Wetboek van strafrecht

Artikel 161

Hij die opzettelijk enig werk dienend tot waterkering, waterlozing, gas- of waterleiding of riolering vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, wordt gestraft:

1º.  met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor een overstroming of gemeen gevaar voor goederen te duchten is;

2º.  met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is;

3º.  met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

 

Commentaar. Dit artikel heeft het niet over illegaal aangelegde rioleringen, zoals in onderhavige het geval is. Gevaar en levensgevaar voor burgers en  overstromingen waren daarnaast niet te duchten.

Het Als/Dan principe zou pas in werking treden als de gemeente Coevorden met geweld door zou gaan.

 

Disclaimer Free counter and web stats