PERSBERICHT

Voor interviews en nadere toelichting zijn we bereikbaar via lallemantheo@gmail.com, 010 4525073 en 06 33167324

Iemandsland

Gezien de bijlagen besteedde het Dagblad van het Noorden aan EuroStaete al een pagina en KRO-Brandpunt komt vermoedelijk een video-opname maken voor televisie. Het ontstaan van het land met het grootste aantal uitwoners ter wereld zal dus niet onopgemerkt voorbij gaan.

Op het eerste gezicht lijkt het meer iets voor Man bijt Hond. Toch wil een aantal eigentijdse geuzen het tot vrijstaat uitroepen, getuige een open brief aan Prinses Irene. Hierin wordt haar het vroedvrouwschap aangeboden van dit -Ė ik citeer Ė- vooralsnog embryonale vrijstaatje met een gezonde levensdrang. Kandidaat Eurostaeters kunnen die brief na 23 oktober op de website www.eurostaete.eu  elektronisch ondertekenen en er een motivatie aan toevoegen. Voer voor psychologen dus.

De volledige tekst van de brief aan prinses Irene is bij ons op te vragen.

Ultimatum

De geboortedag van EuroStaete is vastgesteld op 23 oktober. Kadaster en Landbuch zijn die dag gedaagd om voor 10 uur 's morgens door middel van een gewaarmerkte kopie van een officieel verdrag tussen Nederland en Duitsland aan te tonen hoe de grens precies loopt en dat de betreffende strook land daarin beschreven staat en dus een van beide staten toebehoort.

Geboorteuur

Mochten de Nederlandse en Duitse autoriteiten in gebreke blijven wordt om 10 uur dus het startsein voor de nieuw staat gegeven. Dit gebeurt in 3 stappen:

  1. Gevolmachtigd ambassadeur en woordvoerder Theo Lalleman plant op dat tijdstip een vrucht van de laatste nog levende vrijheidsboom in Nederland, de uit de patriottentijd stammende eik in Oisterwijk.

  2. De patriarch uit de familie Beukeveld draagt het land symbolisch aan Eurostaete over door er een beuk te planten.

  3. Vervolgens zijn de grondleggers en de nieuw geregistreerde Eurostaeters aan de beurt om ook hun boompje te planten. Daarna kunnen ze middels een videobrief hun motivatie aan prinses Irene toe te lichten.
     

Groene ideeŽnmuur

De reden voor al die bomen is simpel. Er bestaat nog geen Europees klachtenloket in de vorm van een ombudsman/vrouw. Dit ambt wordt dus aan prinses Irene aangeboden. Het enige dat zij hoeft te doen om dit ambt te aanvaarden is de symbolische zorg op zich te nemen voor alle bomen die er geplant gaan worden. Bijvoorbeeld door eigentijdse druÔden aan te stellen. Die bomen verbeelden een klachtenloket, of liever een groene variant op de Klaagmuur in Jeruzalem. Evenals bij de oorspronkelijke Joodse Klaagmuur kan men hier een klacht, een idee of een bijdrage deponeren. En gezien de (schone?) toekomst die de nieuwe regering van Nederland ons voorspiegelt zitten nogal wat mensen om ideeŽn en passende geestelijke zorg te springen.
 


Grondleggers

Deze vonden elkaar in Hotel zur Ems. Een bont gezelschap sleutelde daar aan de brief aan prinses Irene en na een bewogen breinstorm werd deze gezamenlijk ondertekend. Een lijst met oorspronkelijke ondertekenaars wordt op 23 oktober gepubliceerd.

Home Informatie