Klem met Melk?

Trekkeruurtjes brengen hier verandering in.

 

Alle veehouders zitten op dit moment klem met hun melk. Enerzijds moeten zij staken om een hogere melkprijs af te dwingen, anderzijds mogen zij van de Duitse rechter en de Nederlandse NMa geen acties voor een betere melkprijs voeren.

 

Onderling maken hun melkveebonden en leden ruzie over de te voeren acties voor een betere melkprijs. Daarbij zaait LTO bewust tweespalt en komt het niet op voor de veehouders.

De overheid lacht zich rot, want er zijn teveel boeren, die de groene corridor ophouden en teveel melk produceren. Het aantal veehouders kan wel minder en kunnen door managers in megastallen worden vervangenmegastallen

De supermarkten en vooral de banken verdienen het meest aan deze goedkope melk.

De reden dat deze toestand voor hen, doch niet voor de veehouders, moet worden gehandhaafd. Op den duur komen hierdoor alle boerderijen in de handen van de grote banken, die wereldwijd van een paar families zijn.

 

Vanwege deze dilemma’s doen de veehouders precies wat alle tegenpartijen graag willen, individueel actie voeren met melk en dat moet en kan anders.

 

Om onafhankelijk van de Nederlandse en Duitse overheid te strijden voor een hogere melkprijs van rond de 50 cent per liter komt EuroStaete met het voorstel van een trekkeruurtje.

In dit uurtje laat elke veehouder op precies hetzelfde moment zijn grootste trekker en aanhanger aan zijn naaste zien. Om deze trekkers goed te kunnen bekijken, wordt op de openbare N-wegen niet harder gereden dan 6 km per uur. Het sterk verspreiden van de trekkers op deze wegen heeft hierbij het meeste effect, daar dan de meeste kijkers worden bereikt, die uw trekkers met aanhanger kunnen bewonderen. Na een kwartiertje schouwen is het tijd om met uw trekker naar huis te keren. Dit keren kost de nodig rijvaardigheid en kan afhankelijk van de situatie verstoppingen veroorzaken. Voor het melken is iedereen weer thuis.

 

Met een goede timing kan deze parade van trekkers gelijktijdig in geheel Europa plaats vinden. Het voordeel is dat iedereen in geheel Europa realiseert, dat alle grote wegen verstopt zijn geweest en dat ter compensatie een betere melkprijs moet worden betaald.

Om deze hogere melkprijs wordt niet gevraagd, want dat mag niet van de Duitse rechter en de Nederlandse NMa. Deze hoge melkprijs wordt u aangeboden.

 

Blijft het aanbod uit, dan zijn er meerdere uurtjes per dag en meerdere dagen in de week waarop uw naaste recht op zicht van uw trekker met aanhanger heeft.

 

Een ander voordeel van het trekkeruurtje is, dat u voldoende tijd overhoudt om uw melktank vol te kunnen melken, zodat alle burgers van uw lekkere melk kunnen blijven genieten en deze melk niet wordt verspild.

Achtergrond en uitleg over het trekkeruurtje tref u hier aan.

Disclaimer Free counter and web stats