EuroStaete in het Europark

In onderstaande vier figuren wordt EuroStaete liggend in het Europark weergegeven.

Het is duidelijk dat deze ligging ongekende handelsmogelijkheden biedt.

Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.