Bedreigingen

  Home

  Een simpele brief aan minister-president dr. mr. J.P. Balkenende geschreven met het verzoek de gemeente Coevorden op te laten houden met vernielingen en diefstal van spullen in het buitenland werd valselijk vertaald naar een bedreiging van Balkenende. Deze gemene daad kwam van de burgemeester van Coevorden, dhr B.J. Bouwmeester en een officier van justitie van het OM Assen. De burgemeester was op dat moment met zijn vriendjes een feestje aan het vieren, hoe zij samen het grote geld van de vele subsidies gezamenlijk in persoonlijk voordeel op konden maken.

  Niet alleen maakte de burgemeester van Coevorden, dhr B.J. Bouwmeester, misbruik van zijn macht, doch hij dacht ook boven artikel 5 van de Grondwet te kunnen staan door te verhinderen, dat burgers andermaal verzoekbrieven naar de overheid sturen. Dat is een illusie.

  Nu stond in deze brief een aantal blunders van de gemeente Coevorden jegens ons vermeld, die allen gepaard gingen met fraude, corruptie en collusies met banken. Daarbij kwamen nu vernielingen, diefstal en intimidaties, die naar Balkenende werden geschreven.

  In een nieuwe brief aan minister president dr. J.P. Balkenende met de datum 17 december 2007 op grond van artikel 5 Grondwet wordt weer een verzoek naar de overheid gestuurd op te willen houden met leugens in rechtelijke uitspraken, deze onmiddelijk te herzien en alle geleden en nog te lijden schades door onrechtmatige overheidsdaden jegens ons begaan te vergoeden.

  In deze brief wordt ook uitgelegd dat voor transit door EuroStaete tol moet worden betaald.

  De uitwoners van EuroStaete zijn benieuwd of ook deze brief tot een onrechtmatige opsluiting in politiecellen en een werkstraf van 100 uur zal leiden.

  Naar de mening van zeer veel uitwoners staan in beide brieven uitsluitend waarheden. Hier moet een integere overheid een voorbeeld aan nemen zou men zeggen. Andere correspondentie richting Balkenende, die voor en na de gewraakte brief  aan Balkenende zijn gegaan zijn via onderstaande hyperlinks op te vragen.

  Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
  eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.

  Home Bedreiging