Werken als aquisiteur voor het aansluiten van bedrijven op EuroStaete

Een aanmeldingsformulier voor acquisiteurs die bedrijven willen werven, die willen participeren in EuroStaete Word Trade Centre (WTC) zijnde een onderling handelssysteem volgens het concept van de Wirtschaftsring te Zwitserland is hier op te vragen.

Mensen die op pad gaan krijgen een redelijke vergoeding in euro's voor het aansluiten van bedrijven op het handelscircuit van EuroStaete-WTC. Gedacht wordt aan 50 per aangemeld bedrijf, groot of klein, dat maakt niet uit.

Bijvoorbeeld, Theo gaat als acquisiteur op pad naar bedrijventerreinen en probeert met het afgeven van een introductiefolder een afspraak te maken met de bedrijfsleiding. Zijn verhaal zal zodanig moeten zijn dat zeker in het begin koudwatervrees moet worden vermeden. De handelsvoordelen moeten prominent naar voren komen, zodat de kleine stap om kandidaat-lid van EuroStaete-WTC te worden geen bezwaar oplevert om zich als zodanig in te laten schrijven. De kosten van het inschrijven als kandidaat, stellen we op 100,- als kosten en voorschot op het volledige lidmaatschap. Wanneer er ca. 200 bedrijven in het land zijn aangesloten als kandidaat-lid kan het volledige lidmaatschap aanvangen. Het volledige inschrijfgeld voor het lidmaatschap van een bedrijf hangt af van de omzet en van het totale personeelsbestand. De werking en berekening daarvoor is te zien op de bedrijvenindex op EuroStaete.

Ik stuur dit voorstel naar u allen met de vraag of u opmerkingen heeft. Ook een ontwerp van een af te geven informatiefolder is de aanzet om mensen een beeld te geven hoe te werk te kunnen gaan. De creativiteit komt dan vanzelf op gang.

M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153
Fax: 035-5244142

Bankrek. Rabo te Huizen: 33.99.13.444 van Stichting VOC

Home Overzicht