In onderstaande tekening is de overeenkomst over de grens tussen het Koninrijk Hannover
met het Koninkrijk der Nederlanden voor de grensstrook Coevorden/Emlichheim te zien.

In het tractaat van 1824 staan alle grenspalen nauwkeurig beschreven.
Daarnaast is van elke grenspaal een minuut opgemaakt.

De tekst over de grensstenen 140 tot en met 144 die bij bovenstaande tractaat behoort, wordt in de onderstaande figuur weergegeven.

Een ander gedetailleerde tekening van de uitstulping met hoekaanduidingen voor de grenspalen wordt hieronder weergegeven.