Foute ambtenaren inzake de discotheek
Lord Nelson het bestemmingsplan
Heege West 3 te Coevorden
  Overzicht van alle personen die in de beide affaires een of meerdere
  (Grond)wetten jegens de familie Beukeveld hebben overtreden.
  Voor persoonsgegevens van juristen verwijs ik naar het antecedenten-register
  opgesteld door drs. N.C. Burhoven Jaspers en hoofdauteur van het IRM-rapport


  Gemeente Coevorden
  mr. J. Buurman afdeling Veiligheid
  mr. ing B.P. Jansema burgemeester
  B.J. Bouwmeester burgemeester
  H. Bouwers wethouder
  mr. H.W.J. Jonker ambtenaar ruimtelijke zaken
  F.F. Sinnema hoofd afdeling Veiligheid
  J. Dijkstra secretaris/griffier
  J.H.F. Bos wethouder
  J. Kok concernstaf
  R.J. Wijnholds
  W. Vrieling secretaris Cie rechtsbescherming

  Tel hierbij alle leden diverse gemeenteraaden Coevorden

  Commissie ruimtelijke zaken Coevorden
  E. Thiele voorzitter
  G.H. Braam lid
  R. Frensen lid
  F. Klasen lid
  G. Roeles lid
  J.M. van de Ploeg lid
  A.C. Vianen lid
  P. Leeuw ambtenaar
  F.A.C. Lucassen sectrataris

  Provincie drenthe
  drs. S.B Swierstra gedeputeerde
  J. Dijks gedeputeerde
  A. Edelenbos gedeputeerde
  mr. drs N.Y. Del Grosso griffier
  E.A. Martens wnd hoofd
  Brinks gedeputeerde
  H. Rappa-Velt griffier
  A.L. ter Beek voorzitter
  P.K. Munnink ambtenaar
  mr. E.J. Gernaat ambtenaar
  H. Weggemans gedeputeerde
  A. Smit ambtenaar
  mr. J. de Ruiter anbtenaar
  M.W. Brink-Massier gedeputeerde
  O.J. Wildhorst grifier
  E.A. Martens ambtenaar
  mr. A.M. Brouwer ambtenaar
  Ir. J. Kreling secretaris
  L. Jorritsma ambtenaar
  J. Bos ambtenaar
  J. Stapert ambtenaar
  drs. I.M. Rozema griffier

  tel hierbij diverse leden provinciale zaken

  Commissies
  mr. F. Mikkers-de Jonge voorzitters cie provincie drenthe
  H.A. Derks lid
  mr. A.J. van Iwaarden lid
  mr. J.H.A. Hazelhoff voorzitter
  P.D. Steenhuis lid
  G. Kobes lid
  W. Vrieling secretaris
  H.E. Barkhof secretaris
  J. Th. Imholz wnd grifier
  S.I. Warringa secretaris
  drs. P. Patijn Cie politie
  mr. H.H. Posthumus Cie politie
  Prof. Mr. L.C.N. Meijers Voorzitter Cie politie

  Politie drenthe
  D.van As-Kleijwegt korpsbeheerster
  mr. J. Berends-Smit bureau juridische zaken
  H.I. Huizenga brigadier
  A. Vries Hoofd RCID
  A.J. Kuipers bureau Coevorden
  mr. H. Hoekstra Klachten Cie politie
  mr. B. Benedick
  F.C.P. Bakker korpschef
  E. Dijkhuis bureau Coevorden
  mr. H. Patberg korpschef
  Westerman bureaur coevorden
  mr. O.R. dros waarnemnd korpschef
  J.R.H. van den Berg korpschef

  Openbaar Ministerie Assen
  mr. R.B. Meinderts ambtenaar
  mr. R.S.T. van Rossem-Broos hoofdofficier
  mr. D. ten Boer officier
  mr. D.F. Greive hoofdooficier
  mr. M.A.A. van Capalle hoofdofficier
  mr. G.C. Bruins-Slot officier

  Raad van State
  mr. R. Cleton lid enkelvoudige kamer
  mr. P. Klein ambtenaar van staat
  dr. J.C.K.W. Bartel lid enkelvoudige kamer
  mr. M.G.L. de Vette ambtenaar van staat
  mr. P. van Dijk voorzitter
  mr. J.H.B. van de Meer lid
  mr. F.P. Zwart lid
  mr. R.H.L. Dallinga ambtenaar van staat
  mr. C.M. Ligtelijn-Bilderbeek lid enkelvoudige kamer
  mr. A.M. van Meurs-Heuvel ambtenaar van staat
  mr. J.A.E. van der Does voorzitter
  mr. B. van Wagtendonk lid
  mr. drs M.H. Broodman ambtenaar van staat
  mr. R.W.L. Loeb voorzitter
  mr. dr. E. Hirsch Ballin president
  mr. B.J. van Ettekoven lid
  mr. R.E.A. Matulewicz ambtenaar van staat
  mr. M.G.J. Parkins-de Vin voorzitter
  mr. H.G. Lubberdink lid
  mr. W.D.M. van Diepenbeek lid
  mr. W.M. Haverkamp ambtenaar van staat
  mr. W. van den Brink lid
  mr. J.E.M. Polak voorziter
  mr. H. Troostwijk lid
  mr. R. van der Spoel lid
  mr. F.T.T. van der Heijde ambtenaar van staat
  mr. D. Haan ambtenaar van staat
  drs. R. van der Burg secretaris
  mr. S. Zwemstra ambtenaar van staat
  mr. W.M.G. Eekhof-deVries lid
  mr. H.H.C. Visser directeur

  Rechtbank Assen
  mr. T.F. Bruinenberg bestuursrechter
  mr. J.S. van de Kolk president
  mr. L.M. Tobé griffier
  mr. J.H. de Wildt voorzitter
  mr. H.C.P. Venema president
  dr. A.T. Marseille griffier
  drs. P. Keuning mangementondersteuning
  mr. J.J. Schoemaker voorzitter
  mr. J.S. Barstra voorzitter

  Rechtbank Leeuwarden
  mr. Kalsbeek raadsheer
  vv mr. W.H. Vellinga vice-president
  Dijkstra vice-president
  mr. A.H. Bronvoort advocaat generaal
  mr. Tempel Hoofdadvocaat

  Nationale ombudsman
  mr. S.E. Marseille
  mr. .R. Fernhout ombudsman
  mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt substituut ombudsman
  mr. J.E.W. van Gerstel medewerker
  dr. A.F.M. Brenninkmeijer ombudsman
  mr. F.J.W.M. van Dooren substituut ombudsman
  mr. R.E. Miedema

  Keuringdienst van waren
  mr. I.M. Zuurdendonk directeur
  S.J. Smit ambtenaar
  J. Dekker ambtenaar
  Ir. P.A. de Lezenne Coulander

  Hoge Raad
  mr. A.ten Kate procureur generaal

  Reclassering Nederland Alkmaar
  mevr. E Deen reclasseringwerker
  Landelijk Parket
  mr. R.E.H. Hilgers parketsecretaris
  Ministerie van Binnelandse zaken
  mr. L.M.C. Ongering
  mr. G.F.S.J. Kuijlaars
  Advocaten
  mr. L.R.G. Uneken advocaat te Zwolle
  mr. G.J. Hollema advocaat te Zwolle
  mr. H. Anker advocaat te Leeuwarden
  mr. N. de Vries advocaat te Leeuwarden
  mr. W. Sleijfer advocaat te Leeuwarden
  mr. Glas advocaat te Leeuwarden
  mr. drs J.A. van 't Slot jurist Coevorden
  mr. A.H. van der Wal advocaat Leeuwarden

  Europark GmbH
  T. Pot-Eland
  T. Klip-Martin
  Politie Limburg Zuid
  J.S.M.G. Starmans ambtenaar

  College van procureurs-generaal
  mr. J. Hoekman ambtenaar
  mr. D.J. de Jong ambtenaar


  Jhr. mr. De Wijkerslooth de Wedersteyn procureur-generaal
  mr. R. Sepers ambtenaar
  mr. drs H.M. Braam ambtenaar
  mr. J. Mooijen ambtenaar
  mr. L.C.M. Ongering directeur politie
  mr. G.F.S.J. Kuijlaars hoofd directie politie
  mr. L.A.M. Gielen
  mr. G. Munnichs
  Gemeente Emlichheim
  Eggengoor
  H. Kammel
  Lindschulte

  Overigen
  dr. J.P. Balkenende
  mr. P.H. Donner
  J. Remkes
  drs. W. Kok
  mr. B. van Delden
  mr. H. Tj. Willink
  L.J.A. Lagarde
  H. Mostert

  Tel hierbij diverse leden van de Vaste Kamercommissies

Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.