Geld creëren uit het niets

"Ik ben bang dat de gewone burger het niet leuk zal vinden om te horen dat de banken geld kunnen creëren [wat ze ook doen]… en zij die het krediet van de natie controleren, leiden het staatsbeleid van de overheden, en houden het lot van de mensen in de palm van hun hand."

In diezelfde tijd werd er nog iets groots op touw gezet, en dat was het in het leven roepen van het Federal Reserve system in 1913. Dit is tevens een enorme mijlpaal geweest voor de ‘onzichtbare broederschap’ van privé bankiers. Al vanaf de jaren 1890 probeerde de American Banking Association het idee voor een ‘Centrale Bank’ er doorheen te drukken, en hier waren meer mensen de directe tegenstanders van, dan dat men voorstander was. Deze Federal Reserve was een actie op een reactie. De FED werd neergezet als ‘antwoord’ (oplossing) van de grote financiële crisis in 1907.

Deze financiële crisis (de ineenstorting van het Amerikaanse geldsysteem) werd in het geheim door dezelfde figuren gerealiseerd: de voorstanders van de FED. Deze crisis toonde dus zogenaamd aan dat de vestiging van een Centrale Bank een absolute ‘noodzaak’ was (en we kennen nu de werkwijze van de internationale bankiers zoals Rothschild, om het systeem in te laten klappen om hun wil door te drijven). Het Federal Reserve System werd in het leven geroepen door de ondertekening van de Federal Reserve Acte op 23 December 1913 door President Woodrow Wilson, en enkel en alleen om de ongeziene geld en goudzwendel die op dat moment al een enorme ondermacht over het Amerikaanse geldsysteem was, te kunnen ‘legaliseren’. Toch is het hen niet gelukt om het ten opzichte van de Amerikaanse wet ‘legaal’ te maken, ook al denken velen van wel. Het zit wel via de acte zelf als grootmacht verankerd in het Amerikaanse geldbeleid.

De ondertekening werd eventjes geregeld op Kerstavond toen de meeste congresleden al weg waren voor hun vakantie (natuurlijk, want dit zou nooit goed zijn gekeurd door de overige congresleden. Ze hadden het er simpelweg niet doorheen gekregen). De FED en de Federal Reserve acte waren het geesteskind van Baron Rothschild in Londen (in uitvoering door J.P. Morgan en Warburg). Later liet president Woodrow Wilson weten, dat hij (iets wat hij later pas inzag) middels het ondertekenen van deze acte in 1913 Amerika volledig had geruïneerd. Middels deze acte hing Amerika sinds die tijd VOLLEDIG aan de touwtjes van de Internationale Bankierstalenten zoals die van Rothschild, Warburg, Morgan en Rockefeller, die middels de Federal Reserve (FED) onbeperkt tegen de prijs van inkt en papier dollars kunnen blijven drukken. En dit laatste gegeven is volledig in strijd met de Amerikaanse Constitutie, en er staat nergens vermeld dat de FED bankbiljetten een wettig betaalmiddel zijn, en zelfs niet voor het betalen van de belastingschulden in de staat waarin men op dat moment leeft.

De FED is dus geen Nationale Bank, maar een private onderneming. Maar eigenlijk was deze zet van Wilson dan ook niet moeilijk te noemen, daar zelfs de ‘veiligheids-adviseur’ die achter hem stond niemand anders was dan Kolonel Edward Mandell House (mede oprichter van de CFR, Rothschild agent, waarvan wordt beweerd dat hij tevens Rothschild bloed in zichzelf meedroeg). Woodrow Wilson zei later:

"We zijn één van de slechtst geregeerde en één van de meest gecontroleerde overheden in de beschaafde wereld geworden - niet langer een overheid van vrije mening, niet langer een overheid middels…. een stem van de meerderheid, maar een overheid [geleid] door de mening en [onder] de dwang van een kleine groep dominante mensen."

Zo stelde Gouverneur W.P.G. Harding van de Federal Reserve Commissie: "De Federal Reserve Bank is een instituut welke beheerd word door de banken van de effect (aandeel)-houders…. de overheid heeft nog geen aandeel van een dollarwaarde erin zitten."

Sindsdien werden alle financieringen voor oorlogen en economische groei en afbraak via de Federal Reserve en het daarbij behorende Wallstreet geregeld [Vóór de FED-akte werden de oorlogen natuurlijk ook door dezelfde geldzwendelaren gefinancierd], via de macht van de Internationale bankiers, de grote geld en goud zwendelaars dus. Deze opzet, welke in 1910 werd gepland bij een geheime bijeenkomst op Jekyl Island in Georgië (landgoed van de familie Astor - een familie die garant staat voor enorme financieringen richting de vrijmetselarij) door een groep bankiers en politici waarbij Colonel Mandell House (later was hij de mede oprichter van de CFR) aanwezig is geweest, was van het begin af aan al een smerige te noemen. Officieel ging deze delegatie naar Jekyl Island om ‘eenden te schieten’, maar werd later bekend om zijn geheime vergadering. Zo liet Frank A. Vanderlip in zijn autobiografie ‘From Farmboy to Financier’ weten:

"Onze geheime expeditie naar Jekyll Island was de gelegenheid voor de daadwerkelijke conceptie van wat uiteindelijk het Federal Reserve System werd. De essentiële punten van het Aldrich plan waren allen gevat in de Federal Reserve acte op het moment dat het aangenomen werd."

Professor E.R.A. Seligman (hoofd van het Departement van Economie aan de Columbia University, familie van de Internationale (Joodse) Bankiers familie J&W Seligman) liet in een publicatie voor de Academie voor Politieke Wetenschappen weten:

"Het is voor weinigen bekend hoe groot de schuldenlast van de Verenigde Staten aan Mr. Warburg is. Want men kan zonder angst voor tegenspraak zeggen dat in de fundamentele eigenschappen de Federal Reserve Akte het werk is van Mr. Warburg, meer nog dan enig andere man in het land. Het bestaan van een Federal Reserve commissie creëert in alles, behalve in naam, een echte centrale bank. In de twee grondbeginselen voor het beheren van reserves en van een kortingsbeleid, heeft de Federal Reserve Acte de principes van het Aldrich Document oprecht geaccepteerd, en deze principes zoals verklaard werd, waren de verwezenlijking van Mr. Warburg, en van Mr. Warburg alleen."

Mr. Seligman zelf, geeft dus volledig toe dat de Amerikaanse geldmarkt VOLLEDIG door Warburg gecontroleerd wordt. Een absolute bevestiging dat het niet ‘Europa’ is die aan de financiële touwtjes hangt van ‘Amerika’, maar juist andersom, en wij allen aan de touwtjes van HEN. Zoals Paul Warburg eens zei:

"Wie de geldvoorraad van elk land controleert, is de absolute heerser over alle handel en industrie."<

Harold Wilson, een Brits Socialistische eerste minister in de jaren ’60 en ’70, lid van de Royal Institute for International Affairs (RIIA) en tevens van de Fabian Society (zij heeft de controle over de Britse PvdA, en promoot het wereldsocialisme via de VN), zei in 1968:

"De conservatieven wekken de illusie dat ze regeren, maar de echte besluiten worden buiten het parlement om genomen, door bankiers als Clore, Lazard en Warburg."

Roy Hoopes schreef eveneens in 1983 een artikel in The Washington Post met de titel ‘Follow the Rich to Jekyll Island’, waarin te lezen staat:

"In 1910, when Aldrich and four financial experts wanted a place to meet in secret to reform the country's banking system, they faked a hunting trip to Jekyll and for 10 days holed up in the Clubhouse, where they made plans for what eventually would become the Federal Reserve Bank."

Benjamin Strong, Senator Nelson W. Aldrich, Paul M. Warburg en Frank A. Vanderlip, Henry P. Davidson en Charles D. Norton :

Col. M. House, Bernard Baruch, Herbert Lehman en J.P. Morgan. Jacob Schiff, Joseph Seligman:

Rechts: John D. Rockefeller en Eugene Meyer.

De namenlijst:

Sen. Nelson Aldrich

Frank A. Vanderlip (Vice-president van de door Rockefeller beheerde National City Bank)

Eugene Meyer (een voormalig partner van Bernard Baruch, tevens de zoon van een partner in de door Rothschild beheerde Lazard Freres [deze beheert de grootkapitalen van 's werelds rijkste families] welke tevens het hoofd was van de War Finances Corporation en later de controle verkreeg over "The Washington Post")

J.P. Morgan
John D Rockefeller
Colonel Mandell House
Jacob Schiff (Kuhn, Loeb and Co.)
Herbert Lehman (Lehman Brothers)
Bernard Baruch (benoemd door President Wilson tot Chairman van de War Industries Board, welke hem de controle gaf over het realiseren van geallieerd oorlogs materieel gedurende de 1e wereldoorlog, waarbij hij $200 miljoen dollar voor zichzelf verkreeg terwijl hij voor de overheid werkte)
Joseph Seligman (een leidende Joodse financier, welke J. & W. Seligman and Co. van de grond trok)
Charles D. Norton (President of the First National Bank of ).
Louis T. McFadden (voor twaalf jaar de voorzitter van het comité voor Banking and Currency stelde aan het Amerikaanse congres: "Sommige mensen denken dat de Federal Reserve banken overheidsinstellingen zijn van de Verenigde Staten. Het zijn geen overheidsinstellingen. Het zijn private krediet monopolies die azen op het volk van de verenigde staten voor het welzijn van henzelf en hun buitenlandse zwendelaren." -- The congressional Record 1934

Verder stelde Louis T. McFadden voor het Amerikaanse Congres: "De Federal Reserve banken vormen de agentschappen voor de buitenlandse [Europese] centrale banken…. In die duistere groep van financiële piraten, zijn diegenen vertegenwoordigd die iemand z’n strot af zouden snijden voor een dollar uit zijn portemonnee."

"Alles is in het werk gesteld door de raad van de Federal Reserve om zijn macht te verbergen, maar de waarheid is, dat de FED zichzelf de overheid heeft toegeëigend. Het controleert hier alles (congres), en controleert al onze buitenlandse relaties. Het maakt en breekt overheden wanneer dit gewenst is….toen de FED passeerde, namen de inwoners van de Verenigde Staten het niet waar, dat er hier een wereldsysteem werd opgezet…. Een superstaat gecontroleerd door internationale bankiers, en door internationale industriëlen die samen handelen om de wereld voor hun eigen plezier tot hun slaaf te maken."

Vice-president John Garner (1933), refereerde eveneens naar de Internationale bankiers toen hij zei:

"U ziet het heren…. wie de Verenigde Staten beheren."

Het Federal Reserve System beheerd de macht om ‘geld’ en ‘schulden’ te creëren vanuit de Amerikaanse overheid naar een groep privé-bankiers. Het is de grootste generator van schulden ter wereld. Het is dus kort samengevat zo geregeld, dat de Amerikaanse overheid bij privé bankiers moet aankloppen wanneer er geld nodig is. Deze leningen worden verstrekt van geld wat er in feite helemaal niet is (!!!!), zoals al eerder werd uitgelegd inzake het Bank/Industrie kartel binnen Europa. Deze regeling vinden we bij het huidige bankkartel in Europa en Azië direct terug. Dit geldt dus naast de FED van Amerika ook voor de andere grootste Centrale banken van Europa en Japan. Daarom is dit systeem een grote corrupte geldzwendel gebaseerd op pure fraude, welke daarnaast heeft gezorgd voor een enorme berg schulden, en welke alleen maar te hanteren zijn middels extreem lage rentestanden.

Daarbij is er het feit dat de verbinding tussen papiergeld en goud/zilver al in 1971 werd opgeheven, waarbij men papiergeld kon inwisselen voor goud/zilver metalen. De banken geven dus sindsdien niet langer de garantie dat papiergeld tegen tastbare waarde kan worden ingewisseld. Dit betekent dus, dat het gehele geldsysteem gebaseerd is op ‘het vertrouwen in het woord’ en niet langer op een knappe goud/zilver voorraad in de Centrale banken.

Zolang een economie goed draait kan dit systeem voldoen, maar wanneer het minder goed gaat (en dit kan gerealiseerd worden door de hand van dezelfde figuren) en het ontbreekt aan alle kanten aan geld, dan zal men de tekorten aanvullen middels het (zomaar) overtollig drukken van papiergeld (wanneer wij zoiets zouden doen, dan draaien we de gevangenis in op aanklacht van Fraude en valsmunterij !!) waarbij de geldvoorraad toeneemt in verhouding tot de productie, en waardoor vervolgens het geld minder waard wordt: iets wat we meteen kunnen zien in onze portemonnee: hogere prijzen voor dezelfde producten.

(zoals we nu zien is deze - gestuurde - 'monetaire inflatie' in volle gang gezet, waarbij de prijzen voor diensten en producten de pan uitstijgen, en de lonen op een nulpunt blijven steken. In de top gaat een ieder er flink op vooruit, terwijl de gewone man keer op keer flink moet gaan inleveren, en waarbij zijn leven dat hij leeft eigenlijk alleen nog maar te leven valt onder de ‘oplossing [HUN oplossing dus] van het geldlenen’ bij dezelfde instellingen - een soort moderne ongeziene slavernij dus, waarbij deze agitatoren met hun corrupte systeem van geldleningen die ontsproten worden op de basis van HELEMAAL NIETS, de DIENSTEN van de GEWONE MAN onder EIGEN CONTROLE stelt zonder er daarbij iets voor terug te geven - en zeer zeker geen diensten).

Daarbij is dit systeem hier ‘gelegaliseerd’, maar in de VS zeer zeker niet, ook al bedienen zij zichzelf weldegelijk van ditzelfde systeem (via de FED), en is het enkel ‘gelegaliseerd’ doormiddel van de FED acte, en strikt genomen dus niet door de Constitution. Louis McFadden (Chairman of the House Banking Committé - Bron: Congressional Record 1934) stelde verder:

"De Federal Reserve [Banken] zijn één van de meest corrupte instituten die de wereld ooit heeft gezien. Er is geen man in het geluid van mijn stem die niet weet dat deze Natie bestuurd wordt door de Internationale Bankiers."

Tevens kunnen de Internationale privé bankiers door deze regeling zogenaamd ‘legaal’ de koers van de dollar bepalen, en ook de economie volledig laten instorten (ook zonder de FED acte waren ze daar goed in [denk aan Rothschild in Europa], wat ze in de V.S. dan ook deden voor de eerste wereld oorlog [1907], en natuurlijk daarna (de inflatie van Duitsland in 1920, en in 1929 de crash van de aandelenmarkt welke we beter kennen als ‘The great depression’). De Federal Reserve maakt uit hoeveel bankbiljetten er gedrukt worden (een beslissing die in feite onder het beheer van de staat zelf zou moeten staan). Zij maakt ‘geld’ uit helemaal niets, en zorgt ervoor dat de interesse hierop gericht wordt (aantrekkelijke rentes, reclame etc.).

Zo kunnen ze een ieder zo $10 miljoen dollar ‘lenen’ terwijl dat geld er feitelijk niet is. Ondertussen heeft de Federal Reserve dus wel de controle over die persoon of instelling, daar deze inclusief rente het bedrag natuurlijk moet kunnen terug betalen. Daar verricht men zijn/haar handelingen voor. Men geeft het onderpand van de onderneming dus onder het motto van een wisseltruc. Het is eigenlijk de bodemloze put van overheidschulden, en een soort vicieuze cirkel. Men kan een economie laten verslechteren waardoor de overheid alleen maar meer schulden maakt.

Maar men kan er ook een ZICHTBARE SUPERMACHT (zoals Amerika dus is) mee opbouwen waarbij de ware ‘bouwers’ verborgen blijven voor de publieke opinie. En in het verlengde hiervan kunnen ze dus een ZICHTBARE NIEUWE WERELD ORDE creëren, zoals Amerika er absoluut uit gaat komen te zien. Zichtbare supermachten werden in het verleden ten aller tijde opgebouwd voor oorlogsvoering. De onzichtbare supermacht blijft in de schaduw, en in het geval van Amerika is de absolute macht die haar opbouw te vinden in Europa. Het Federal Reserve Systeem bestaat uit 12 centrale Federal Reserve banken in Amerika met vestigingen in:

Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta (met takken in Birmingham, State Alabama, Jacksonville/Miami, Florida, Nashville, Tennessee en New Orleans, Louisiana, Chicago (met een tak in Detroit - Michigan), St. Louis (met takken in Little Rock - Arkansas, Louisville - Kentucky en Memphis - Tennessee), Mineapolis (met een tak in Helena - Montana), Kansas City (met takken in Denver, Colorado, Oklahoma, Omaha, Nebraska, Dallas (met takken in El Paso, Texas, Houston en San Antonio, San Francisco (met takken in Los Angeles - Californië, Portland, Oregon, Salt Lake, Utah en Seattle, Washington)

Het Federal Reserve System werd dus neergezet door het Rothschild kartel zoals Rothschild zelf (in de schaduw), Paul Moritz Warburg, de bankiersfamilie Schiff, Loeb en Morgan, en ook hier weer Rockefeller. Het Federal Reserve System is dus geen overheidsinstanties. De eerste voorzitter van de Federal Reserve Bank te New York was Pierre Jay, welke in 1892 binnen de befaamde Order of Skull&Bones werd ingewijd. De huidige voorzitter van de Federal Reserve (Alan Greenspan) is tevens lid van de Bilderberggroep, de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie. Dit Federal Reserve system trekt hiermee dus de ware macht van de staat in de directe handen van de internationale privé bankiers. Vele Amerikanen hebben er dan ook geen idee van, hoe zo’n soort systeem werkt en waar het in werkelijkheid voor is opgesteld: Macht en controle in de handen van enkelen. Zo deed Henry Ford eens de uitspraak:

"Het is goed dat de mensen der natie ons bankwezen en monetair systeem niet begrijpen, want wanneer zij dat wel deden, dan geloof ik dat er een revolutie vóór de ochtend zou zijn." (En deze revolutie zou worden gebaseerd rond de Federal Reserve).

Het is lang een waar geheim geweest onder wiens beheer de Federal Reserve Banken vielen, en uit zeer goed onderzoek is gebleken dat de banken in het rijtje hieronder de 12 Federal Reserve Banken beheren:

Rothschild Bank in Londen, Rothschild Bank in Berlijn, Warburg Bank in Amsterdam, Warburg Bank in Hamburg, Lehman Brothers in New York, Lazard Brothers in Parijs, Kuhn Loeb Bank in New York, Israel Moses Seif Banken in Italië, Goldman, Sachs in New York, Chase Manhattan Bank (Rockefeller) in New York

Zoals het reservesysteem werd georganiseerd geldt er de ongeziene regelstelling, dat ‘wie de Federal Reserve Bank in New York controleert, simpelweg het gehele systeem controleert’. Ongeveer 90 van de 100 grootste banken zijn in dit district te vinden. Van de gerapporteerde 203,053 aandelen van de New York Bank had:

Rockefellers National City Bank 30,000 aandelen
Morgan First National Bank 15,000 aandelen
Chase National bank 6,000 aandelen
National Bank of Commerce (Morgan Guaranty Trust) 21,000 aandelen

In een Rapport van de Senaat van 15 juni 1978 genaamd ‘Interlocking Directorates Among the Major U.S. Corporations’, werd geopenbaard dat vijf New Yorkse banken 470 met elkaar verbonden directoraten met 130 belangrijke bedrijven hadden. Deze vijf banken waren volgens het rapport:

Citicorp [97 van de 470]
J.P. Morgan & Co [99 van de 470]
Chase Manhattan [89 van de 470]
Manufacturers Hanover [89 van de 470]
Chemical Bank [96 van de 470]

De onderzoeker Eustace Mullins, FED expert en auteur van het boek The Secrets of the Federal Reserve stelde dat deze banken groot aandeelhouders zijn in de FED, en verder stelde hij in zijn boek ‘World Order’ dat deze banken gecontroleerd worden vanuit Londen. Zo zei Eustace Mullins:

"Naast hun controlerende aandeel in de Federal Reserve bank van New York, hadden de Rothschilds belangrijke financiële belangen in andere delen van de Verenigde Staten ontwikkeld. Het gehele Rockefeller imperium werd gefinancierd door de Rothschilds."

[En dat klopt als een bus!]

In een rapport uitgevaardigd in mei 1976 door de House Banking and Currency Committee, stond te lezen:

"De Rothschild banken zijn aaneengesloten met Manufacturers Hanover in Londen, waar zij voor 20% in meedelen en Manufacturers Trust in New York."

Het rapport onthulde tevens, dat de Rothschild Intercontinental Bank Ltd., welke bestaat uit Rothschild Banken in Londen, Frankrijk, België, New York en Amsterdam, drie Amerikaanse dochterondernemingen had: De National City bank in Cleveland, First National City bank in Houston en de Seatle First National Bank. De Rothschilds zouden zo’n dikke 53% van de Federal Reserve-aandelen beheren.

Theodore Roosevelt zei eens over de ware machtsgroep die de Verenigde Staten onder haar controle heeft:

"Deze Internationale Bankiers en Rockefeller Standard Oil aandelen controleren het grootste gedeelte van de dagbladen, en de columns van deze kranten om zich in veroordeling te verenigen of het verdrijven van publieke kantoorbeambten, die weigeren te gehoorzamen aan de machtige corrupte klieken welke de onzichtbare overheid vormen."

Zoals Mayor John F. Hylan in 1922 al zei:

"De echte dreiging voor onze republiek is deze onzichtbare overheid, die als een reuzenoctopus zijn slijmerige lengten uitslaat over stad, staat en natie. Zoals de echte octopus, werkt het onder het mom van een zelf gecreëerde afscherming…. Aan het hoofd van deze octopus staan de belangen van Rockefeller Standard Oil, en een kleine groep machtige bankiershuizen, welke over het algemeen verwijzen naar de Internationale bankiers. De kleine kliek van machtige Internationale bankiers leidt vrijwel de overheid van de Verenigde Staten voor hun eigen egoïstische doeleinden. Zij controleren praktisch beide politieke partijen."

Bernard Baruch (aanwezig op de geheime vergadering die op Jekyl Island werd georganiseerd inzake het introduceren van het Federal Reserve System), tevens een Zionist, en aangesteld door Woodrow Wilson als voorzitter van de War Industries Board, en dus één van de machtigste mensen tijdens de eerste wereldoorlog, stelde eens in zijn eigen woorden de ware aard van het systeem uiteen dat hij zelf voorstond. Hij zei:

"Het leven van iedere man staat onder de roep van de Natie, en zo moet het zijn voor zijn bezit. We leven vandaag in een hoogst georganiseerde staat van Socialisme. De staat is alles: Het individu is enkel van belang als hij contribueert aan het welzijn van de staat. Zijn bezit is [van hem] enkel en alleen als de staat het niet nodig heeft. Hij moet zijn leven en begeerten beheren onder de roep van de staat."

(Henry Ford noemde Bernard Baruch eens de ‘Proconsul van Juda in Amerika’, een ‘Jood met supermacht’, en tevens de ‘machtigste man tijdens de eerste wereldoorlog’. Verslaggevers vroegen daarna aan Bernard Baruch wat zijn antwoord hierop was, en Baruch zei droog: ‘Wel, jongens, jullie verwachten toch niet van mij dat ik dit ga tegenspreken?’)

Zoals gezegd heeft het internationale geldsysteem zeer dubieuze hoofdzaken en boven alles een zeer bloedige geschiedenis. De ‘American Mercury Magazine’ liet volgens een publicatie in 1957 weten:

"De onzichtbare macht van het geld is aan het werk om de mensheid te controleren en te onderwerpen. Het financierde het Communisme, Fascisme, Marxisme, Zionisme en Socialisme. Allen zijn ze vertegenwoordigd om de Verenigde Staten deel uit te laten maken van een Wereldoverheid."

(Het is dus niet andersom het geval, zoals men vaak impliceert: Dat de VS het ‘vrije Europa’ deel wil laten uitmaken van een wereldoverheid).

Zoals Franklin Delano Roosevelt (32e graads vrijmetselaar) eens zei:

"In de politiek is niets ‘toevallig'.... Als er iets gebeurt, wees er maar van overtuigd dat het ook zo gepland is....

Bron: www.AchterGeslotenDeuren.Punt.NL

Iedere uitwoner die denkt iets nieuws voor EuroStaete te hebben kan contact opnemen via e-mail
naar eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via de invulformulieren met EuroStaete.

Home Muntstelsel van EuroStaete