<


In onderstaande tekening wordt de grens tussen het Koninrijk der Nederlanden met Duitsland weergegeven

Wordt op de grenspalen 140 tot en met 145 ingezoomd, dan zien wij bij nummer 144 een enkelvoudige grenspaal

Een situatieschets van rond het jaar 2000 laat zien, dat er nu plots twee grenspalen met het nummer 144 zijn.

Een situatieschets van 2006 geeft het volgende duidelijk weer. Plots is over de grens een
weghelft aangelegd. Ook de soevereine staat EuroStaete is in deze tekening te zien.

Het einddoel van de gemeente Coevorden is ook de andere helft van de weg aan te leggen.
Bij deze aanleg wordt door de gemeente Coevorden de aanwezigheid van EuroStaete
compleet genegeerd. Het feit dat deze locatie in het buitenland ligt hindert hen
geenzins in het vernielen van de gehele flora en fauna van EuroStaete.

De aanwezigheid van de dubbele grensstenen en het vernielen van de twee
bomen bij deze grensstenen worden in de laatste twee figuren getoond.