Bedrijfsleven op EuroStaete

Bedrijven die zaken willen doen op EuroStaete

Toelichting, condities en een concreet voorbeeld in Zwitserland.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

In Zwitserland bestaat het grootste ruilhandels (barter) circuit ter wereld, namelijk Der Wirtschaftsring in Basel. Dit uitruilsysteem ontstond omdat in de crisisjaren van de jaren dertig in de vorige eeuw een zestiental ondernemers besloten een vorm van interne verrekening te gaan hanteren, omdat zij allen wel productiecapaciteit hadden, maar geen geld om elkaar te kunnen betalen. Inmiddels zijn er ca. 50.000 bedrijven aangesloten op dit bartersysteem, waarbij de bedrijfsfinanciering gedeeltelijk plaatsvindt met eigen vermogen dat door de leden rentevrij, tegen een lage kostenfactor aan andere deelnemers wordt uitgeleend. Lees de geschiedenis van de Wirtschaftsring

In tegenstelling tot bankfinanciering, waarvoor de ondernemer rente moet betalen, heeft dit systeem het voordeel dat geen vreemd vermogen behoeft te worden geleend, gezien vanuit het collectief van bedrijven als geheel. Hoe dat functioneert kunt u lezen in de informatie van de Wirtschaftsring zelf. Bedrijven kunnen dus betalen met twee geldswaarden. Met de Zwitserse franc (natuurlijk) en daarnaast met de WIR, de munteenheid die de ondernemers met elkaar en zelf in het leven geroepen hebben. Anders dan het geld van banken, zoals de dollar, yen en in mindere mate ook de euro, bestaat het geldsysteem in grote mate uit gebakken lucht. Dat wordt langzamerhand duidelijk nu de dollar afglijdt naar ongekend waardeverlies. (1 april 2008: 1,57 dollar voor een euro)

Dat komt omdat veel munten zoals de dollar geen echte dekking hebben in het economisch verkeer, maar dat de financiŽle derivaten, zoals zo fraai wordt omschreven, uitsluitend zijn gecreŽerd om banken, verzekeraars, speculanten en geld- en effectenhandelaren van een onverdiend inkomen te voorzien. Op EuroStaete is die fictieve geldschepping niet mogelijk, net zo min als bij de Wirtschaftring in Zwitserland. Geld is zowel op EuroStaete als bij de WIR uitsluitend bedoeld als verrekeningsmiddel, ruilmiddel, danwel betaalmiddel dat voor 100 procent gedekt is door de reŽle productie van het bedrijfsleven.

Wij nodigen het bedrijfsleven dan ook uit mee te bouwen aan dit vrijhandelssysteem dat net als Nederland fiscale en monetaire voordelen biedt aan ondernemers die willen expanderen met hun bedrijf. Het adagium is daarbij om de afnemer/klant in staat te stellen te kķnnen betalen, met een geldswaarde die door alle ondernemers wordt erkend en gedragen. De GuldenMark is als initiatief ontstaan uit het idee dat miljoenen mensen in Nederland en in Duitsland de gulden en de mark graag terug willen hebben, vandaar de naam GuldenMark (GM), om te ontsnappen aan de waardevermindering van de munt (euro) die met de prijzen van vandaag een bedreiging vormt voor de koopkracht van iedereen en voor de pensioenfondsen in het bijzonder. (Zie: www.sdnl.nl/schuld.htm)

Meer weten? Lees eerst de informatie op www.eurostaete.eu en meldt u dan aan om dit systeem mee te helpen opbouwen. Kennis van zaken, daar gaat het om; en niet achteroverleunend verwachten dat de koopkracht onverdiend wel zal binnenstromen.

Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.

Home Business