EuroStaete en het Melkquotum

In tegenstelling tot menig advocaat en rechter beweert, hoeft een pachter bij einde pacht lang niet in alle gevallen zijn melkquotum of een deel ervan aan de verpachter over dragen.

Thans wordt deze strijd met een verpachtster gevoerd, die nog nooit heeft gemolken en ook niet van plan is om te gaan melken. Daar de verpachter volgens Europese wet en regelgeving geen actieve melkproducent is kan de pachter in zo'n geval niet zijn quotum aan haar overdragen.

Zoals gemeld zijn advocaten en rechters een andere mening toegedaan.
Hoger beroep zal uitsluitsel bieden.
Voor meer achtergrondinformatie kan contact met EuroStaete worden opgenomen.

Het betreffend e-mailadres is melkgeld@beukeveld.euIedere uitwoner die denkt hierover iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met EuroStaete opnemen.

Home Melkquotum en melklgeld