Het lot van de grenspaal 142 in EuroStaete

In onderstaande figuren wordt het lot van grenspaal 142 in EuroStaete weergegeven.

Bij deze grenspaal 142 heeft ook een oude grenspaal met nummer BR 9 gestaan. Deze grenspaal is al
een tijdje zoek. Na het afgraven en stelen van het zand uit EuroStaete richting de betonfabriek BBE in het
Europark is ook de nieuwe grenspaal met nummer 142 door de gemeente Coevorden geheel verwijderd.

Het is duidelijk dat de grenspaal 142 behoorlijk in de weg ligt en dus weg moet.
Iedere uitwoner, die weet waar de oude grenspalen met de nummers BR 9 en 142 is
gebleven, kan dit via e-mail ons bekend maken. Wij zullen dan voor herplaatsing zorgdragen.
(eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu) of via invulformulieren contact opnemen.

Home grenspalen 142 en 144kaart