Lang Leve ons Volkstribunaal

Oproep: help de mede-eigenaar van EuroStaete (dr G.J.J. Beukeveld) op een vreedzame wijze door middel van ons Volkstribunaal schoonschip bij justitie en politie in Nederland te maken.

Kom daarvoor als start naar een rechtszitting bij de rechtbank Assen over een melkquotum waarbij leugens en bedrog schering en inslag zijn en die altijd door rechters op actieve wijze werden gehonoreerd ten koste van het recht. De datum van deze zitting zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Alle rechtelijk uitspraken gebaseerd op leugens en bedrog zijn nietig.

Op basis van normaal verstand, eerlijkheid, oprechtheid, openheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid doen wij als mens nu de rechtspraak zelf. Voor dit recht hebben wij geen rechters, advocaten en ander tuig nodig, die ons voortdurend hebben bedrogen en gaan bedriegen. Hierbij moet worden gemeld dat niet iedereen bij justitie en politie slecht is. Bij lange na niet, slechts een zeer kleine groep verpest het hier voor iedereen (ook bij justitie en politie) en het is deze kleine groep die het veld moet ruimen zodat het recht voor allen op gelijkwaardige wijze geldt.

Omdat geldt dat, 1 rotte appel in de mand al het gave ooft te schande maakt, hoeven dus maar een paar rotte personen te worden overgeplaatst (bijvoorbeeld naar het gevang) om een mooie samenleving te verkrijgen. Het gave ooft wordt gevraagd mee te willen werken aan zo een samenleving. Het gaat om uw toekomst, die van uw kinderen en kleinkinderen.

Het volk of beter gezegd, wij als mens zijn bij het Volkstribunaal in de functie van een be-edigd jurylid zowel rechter als advocaat en wij spitten een zaak net zolang uit tot alle betrokken partijen tevreden zijn en zij geen nieuwe feiten meer in deze zaak in willen brengen. Dan pas brengen de anonieme juryleden met deze gegevens een unanieme bindende uitspraak uit, die dan door iedereen is in te zien en vanwege een degelijke onderbouwing is te begrijpen.

Alle gegevens die door de partijen ingebracht zijn eveneens door alle mensen via internet in te zien, zodat er geen sprake van gesjoemel, bedrog, leugens, fraude, corruptie en collusie kan zijn. Alles is en blijft daarbij transparant en door iedereen voor, tijdens en na de uitspraak te volgen.

Aan deze uitspraak zijn maar geringe kosten o.a. voor het bijhouden van de administratie rondom het Volkstribunaal nodig.

De juryleden werken kostenloos op basis van vrijwilligheid. Voor meer details over deze procedure wordt verwezen naar de website van het Volkstribunaal.

Recht bij het Volkstribunaal wordt op basis van het gewoonterecht en nuchter verstand gesproken, zoals de mens dat duizenden jaren heeft gedaan. Door de kerk, rijken en ridders is dit gewoonterecht misbruikt waarmee de mens elk recht werd afgepakt. Het is overduidelijk dat met dit recht de kerk onaantastbaar werd, de rijken rijker werden en de machtigen machtiger.

Napoleon heeft in 1804 hier een stokje voor gestoken door met het civiel recht te komen. Recht moest nu op basis van vastgestelde wetsartikelen worden gesproken. De kerk, notabelen en machtigen ondermijnden dit recht en in 1829 is het civiel recht opnieuw in Nederland ingevoerd.

Veel voordeel voor de mens heeft deze introductie niet opgeleverd want heden ten dage worden zij nog evenveel door rechters, advocaten, rijken, banken, verzekeringsmaatschappijen, groot kapitaal en industriƫlen, kerk en staat bedrogen als in het verleden.

Anno 2014 viert de leugen, meineed, bedrog, fraude, corruptie, collusie, replica horloges rolex handjeklap en het (financieel/juridisch) monddood maken van de mens bij justitie en politie in Nederland nog steeds hoogtij. Hierbij mogen rechters, advocaten en politiemedewerkers onbeperkt liegen en bedriegen en dat doen zij dan ook. Het gevolg is bijvoorbeeld dat geen mens in de strijd met de overheid en groot kapitaal zijn rechten krijgt ook al heeft hij voor 100% gelijk. Hetzelfde geldt voor de strijd tegen verzekeringsmaatschappijen die bijna onbeperkt de mensen mogen uitbuiten en vervolgens via rekken, strekken, verrekken via eindeloze procedures de mens de genadeslag geven.

Bekend is dat op basis van corrupte rechtspraak per jaar 400 tot 500 mensen zelfmoord plegen. Het aantal gerechtelijke slachtoffers per jaar is duizenden keren groter.

Klokkenluiders worden op elke denkbare en ondenkbare wijze in strijd met de wet kapot gemaakt met als doel hen monddood te maken en hen financieel aan de grond te krijgen. Met enig recht dan die van de corrupte sterkste heeft deze aanpak niets te maken doch dat hindert een onaantastbare geachte elite niet. Dit tij heeft zich gekeerd. De kruiken gingen te lang te water en zij zijn bij te velen reeds lang gebroken.

Allen die op een of andere wijze negatieve ervaringen met krijgen van zijn/haar recht hebben gehad wordt gevraagd zich via het Volkstribunaal te verenigen. Zodra wij een groot aantal publiekstrekkend zaken hebben, krijgen de bindende uitspraken van het Volkstribunaal meer en meer voeten op de aarde en zullen hun uitspraken beter af te dwingen zijn.

Wij als mens, waarbij het grote bedrog rondom een natuurlijk persoon is afgeschaft, kunnen zelf bindend rechtspreken en hiermee alle rechters, advocaten, replica horloges curatoren en andere kostenverhogend sjoemelend en graaiend gespuis buiten spel zetten.

Laten wij als mens toe, dat een kleine groep van rotte appels ons blijft bedriegen?

Nee nu niet meer omdat wij zelf een eerlijke en behoorlijke rechtspraak in de vorm van het Volkstribunaal hebben, waarbij zich honderdduizenden mensen gaan aanmelden. Dan hebben wij een vuist en kunnen wij parlementaire maatregelen treffen door te eisen dat alle politici die eveneens corrupt zijn en dan zijn er vele, op moeten rotten.

Als eerste beginnen wij met de satanische moorden op kinderen door politici, hoge ambtenaren en kerkelijken begaan. Een van de belangrijkste uitspraken van het Volkstribunaal in deze is de veroordeling van Mark Rutte en een groot aantal rechters.

Een van de hoofdacties van het Volkstribunaal is alle rechtelijke uitspraken gebaseerd op leugens en bedrog nietig te verklaren en zelf met een nieuwe bindende uitspraak te komen.

Nogmaals: alle rechtelijk uitspraken gebaseerd op leugens en bedrog zijn nietig omdat wij als gewoon en eerlijk mens dat vinden.

Het grote voordeel aan deze hoofduitspraak van het Volkstribunaal is dat rechtelijke uitspraken met leugens en bedrog niet verjaren.

Heeft u een oud geval van rechtelijk bedrog, meldt deze bij het Volkstribunaal of bij enkele adressen die het Volkstribunaal vertegenwoordigen, zoals EuroStaete en dat komt deze zaak op de internationale rol van het Volkstribunaal. Het Volkstribunaal zoekt dan een aantal anonieme juryleden uit die uw zaak naar eer en geweten gaan behandelen.

Een goede en zuivere rechtelijke uitspraak is de essentie van een behoorlijke samenleving en daar werken wij met zijn allen via het Volkstribunaal aan.

Het ITCCS met zijn grote initiatiefnemer Kevin Annett die de pausen, kardinalen, bisschoppen en een koningin hebben veroordeeld vanwege kindermoorden, -verkrachtingen en handel in kinderen steunt het Volkstribunaal. EuroStaete heeft de steun van Benjamin Fullford met zijn 10 miljoen geheime Chinese agenten. Daarnaast hebben de soevereine staat Kanata en EuroStaete elkaar wederzijds erkent en op deze wijze steunt EuroStaete het ITCCS en het Volkstribunaal. Afgesproken is dat bij ongemak altijd van boven naar beneden wordt gewerkt. Het zijn de opdrachtgevers achter de schermen waar naar uit wordt gekeken. Kerk, staat, maffia en bankiers houdt rekening met het feit dat wij met ruim 7 miljard uitwoners zijn en jullie maar met 100.000 (1:70.000).

Iedere uitwoner die denkt iets nieuws voor EuroStaete te hebben kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.

Home Info
Disclaimer Free counter and web stats