Machtsmisbruik en provocaties

Kan een burgervader, die niet met zijn burgers praat, maar deze wel besteelt, bedriegt en
vergiftigt wel een burgemeester zijn? Ja dat kan. Want deze persoon wordt in zijn
handelen onvoorwaardelijk gesteund door zijn eveneens frauderende collega's.

Burgermeester B.J. Bouwmeester durfde niet met ons over de sloot te praten, die hij bewust niet van ons heeft willen kopen, omdat hij deze achterover wilde drukken, om zo de paar honderdduizend euro in eigen zak te kunnen steken.
Hij wist dan dat hij met bewijzen van ons zou verliezen en dat wilde hij niet. Tevens zou hij gezichtsverlies lijden. Daarom paste hij zijn bekende machtsmisbruik toe door te provoceren en om later een onschuldige brenger van de boodschap in de cel op te sluiten.
Allereerst laat B.J. Bouwmeester provocerend de sloot uitgraven om te laten zien, dat hij de eigenaar van de sloot is. Het zand uit de sloot steelt hij en laat hij naar Westo in Duitsland afvoeren. Dit zand willen wij van de gemeente Coevorden en van Westo terug hebben.

Daarna wordt zoals gemeld de brenger van de slechte boodschap in discrediet gebracht door hem vals te beschuldigen van bedreiging van Balkenende. B.J. Bouwmeester en de officier van justitie van het OM Assen, die mede in het frauderend complot zit, laten daarbij de gehele naam, functie en woonplaats van de boodschapper vermelden om hem rustig te krijgen. Dit lukt niet daar wij wegens hun fraude nog miljoenen euro's van hen tegoed hebben.

Allereerst worden een paar foto's van het provocerend afgraven van de sloot getoond, die precies de contouren van EuroStaete volgen en daarna een paar krantenberichten. De brief waarin zou moeten staan dat Balkenende is bedriegd treft u hier aan via een hyperlink.
Burgervader B.J. Bouwmeester weet dus wel waar EuroStaete ligt.

Het is duidelijk, dat deze ligging nu van illegale asfalt voorzien, ongekende handelsmogelijkheden biedt.
Iedere uitwoner, die denkt hier iets mee te kunnen doen, kan via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met EuroStaete opnemen.

Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.

Home Uitgraven