No Cure No Pay

EuroStaete biedt alle uitwoners rechtelijke steun aan op basis van No Cure No Pay.
Dit geldt ook voor die landen waar het No Cure No Pay systeem verboden is, zoals in Nederland. In deze landen wordt aan de wet en regelgeving voldaan door deze advocaten het benodigd salaris bij de client te laten innen en door de rest van deze procedure via een aanvullende overeenkomst op grond van No Cure No Pay via EuroStaete te laten verlopen.

EuroStaete voegt zich daarbij niet in de zaak in, doch regelt alleen dat elke rechtszaak in het betreffende land conform de wet en regelgeving verloopt en op grond van No Cure No Pay wordt afgehandeld.
Hiervoor ondertekenen de drie partijen in EuroStaete een overeenkomst.
Bij deze overeenkomst weet iedereen waar hij of zij aan toe is.
De juridische expertice krijgt bij een positief resultaat 18% van de eindclaim belastingvrij in EuroStaete uitgekeerd, de client 72% belastingvrij en EuroStaete via de afdeling Juridische Zaken 10%. Nogmaals, dit alles op basis van No Cure No Pay volgens de wet en regelgeving van EuroStaete.
Hierbij wordt het financieel risico zoveel mogelijk bij de client weggehaald en bij de procesvertegenwoordiger werkzaam in EuroStaete gelegd.
Een schadeclaim bij een client zal op deze wijze nooit voortijdig stoppen, als deze client de kosten niet meer op kan brengen.

Hoe gaat deze procedure in zijn werk?

Alle clienten kunnen bij EuroStaete hun zaak schriftelijk of via een e-mail indienen d.m.v. het inzenden van een korte en lange samenvatting van hun zaak.
Het post- en e-mailadres staan onderaan deze pagina.
Daarna wordt met de client een afspraak in Duitsland gemaakt om de zaak aan EuroStaete uit te leggen.
Hierbij zijn meestal twee personen vanuit EuroStaete aanwezig.
Zij beoordelen of uw zaak voor vervolg in aanmerking komt en vragen u het totaal te claimen bedrag te noemen.
Het totaal te claimen bedrag met enkele trefwoorden komen bij goedkeuring dan in een tabel op de website van EuroStaete te staan, alwaar advocaten via EuroStaete op kunnen reageren.
Deze advocaten krijgen op verzoek uw uitgebreide samenvatting te lezen, waar zij mee verder kunnen. De samenvattingen zijn ontdaan van uw naam en woonplaats.
Met de advocaat, die na beoordeling van uw zaak met de sterkste papieren komt, of het meest overtuigend uw zaak kan behartigen, wordt dan in overeenstemming met u in zee gegaan.
Omdat de tarieven en voorwaarden voor een No Cure No Pay transactie vast liggen, hoeft de advocaat u alleen de details over uw zaak nader uit te leggen.
Dit gebeurt op een locatie, die niet in het te proceduren land ligt.
Bij consensus ondertekenen alle drie de partijen en gaat de advocaat uw zaak behartigen.

Verlopen zaken met bewuste onwaarheden (leugens) in het vonnis en uitspraken zonder de verplichte handtekeningen kunnen eveneens ter beoordeling aan EuroStaete worden aangeboden. Deze uitspraken zijn namelijk op basis van het Europees Handvest en de Nederlandse Grondwet niet rechtsgeldig en daardoor nietig. Derhalve volledig rijp voor rehabilitatie en genoegsdoening.

De zaken alwaar de advocaten via EuroStaete op in kunnen schrijven staan via deze link beschreven.
Het postadres waar de zaken voor een No Cure No Pay procedure schriftelijk kunnen worden ingediend is:

M.J.M. Muller-Beukeveld
Secretaris Juridische Zaken EuroStaete
Emsstrasse 12
48499 Salzbergen
Duitsland

Via e-mail kunnen de zaken elektronisch worden ingediend. Wees hierbij bedacht dat uw e-mail zal worden afgetapt.
Het e-mailadres is:

Mullers@t-online.de

Hierbij is het niet de bedoeling dat u uw geheel dossier opstuurt, doch alleen een korte en een lange samenvatting zijn voldoende.
Pas bij een eerste kennismaking in het Zur Ems Hotel te Salzbergen, waar het bureau van EuroStaete is gevestigd, moet u alle gegevens meenemen en bij goedkeuring in copyvorm afgeven.
Hiervoor ondertekent EuroStaete met de verklaring, dat het deze gegevens uiterst vertrouwelijk behandelt en op elk moment deze stukken weer aan de client terug geeft, als deze hier om vraagt.

Wordt uw zaak in eerste instantie afgewezen, dan bestaat via een schriftelijk verzoek aan hetzelfde post- of e-mailadres nogmaals de mogelijkheid uw zaak ter beoordeling aan een commissie van 15 uitwoners voor te leggen. Zes van deze uitwoners mag u zelf aanwijzen. Deze commissie brengt dan een bindend advies uit.