Het Rechtelijk Paradijs is in Nederland ver te zoeken, doch om de hoek in EuroStaete aanwezig

Een zeer groot aantal uitwoners van EuroStaete strijdt in stilte tegen hun justitie en overheid en worden daarbij in alle stilte afgescheept, gefrustreerd, monddood of failliet gemaakt. Bij standvastigheid te strijden tegen onrecht volgt onvermijdelijk opsluiting in het gevang. Met name in Nederland is zo'n opsluiting meer regel dan uitzondering. Deze uitwoners krijgen daarbij nooit het recht waar zij recht op hebben.

Geen van deze individuele uitwoners heeft een idee van hoe groot nu de totale strijd is die justitie met zijn burgers voert en realiseert men zich niet dat duizenden lotgenoten eenzelfde strijd voeren. Om hier in te voorzien doet EuroState aan research en vraagt alle uitwoners hun ervaring met justitie op te sturen, zodat hiermee statistiek kan worden bedreven.

Elke zaak groot of klein wordt daarvoor in diverse soorten tabellen verwerkt, zodat verschillende totaal overzichten van de fraude van justitie tegen de uitwoners in kaart kan worden gebracht.

Alle gevallen, die anoniem wensen te worden behandeld, worden op een uiterst zorgvuldige wijze geanonimiseerd, ook in de bijlagen. Alle andere zaken kunnen hun verbindingenn naar hun eigen websites opgeven, zodat een groot netwerk van strijd tegen corruptie ontstaat.

EuroStaete slaat indien gewenst ook complete websites op onder www.eurostaete.eu of www.eurostaete.org om via W4-Justice acties op touw te kunnen zetten.

W4-Justice staat voor Word Wide Webhosting War for Justice. In het Nederlands wereldwijde internetopslag van webpagina's oorlog voor rechtvaardigheid.

Hieronder volgt een aantal invulformulieren, die kunnen worden aangewend om uw zaak in de tabellen van EuroStaete opgenomen te kunnen krijgen.

Enkele voorwaarden voor opname zijn. Tastbaar bewijs, als onderbouwing van uw zaak, moet worden meegestuurd en EuroStaete doet geen uitspraak over uw zaak. Het is aan EuroStaete uw zaak te rubriceren.

Denk bij het opgeven van foute personen ook aan de opstellers van de brieven. Het zijn veelal deze randfiguren, die de corruptie mede in stand houden. Via onderstaande verbindingen krijgt u de tabellen over foute rechters, te lang lopende zaken, aantal foute personen en dergelijke te zien.

 • Foute rechters
 • Foute officieren van justitie
 • Foute personen
 • Foute overheidsinstanties
 • Foute advocaten
 • Foute rechtbanken
 • Foute randfiguren
 • Te lang lopende zaken
 • Volledig uit de hand gelopen zaken
 • Milieufraude
 • Melkgeldfraude
 • Overigen
 • ...

Het rechtsysteem in Nederland is nog erger dan een russische roulette. In Nederland verleis je als burger altijd van de overheid. Daarbij laten zij je eerst door de verplichte advocatuur flink uitkleden. Vervolgens treden banken en (gerechts)deurwaarders aan. Daaromheen liegt het rechtssysteem. Geen kans om hier aan te ontkomen.
Bij een russische roulette is er nog een kans te winnen.

De vraag die EuroStaete aan alle uitwoners stelt is: kan dat niet anders?

Het antwoord ja het moet anders, anders, voorspelt EuroStaete, gebeuren er ongelukken.

Dus het moet anders.

Elke uitwoner wordt hierbij uitgenodigd zijn of haar visie op justitie aan EuroStaete kenbaar te maken, zodat deze kan worden gepubliceerd. Uiteindelijk moet in Nederland hier een rechtelijke hemel op aarde uit voortkomen.

Het Paradijs blijft aan EuroStaete en zijn ruim 6 miljard uitwoners voorbehouden.

De informatie over herstructurering van de Nederlandse justitie kunt u via onderstaande twee e-mailadressen aan EuroStaete toe sturen: Eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu

Liever honderd schuldigen vrij, dan een onschuldige opgesloten is thans veranderd in vele duizenden schuldigen van importantie vrij en die ene onschuldige, die hier tegen ageert wordt opgesloten.

Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.
Home Corruptie