NO CANCER FOUNDATION

OVER ONS

SPONSORING

GESTEUND DOOR

 
Waarom No Cancer Foundation oprichten?
In het jaar 2006 onderging Mr. Bogdan uit Oekrane een studie op de Universiteit van Hasselt (Belgi), deze in verband met het behalen van een doctoraat in Material Engineering.
We werden vrienden en zo begon het ......

 

Stccc Phoenix & Flaraxin

De heer Bogdan verklaarde dat hij samen met andere leden van zijn familie in Oekrane ene een wetenschappelijk behandelingscentrum voor het genezen van kanker had, genaamd "Stccc Phoenix "(licentie van het Oekranse ministerie van Volksgezondheid Seria ?? ? 299302). Dit behandelingscentrum is opgericht in 1996 om onderzoek te cordineren op een uitgebreide studie van een nieuw anti-kanker geneesmiddel van plantaardige oorsprong, genaamd "Flaraxin". (presentatie View Download).

 

Flaraxin

FLARAXIN is in 90% van de oncologische aandoeningen effectief, het is een oplossing van plantaardige oorsprong, een niet-giftig anti-tumoraal phytopreparaat, Interferonogeen, het stimuleert de tumornecrosefactor en vernietigt het tumorale weefsel. Het is een immuun modulator and antioxidant, voorkomt metastatische verspreiding en is recidief. Het meest effectief is FLARAXIN in het geval van een kleine tumor. Als vitale organen (lever, nieren) niet verwerpen kan een complete respons van de tumor worden bereikt. Het geeft geen bijwerkingen, tenzij de patint een allergie voor jodium heeft.

 

Klinische onderzoek

Het klinische onderzoek van het preparaat "Flaraxin" werd uitgevoerd in het Kiev medisch instituut op de afdeling oncologie in de periode vanaf september 1990 tot januari 1991. 

Door chirurg oncoloog Kulik Ivan Anisimovich en zijn team in Kiev Oncologie SRI onder het oncologische proces in het stadium van verwaarlozing en verlatenheid bij patinten met melanoblastoma in de periode van december 1992 tot oktober 1993.

 

Onnodig lijden
We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om kanker te behandelen met niet traditionele methodes, met de verbazingwekkende conclusie dat deze vreselijke ziekte relatief eenvoudig te behandelen
 is met natuurproducten, zoals Flaraxin. Dit was voor ons onvoorstelbaar na de dood van enkele familieleden en kennissen, die voorafgaande aan de dood onmenselijk hebben geleden?  

 

Levens gered
Een van onze beste vrienden had terminale kanker. Hij besloot zich te behandeling met
Flaraxin, met als gevolg dat korte tijd daarna de tumoren zijn verdwenen zonder bijwerkingen. Vanaf dat moment heeft Flaraxin succesvol terminale patinten behandeld, ook buiten Rusland en Oekrane, waaronder in Nederland.

 

Verklaringen van enkele patinten in Nederland die behandeld zijn met Flaraxin

1) Khalid Lazaar was ten dode opschreven tot Flaraxin hem daarvan redde.

2) Jitske de Vries gebruikt nu Flaraxin i.p.v. een chemokuur met succes.

3) Frank Kuypers over zijn nier- en blaaskanker en positieve ervaring met Flaraxin.

 

Kan kanker verdwijnen?
We waren perplex toen uit ons onderzoek bleek dat kanker in de meeste gevallen volledig kan verdwijnen en weg kan blijven als de aanvoer van kankerverwekkende stoffen via lucht. water, bodem, voeding en producten stopt.

 

Flaraxin tegen kanker uit de Oekrane.

Erik Verbeek introduceert het preparaat Flaraxin.

Power of Attorney Weergeven Downloaden

 

Europese subsidie

Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat miljarden euro's aan Europese subsidie wordt uitgegeven aan met name Nederland, waarmee via gempregneerd hout, groene stroom, green bricks, vliegascement, milieubeton e.d. de wereldbevolking wordt vergiftigd met miljoenen/miljarden kilogrammen levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" en chroom VI die wettelijk al vanaf 1986 met de best bestaande techniek uit het leefmilieu hadden moeten worden geweerd. Wij vinden het nog onbegrijpelijker  dat daarbij met behulp van valse etikettering (arseenpentoxide op het etiketarseenzuur in het vat) Europese Verordeningen worden overtreden die voorschrijven dat arseenzuur vanwege haar uiterst hoge giftigheid geheel niet in water, bodem, lucht, voeding en producten mag worden gebracht en dat daartegen niet handhavend en/of strafrechtelijk wordt opgetreden. Voor wetenschappelijke achtergrondkennis lees archief en bekijk de TV-uitzendingen 

 

Lichtpuntje:

Tegen deze gesubsidieerde vergiftiging heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 29 mei 2006 een klacht ingediend bij de Europese Commissie, lees hier. Bij brief van 11 juli 2006 berichtte de Europese Commissie dat snel met een onderzoek tegen lidstaat Nederland zou worden begonnen, lees hier. Ondanks toegezegd onderzoek gebeurde er vier jaar lang niets. Om die reden heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 22 juni 2010 daarop een aanvullende klacht ingediend bij de Europese Commissie, lees hier. Bij brief d.d. 13 juli 2010 bericht de Europese Commissie dat de Klacht d.d. 29 mei 2006, aangevuld bij klacht d.d. 22 juni 2010 op zeer korte termijn zal worden onderzocht, lees hier. Hopenlijk komt er nu op korte termijn, door toedoen van de Europese Commissie, een einde aan deze onnodige massale vergiftiging. 

 

Stop! 

Het op deze wijze verspreiden van miljoenen/miljarden kilogrammen levensgevaarlijke stoffen als arseenzuur en chroom VI in water, bodem, lucht, voeding en producten moet worden gestopt. Daarmee wordt het massaal krijgen van kanker voorkomen (kankerpreventie). De miljarden euro's aan Europese subsidie dienen ons inziens besteedt te worden aan onderdrukte technologien en medicijnen om onze planeet en het leven erop te reinigen, te zuiveren en te helen.

 

Verandering

Wetenschappers,Professoren,Specialisten,Doktoren,Ingenieurs,Juristen,Rechters,Politici,Journalisten... en Management van Multinationals,Media,Ziekenhuizen,Sociale zekerheid e.a... willen wel verandering maar mogen niet om redenen zoals criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk dat heeft verwoord in zijn lezing op 18 december 2008 in het Leeuwke te Sint-Oederode (Nijnsel) nadat hij het boek "Alarm... U wordt vergiftigd! Zal de wereld ondergaan aan gif, milieu en bedrog?" van Ine Veen had gelezen.
 
Sterk signaal
No Cancer Foundation biedt een internationaal platform voor mensen die de hierboven beschreven veranderingen ondersteunen om gezamelijk een sterk signaal af te geven aan betrokken overheden.
 
Samen kunnen we deze veranderingen realiseren. 

Ondertekend ,

Erik Verbeek,

No Cancer Foundation vzw - Paul Bellefroidlaan 16 - 3500 Hasselt (Belgium) Tel +32/487-504182 Ondernemingsnr: 0826.979.240 / E-mail: nocancerfoundation@gmail.com  


Alarm, u wordt vergiftigd
 
Zal de wereld ondergaan aan gif, milieu en bedrog?"
 
Dit boek heeft Ine Veen geschreven over Ad van rooij over zijn al 23 jaar lang voordurende strijd tegen deze massale vergiftiging en op 18 december 2008 is uitgereikt na de persconferentie hierover in het Leeuwke te (Nijnsel)
 
Ine Veen:
ISBN: 9789059117396
Prijs: 24,95
 
alarm
 

Hebt u vragen? Neem dan contact op met ons nocancerfoundation@gmail.com 
No Cancer Foundation vzw - Paul Bellefroidlaan 16 - 3500 Hasselt (Belgium) Tel +32/487-504182 Ondernemingsnummer: 0826.979.240 
Steun ons u gift is Welkom.
Als u per jaar 30 euro of meer geeft, krijgt u een fiscaal attest. Zo kent de overheid u belastingverlaging toe. 
 
Begunstigde: vzw No Cancer Foundation Bank: Dexia Bank (Hasselt) Account: 068-8908527-74 IBAN: BE 16 0688 9085 2774 BIC: GKCCBEBB
Vermelding: "Gift" Devies: Euro

Verklaringen van enkele patinten in Nederland die behandeld zijn met Flaraxin
 
Klik op de foto's
 
Khalid Lazaar was ten dode opschreven tot Flaraxin hem daarvan redde. 
 
 
 
Jitske de Vries gebruikt nu Flaraxin i.p.v. een chemokuur met succes.
 
 
Frank Kuypers over zijn nier- en blaaskanker en positieve ervaring met Flaraxin.
 
 
Erik Verbeek introduceert het preparaat Flaraxin.
 
 
Uitzendingen over de vergiftiging met

Wolmanzouten

 

Gifvaten van de Andinet in de Noordzee.
 

 
De BRT onthult etikettenfraude.
 

 
Slepende zaak v.Rooij.
 

 
Ook Dat Nog uit 1993.
 
 
Valse Hickson rapport.
 
 
Hout niet versnipperen.
 
 
Geïmpregneerd hout.
 
 
Discussie bij RTL-4.
 
 
Vos zwijgt over kennis.
 
 
Oude stort niet erfbaar.
 
 
Pikmeer-arrest  weg