Ad van Rooij moet onderduiken!!

In Nederland? Waarom dan?

Hij vertelt

de Waarheid

over Gif

ĎIn een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid
een revolutionaire daadí
(George Orwell)

Ad van Rooij voert al jaren in Nederland een felle strijd tegen universeel bedrog, fraude, corruptie en collusie door hoge overheidsfunctionarissen gepleegd. Tot op de dag van vandaag zijn deze wetovertreders van importantie hier volop mee bezig. Zij verdienen namelijk miljarden euro's aan hun fraude, corruptie en collusie en dan wordt zo'n lucratieve handel niet zo maar eventjes gestopt. Dat daarbij miljoenen mensen door het verspreiden van zeer gevaarlijk gif het risico lopen kanker van deze fraude, corruptie en collusie te krijgen, deert hen niet en zij laten geen middel ongemoeid om de waarheid over deze duistere gifzaken in de doofpot te houden.

Na een scala aan zeer gemene streken met Ad van Rooij te hebben uitgehaald, vreesde hij eind april 2010 dat in Nederland zijn leven niet meer zeker was, de reden dat hij naar het buitenland vluchtte. In BelgiŽ heeft hij politiek asiel aangevraagd.
Een aanvulling op dit verzoek is hier te vinden. In het buitenland gaat zijn strijd tegen gif, onrecht, corruptie, fraude en collusie gewoon door en zijn beroepschrift d.d. 23 mei 2010 aan de Raad van State op het besluit van minister mr J.P.H. Donner in de zaak Bas Heijmen waarbij minister mr J.P.H. Donner weigert op een rechtelijke uitspraak van de Raad van State in te gaan, gaat gewoon door. Dit beroepschrift is hier te lezen.

Omdat Ad van Rooij politiek asiel in BelgiŽ heeft aangevraagd valt hij nu onder de Belgische wet en regelgeving. Om deze reden heeft Ad van Rooij ook een kopie van de weigering van minister mr J.P.H. Donner om een nieuw besluit te nemen naar de Raad van State in BelgiŽ gestuurd.

Een kopie met de vraag hoelang de CDA en de PVDA Koningin Beatrix nog in gijzeling houden, treft u hier aan.

Onderduiker
Voor een onderduiker heeft de Algemene Winkeler Prins de volgende definitie: Tijdens de Duitse bezetting in W.O. II benaming voor personen die zich schuil hielden om aan deportatie, vervolging, krijgsgevangene of gedwongen tewerkstelling te ontkomen. Volgens deze definitie houdt Ad van Rooij zich nu schuil vanwege zijn strijd tegen gif, fraude, corruptie en collusie om aan deportatie, vervolging, krijgsgevangene of gedwongen tewerkstelling te ontkomen.
Wij hebben het hier over Nederland anno 2010 als Bananenrepubliek.

EuroStaete is te klein om Ad van Rooij als politiek vluchteling onderdak te bieden. Hij krijgt van EuroStaete wel de garantie, dat als zijn asielverzoek in BelgiŽ niet slaagt, hij onmiddellijk onder de vlag van EuroStaete komt, die hem dan met alle middelen, die mogelijk en nodig zijn beschermd.

Voor extra achtergrondinformatie over de asielaanvraag van Ad van Rooij en zijn strijd tegen Wolmanzouten wordt u verwezen naar de websites:

Meer informatie over de strijd van Ad van Rooij tegen het verspreiden van zeer gevaarlijk gif in Nederland en ver, ver daarbuiten vindt u via deze link.

Verzoek om hulp bij de Raad van State meer specifiek gericht aan Vice-president mr H.D. Tjeenk Willink treft u hier aan.

Ad, sterkte en het ga je goed.

P.S.: Als zij jouw niet helpen, dan doen wij het wel.

Home Informatie