Wetboek van strafrecht

Artikel 142a

1.   Hij die een voorwerp verzendt of op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats achterlaat of plaatst, met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat daardoor een ontploffing kan worden teweeggebracht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.   Met dezelfde straf wordt gestraft hij die gegevens doorgeeft met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig is waardoor een ontploffing kan worden teweeggebracht.

 

Deze en alle ander wetten stekken zich uit op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

In EuroStaete alwaar in de gewraakte brief naar is verwezen, heeft dit rechtsartikel geen bindende kracht.

 

Via kunstgrepen wordt nu het posten van een brief verboden.

Gekeken moet worden of het schrijven van een verzoekbrief aan de overheid met het verzoek te stoppen met vernielingen en diefstal van eigendommen in het buitenland gelegen op grond van artikel 5 Grondwet in samenhang met artikel 10 EVRM verboden is.  

 

 

Disclaimer Free counter and web stats