kobe bryant shoes kobe bryant shoes cheap kobe shoes kobe shoes

Nieuwe pagina 1 Formulier voor het aanmelden van het lidmaatschap van EuroStaete

 

Bovenkant formulier

 

Uw naam

Geboortedatum

Postcode adres en woonplaats

Telefoonnummer

Fax

Website

Emailadres

Bank/girorekening

Land

                          

Onderkant formulier

 

U kunt ook het Word-document downloaden, printen, invullen en faxen.

Tegelijk met het aanvragen van het kandidaat-lidmaatschap van EuroStaete is het overmaken van € 50 verplicht. Bij de registratie wordt indien gewenst voor het nieuwe lid ook een muntpenning van 50-GM in brons met bijbetaling van € 100 gereserveerd; of een 100-GM GuldenMark munt in brons voor € 150. De GuldenMark munt kan ook van tin zijn gemaakt. Dat kost € 50 voor de 50 GM-munt met een persoonlijke code, of  € 100 voor de 100 GM-munt met persoonlijke code. Uitlevering geschiedt wanneer een aantal opdrachten zijn verzameld.

Alle leden van EuroStaete ontvangen na inschrijving als betaald lid een certificaat met dezelfde code als die op de eventueel aangevraagde GuldenMark munt. Voor wensen m.b.t. particuliere deelname en andere waarden en typen zie de informatie over het muntstelsel op EuroStaete. Bij het door u als persoon aangevraagde lidmaatschap wordt de eventuele muntpenning van een persoonlijke code voorzien die bestaat uit de eerste drie letters van uw (achter)naam, aangevuld met de geboortedatum. Bijvoorbeeld: ABC-180263. Dit geldt uitsluitend voor de gegoten exemplaren.

Informatie:

 

Bankrekening RABO te Huizen: 33.99.13.444 van Stichting VOC
Vermeldt: aanmelding deelname Eurostaete, t.g.v. Thesaurie EuroStaete

Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.