Home
   Bedrijven die zaken willen doen op EuroStaete

  Toelichting en condities naar een concreet voorbeeld in Zwitserland

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

  Voorwaarden en condities voor bedrijven op EuroStaete

  Bedrijven die via de soevereine staat EuroStaete zaken willen doen kunnen zich laten registreren als deelnemer. Daaraan zijn natuurlijk voorwaarden verbonden die nu nog niet definitief zijn.

  Allereerst maken wij duidelijk dat de kosten van administratie, beheer en investeringen in apparatuur en gebouwen een prijs met zich meebrengen. De handel die onderling in het rechtsgebied van EuroStaete gedaan wordt is in principe belastingvrij, met dien verstande dat een kleine omzetprovisie afgedragen moet worden om het beheer te financieren. Dat geldt overigens nu ook voor uw eigen bank.

  Voor toetreding houden wij een norm aan die gekoppeld is aan het aantal werknemers in uw bedrijf en een basistarief.

  • € 10 per werknemer per jaar en een entreeprijs van
  • € 250 voor bedrijven met minder dan 1/2 miljoen omzet.
  • € 500 groter dan 1/2 miljoen euro, en
  • € 1000 voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen euro,
  • € 3000 voor bedrijven met een omzet groter dan 3 miljoen euro,

  Deze condities liggen zoals gezegd, nog niet definitief vast. Er wordt in overleg met bedrijven hierover nog nagedacht, omdat stabilteit, continuïteit en veiligeheid gewaarborgd moeten zijn. Dat heeft zo zijn kostprijs. Die kosten vallen als het goed gaat weg tegen de opbrengsten van belastingvrij kunnen werken. Het is redelijk om te stellen dat pas nadat er 200 bedrijven zich hebben aangesloten de volle aansluitkosten in rekening worden gebracht. Pas nadat deze 200 bedrijven hun aanbod en vraag in de markt hebben gezet is van reële winstverwachting sprake.

  Daarom zal met name in de aanloopfase alleen een kandidaatstelling worden aangeboden die net als voor deelnemers als persoon zullen worden geregistreerd, echter alleen met de uitlevering van de GuldenMark van GM 100. Bedrijven die hun personeel als deelnemer willen aanmelden kunnen dat uitsluitend na overleg met het Ministerie van Economische en Handels Zaken op EuroStaete over de condities waaronder dat mogelijk is.

  Tot zover deze opzet waarvoor wij ook van buitenaf suggesties willen ontvangen.

  Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
  eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.

  Home

  Free counter and web stats