Rechtspraak is al te vaak kromspraak

Arrondissementsparket te Assen
Brinkstraat 4, 9401 HZ Assen
Telefoon (0592) 33 92 22

Onderdeel: officier van justitie
Contactpersoon: mr. D. ten Boer
Doorkiesnummer(s): 33 92 65

Datum: 3 januari 2000

Onderwerp: F.J. Beukeveld/OM

Aan: Uneken Advocaten
t.a.v. dhr. L.R.G. Uneken,
Postbus 349,
8000 AH Zwolle

Geachte heer Uneken,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 13 december 1999 inhoudende een verzoek om foto's ter beschikking te stellen, het volgende.

De door u bedoelde foto's maken geen deel uit van het proces-verbaal en waren derhalve niet in mijn bezit.

Blijkens informatie van de politie Coevorden zijn er inderdaad foto's gemaakt, doch uitsluitend met het doel om de procedure omtrent de Opiumwetcontrole goed te laten verlopen. De foto's zijn dan ook niet gemaakt als maatregel in het belang van het onderzoek. Na gebruik zijn deze foto's derhalve vernietigd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,

mr D. ten Boer

 

Vernietigd, hoe kan dat nou?


Nadat mr D. ten Boer de onwaarheid vertelde omtrent het vernietigen van de foto's, meldt de politievoorlichter enkele maanden later dat hij de foto's had bekeken en dhr Beukeveld niet op de foto's heeft gezien.

Omdat op de foto's de hoeveelheid gevonden middelen niet was af te leiden en de foto's privacy gevoelig materiaal bevatten konden deze niet ter beschikking worden gesteld.

Voor 'n chronologisch overzicht van de strijd tegen corrupte ambtenaren
en bestuursrechters wordt u aangeraden met deze hyperlink te beginnen
.

Home Rechtspraak Fraude

Disclaimer Free counter and web stats