te lichten. Onder het alziend oog van de camera van Rob Brockhus (Sociale Databank Nederland) en de andere aanwezigen kreeg hij de gelegenheid zich daarin te oefenen. Door op deze link naar Youtube te klikken kan men meebeleven hoe hem dat verging. De moeite die hij had om daarbij de gepaste ernst te bewaren bezorgde hem dan ook nog eens de aanstelling van coŲrdinator van de feestcommissie die het programma rond de geplande geboortedag in gaat vullen.

Ook werd besloten de ondertekenaars van de brief de titel van ereconsul toe te kennen, waarmee ze het recht hebben in het buitenland, dus zo'n beetje overal, voor EuroStaete van dienst te zijn en nieuwe uitwoners in te schrijven.

Vlag, munt (bronzen vijftig guldenmark) en volkslied (Ode an die Freude van Beethoven) werden verder met algemene stemmen goedgekeurd en aangenomen.

Home Persbericht