Klemmende oproep

De eigenaren van de Fed

Dit is een mooi verhaal, maar ook een smerig verhaal. Het is een smerig verhaal vanwege de manier waarop de Fed tot stand is gekomen (een paar minuten voor het kerstreces is het in een vrijwel lege Senaat er doorheen gedrukt) en het is een smerig verhaal omdat het gebeuren ook gebruikt wordt door personen die er jodenhaat mee willen aanwakkeren. Smerig ook omdat de feiten vaak ook weer worden verdoezeld onder het mom dat de waarheid op zichzelf al antisemitisch van aard is en dus maar beter niet verteld kan worden. Het is daarom één grote put van geheimhouding, bedrog, manipulatie en extreme zelfverrijking.

Feit is dat vooral joodse bankiers het bij de Fed en in heel het Amerikaanse banksysteem voor het zeggen hebben. Dat is een feit maar daarmee is iemand die boos is op de Fed en de banken nog niet per definitie ook een vijand van joden en van Israël etc, etc.

Het feit dat de FED de voornaamste veroorzaker is van de huidige crisis, kan je nu maar zo tot antisemiet bestempelen.

Het moet niet gekker worden, maar zo is het ondertussen al wel. Immers is dat dan ook weer de manier om iemand met kritiek op de Fed monddood te maken. Een heel effectieve manier. Immers is een antisemiet direct 'besmet'. Laat ik er duidelijk over zijn, de gaskamers bestonden en er zijn 6 miljoen joden omgebracht. Geen twijfel over mogelijk en het is een schande die vooral Duitsland tot in lengte van dagen moet dragen. Een beschaafde staat als Duitsland verviel tot een niveau dat tot op dat moment ongekend was. Joegoslavië en Rwanda bewezen in de jaren negentig dat de mensheid ondertussen niets geleerd heeft. Wat in 40-45 gebeurde kan overal opnieuw gebeuren.

Dat de halve jood Hitler, die zelf waarschijnlijk ook als bastaard afstammeling tot de Rothschild familie behoorde, tot in de oorlog via IG Farben werd gefinancierd door Amerikaanse joden en dan met name de Rothschild familie, is waarschijnlijk ook een feit. Dat feit is misschien qua bloederigheid niet zo smerig als het ombrengen van al die mensen, maar de bankiers speelden op hun niveau hun spel en ze doen dat tot op de dag van vandaag en frisser wordt het er de laatste jaren niet op.

Mij gaat het om de feiten zover als ik ze denk te kennen. Feiten die gekleurd zijn door van alles en nog wat, maar vooral door het feit dat de eigenaren van de Fed zelf zo geheimzinnig doen over hun belangen. Als er leugens rondgaan, dan komt dat mede door gebrek aan de waarheid. De partijen die de waarheid zeggen te kennen, die moeten dan maar eens naar buiten treden. Als ik sommige criticasters moet geloven bestaat de Fed niet eens! Men is zo fel tegen het feit dat er namen genoemd worden dat het wel lijkt alsof de Fed uit het niets ontstaan is, als een positieve 'Act of God'. Er was niemand bij en niemand heeft op dit moment de huidige aandelen van de Fed in handen... Maar zo is het natuurlijk ook niet. De aandelen Fed bestaan, alleen helemaal zekerheid over wie ze in handen hebben is er niet. Alleen dat is voor een bedrijf met die rol al behoorlijk onbehoorlijk.

De oprichting van de Fed en de werkwijze van de Fed zijn echt een smerige zaak. Vergelijk het met een slachthuis vol bloed, maar dan in een bank en zonder bloed... maar weer wel met het leed, maar dan nu niet voor varkens en koeien, maar van echte mensen die slachtoffer werden van de praktijken van de Fed en haar eigenaren.

Ik hoop dat u al weet dat een aantal rijke bankiers de Fed hebben opgericht. Die rijke bankiers waren ieder weer grootaandeelhouder in één of meer grote banken. In de openbare lijsten met aandeelhouders van die grote banken zien we de namen van die rijke bankiers niet meer terug. Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste zijn ze natuurlijk al lang overleden. De Fed werd in 1913 opgericht door voornamelijk een aantal oude mannen. Hun belangen zaten toen al in trusts en bedrijven en dat is alleen maar verder doorontwikkeld naarmate de belangen van generatie tot generatie in de familie over gingen.

De namen van de eigenaren zijn dus al lang niet meer openlijk zichtbaar, als ze dat al ooit waren. De rijke bankiers hebben altijd één ding wel goed geregeld en dat was hun opvolging en het beheer van wat het 'omvangrijke familievermogen' werd. Hun vermogen bleef beheerd worden door één instituut en de verschillende familieleden krijgen hun dividend etc. vanuit dat instituut. Een instituut dat met meerdere trusts etc. heel het omvangrijke familievermogen beheerd. Zo kan ongezien en ongemerkt nog altijd een meerderheid van de banken toch in handen van enkele families blijven. Uiteindelijk lopen de lijntjes toch weer naar de superrijke trusts die enorme vermogens beheren.

Niemand vanuit de rijke bankiers families kan dus nog rechtstreeks gekoppeld worden aan een eigendom van een bank als Goldman Sachs etc. Toch blijven deze families zeer invloedrijk, want uiteindelijk is het wel zo dat ze met één stem spreken.

We weten ondertussen wel wie er zeer waarschijnlijk bij de oprichting van de Fed bij waren en wie er dus een belangrijke stem in hadden. Dat waren de Rothschilds uit Londen en Berlijn, de Lazard broers uit Parijs, Israél Mozes uit Italië, Kuhn Loeb en Warburg uit Duitsland en uit Amerika Lehman Brothers en Goldman Sachs en natuurlijk de vertegenwoordiger van het door Rothschildt gecontroleerde Rockefeller belang uit New York. Het vreemde aan deze hele situatie is dus, dat de Fed in oorsprong vooral een Europees onderonsje van superrijke bankiers was. Die bankiers hadden Europa financieel gezien al onder de duim en strekten slechts hun grijp grage klauwen uit naar Amerika, dat ze er ook zonder veel moeite onder kregen.

Voortaan zou Amerika alleen nog maar werken met het geld dat de Europese bankiers haar zouden verstrekken. Amerika mocht daarmee supermacht worden, al maakte dat voor de bankiers niets uit. Voor hen was het om het even of het Europa of Amerika was die voor het zicht de machtigste partij op aarde was. Uiteindelijk heeft degene die het geld verstrekt de macht en dat waren en zijn de bankiers.

In zowel de eerste als tweede wereldoorlog gokten ze als bankiers op beide paarden en trokken ze pas hun handen terug van de uiteindelijke verliezer toen bleek dat deze definitief op verliezen stond. Pas op dat moment werd bijvoorbeeld de opa van Bush opgeofferd. Die had als bankier tot dan toe zonder veel moeite Nazi Duitsland gefinancierd. Hij werd opgeofferd toen de financiële links met Duitsland verbroken moesten worden. Hoe dan ook wonnen de bankiers, want het verlies op de één werd ruimschoots goedgemaakt met de winst op de ander. Tevens moesten alle herstelwerkzaamheden ook bekostigd worden en alles werd geleend van de bankiers. Later kwam voor de familie Bush de beloning voor de opoffering van opa in de vorm van eerst acht jaar het vice presidentschap van Amerika en daarna 12 jaar presidentschap door de familie Bush. Een enorme opoffering moest ook ruim vergoed worden en die schuld is netjes afgelost. Bush op zijn beurt gaf in de laatste acht jaar als dank de bankiers weer ruim baan en van die ruimte hebben de bankiers ook dankbaar en maximaal gebruik gemaakt. De huidige crisis is simpelweg het gevolg van graaien van de bankiers en hun vazallen. Reken maar dat uiteindelijk de bankiers er niet slechter van worden. De rekening wordt door de belastingbetaler betaald, niet door de bankiers.

Terug naar de Fed:

De Fed heeft als bedrijf aandelen uitgegeven in waarschijnlijk drie klassen. De belangrijkste A klasse is op dit moment vooral in handen van Chase Manhatten, Citibank en Morgan Guaranty Trust. De B en C klasse aandelen zijn breder verdeeld en worden veel in verband gebracht met personen en bedrijven die 'breder' in de economie werkzaam zijn,maar wel deel uitmaken van de families van de oprichters. Door onderling trouwen en ook buiten de familie huwen (inteelt moet immers voorkomen worden, want van de 18 kleinkinderen van Amschel Rothschild huwden er 16 een volle neef of nicht) is de familie gaandeweg wat breder geworden. 'Verdere' familieleden kregen de mindere aandelen.

Waarom komt dan een man als Ben Bernanke ineens als voorzitter om de hoek kijken? Wat is daar de connectie?

Nu, simpel. Ben komt voort uit de Bank of New York, voor 4,5% aandeelhouder van klasse A aandelen. Achter die bank zit de familie Rothschild en dat is letterlijk familie van Ben... Kortom, hij is deel van de inner circle en mag als één van de weinigen vanuit de Rothschild familie in het openbaar treden.

Hij werkt voor de Rothschild familie en voor niemand anders. Alles wat hij doet is ten eerste voor het goede van zijn familie. Een man kan maar één baas hebben en die van Ben is heel duidelijk. Uiteindelijk komt het er op neer dat de Fed voornamelijk door de Rothschilds gecontroleerd wordt. Hoewel ze waarschijnlijk lang niet alle aandelen bezitten, bezitten ze wel de meeste invloed.

Ik kreeg net een link van een lezer toegestuurd... waarschijnlijk zeer leerzaam en verhelderend: Klik hier Door: Tom Lassing - Bron: BeursBox

Het is duidelijk dat deze ligging ongekende handelsmogelijkheden biedt.

Iedere uitwoner, die denkt hier iets mee te kunnen doen, kan via
e-mail of de invulformulieren contact met EuroStaete opnemen.

Home EuroStaete Business